Sa mladima i o mladima u okviru događaja „EU4YOU: Gde sam ja tu?“

Sa mladima i o mladima u okviru događaja „EU4YOU: Gde sam ja tu?“

Međunarodni događaj „EU4YOU: Gde sam ja tu?“ koji je okupio preko trideset mladih iz Srbije, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Austrije održan je u petak 24. marta 2017. godine u Startit centru u Beogradu. Cilj događaja bio je upoznavanje mladih sa prilikama i mogućnostima koje im postaju dostupne ulaskom Srbije u Evropsku uniju (EU). U okviru događaja otvorena je i izložba najuspešnijih učeničkih radova koji su pristigli na nagradni konkurs, a koji su obrađivali teme koje se tiču Evropske unije.

Događaj je otvorio Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole koji je pozdravio prisutne i istakao značaj omladinskog dijaloga i događaja koji imaju za cilj da okupe mlade i podstaknu ih da izraze svoje mišljenje o relevantnim temama. Nakon njega, učesnicima događaja obratio se Nikolas Bizel, u ime Delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je rekao da su mladi budući lideri i nosioci promena, te da je bitno da se oni aktivno uključe u demokratske procese. Gospodin Bizel osvrnuo se na teme preduzetništva mladih, obrazovanja i solidarnosti, koje su bile najčešće teme kojima su se mladi bavili u okviru nagradnog konkursa, i naglasio da je bitno imati predstavnike mladih, pogotovo najranjivijih grupa među njima, u svakoj od ovih oblasti. Poslednja u okviru prvog panela, okupljenima se obratima Milica Škiljević, predstavnica Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO). Ona je istakla da su mladi u jednakoj meri predstavnici ovog društva kao i svi ostali i da je značajno uključiti ih u proces donošenja odluka koje se tiču njih samih. Ona je podstakla mlade da uvek traže više teže da budu bolji, jer na taj način mogu da doprinesu rešavanju društvenih problema.

Nakon uvodnih reči usledila je panel diskusija pod nazivom „Razgovarajmo o slobodama, prilikama i izazovima“ u kojoj su učestvovali predstavnici organizacija tri partnerske organizacije na projektu iz Rumunije, Mađarske i Slovenije, dok je tribinu moderirala Bojana Jevtović iz Beogradske otvorene škole.

Virag Žar iz Istraživačkog instituta i Centra za društvenu i ekonomsku analizu „HEFTA“ iz Mađarske osvrnula se na teme kojima su se učenici bavili u svojim radovima i rekla je da joj je veoma drago što je jedna od najčešćih tema bila upravo sloboda kretanja ljudi, odnosno mogućnost mladih da putuju. Ona je rekla da je veoma bitno da mladi iz ruralnih krajeva u Mađarskoj dobiju priliku da putuju i da se usavršavaju u inostranstvu i naglasila je da oni, kroz aktivnosti svoje organizacije, nastoje da uključe mlade u procese donošenja odluka. Dorotja Lakatoš u ime Veća okruga Hargita u Rumuniji  govorila je o velikom problemu nezaposlenosti mladih koji je posebno izražen u ruralnim područjima Rumunije, kao i o „odlivu mozgova“ sa kojim ova država pokušava da se izbori. Gospođa Lakatoš je istakla da se, prilikom rešavanja ovih problema, treba fokusirati na preduzetništvo mladih i da mladima treba pružiti podršku prilikom osnivanja „starap“ kompanija. Ona je takođe istakla da je bitno da se mladi usavršavaju u inostranstvu, ali da je isto toliko važno da se mladi nakon usavršavanja u inostranstvo vrate u svoju matičnu zemlju i tu primene stečeno znanje. Dejan Sič iz Biblioteke i kulturnog centra u Lendavi u Sloveniji, istakao je da stanovnici ovog malog graničnog grada zaista osećaju da uživaju slobode koje im pruža EU, pošto se nalaze na putu ka Zapadnoj Evropi. On je rekao da je multietnički karakter nešto što odlikuje grad u kojem živi, a posebno je istakao značaj razmene dobara, kapitala i slobodu kretanja ljudi u stvaranju šireg multietničkog društva u Evropi.

Nakon panel diskusije Vanja Dolapčev uručio je nagrade učenicima čiji su radovi pobedili na nagradnom konkursu i otvorio izložbu na kojoj su predstavljeni najuspešniji radovi koji su pristigli na konkurs.

U drugom delu događaja bila su organizovana tri okrugla stola na kojima su učesnici događaja, sa moderatorkama Natalijom Golović, Jovanom Božičković i Jelisavetom Jovanović razgovarali o obrazovanju, solidarnosti i preduzetništvu. Učesnici okruglih stolova istakli su probleme sa kojima se susreću mladi u ovim oblastima i naveli glavne načine na koje ovi problemi mogu biti prevaziđeni.

Događaj je deo projekta „Rasprava o budućnosti četiri slobode EU: Slobode EU“, koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku EU kroz program „Evropa za građanke“ (“Europe for Citizens”). Pored BOŠ-a, na projektu učestvuju i Opština Hevic (Mađarska), Veće Okruga Hargita (Rumunija), Opština Lendava (Slovenija) i organizacija “Foster Europe“ (Austrija). U okviru projekta biće održana još dva ovakva događaja u Novom Sadu i Nišu.

 

29.03.2017.
Vesti
Najave