C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 13, 2006.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
DRUŠTVO ZNANJA

Uvodnik urednika broja, Nataša Radović i Tanja Milovanović

Ekonomija zasnovana na znanju, Miroslav Prokopijević

Inovacije i transfer znanja, Zorica Žarković

Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja, Ljubica Zjalić

Automatizacija budžetskog računovodstva lokalnih uprava, Biljana Tešić

Izgradnja društva znanja - izveštaj Komisije za informaciono društvo Vladi Republike Irske

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Iva Nenić

 

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 

 

UVODNIK UREDNIKA BROJA .......................................................................
Nataša Radović i Tanja Milovanović


EKONOMIJA ZASNOVANA NA ZNANJU
.....................................................
Miroslav Prokopijević

U poslednjih petnaestak godina se vrlo često susreće izraz "knowledge based economy". On se susreće ne samo u akademskim i medijskim raspravama, nego i u poznatim dokumentima. Tako se recimo u Lisabonskoj deklaraciji Predsedni štva Evropske unije (EU) iz 2000. kaže da EU treba da postane vodeća svetska ekonomija i da to treba da se ostvari tako što će privrede zemalja-članica postati "knowledge based economies". Šta je to "ekonomija zasnovana na znanju"? Na čemu je bila zasnovana ona druga ekonomija?
>>>

 

INOVACIJE I TRANSFER ZNANJA ................................................................
Zorica Žarković

Kako prodati pamet?
Prema rezultatima istraživanja Evropske agencije za rekonstrukciju o inovacionim potencijalima Srbije, u pogledu transfera tehnologija i poslovnih izdvajanja za istraživanja i razvoj, domaći potencijali su deset puta manji u odnosu na prosek u Evropskoj uniji. Sa druge strane, iskustva iz sveta pokazuju da je za efektivniji prenos znanja iz nauke u privredu, jedno od najvažnijih pitanja da li je državna politika obezbedila da univerziteti i javni sektor dobijaju odgovarajuću kompenzaciju prilikom prodavanja ili prenosa licenci.
>>>


INOVATIVNOST - NEZAOBILAZAN ČINILAC RAZVOJA
...................................
Ljubica Zjalić

Inovativnost je velika sposobnost preobražavanja postojećih ideja u korisne nove oblike ili kombinacije koje su toga časa drugačije da izgledaju sasvim nove. To omogućava da se dosegnu ciljevi razvoja kao sasvim nove stvari i da se omogući (vrhunsko) korišćenje naučnih i tehnoloških rezultata i potencijala. Koncept i proces usaglašavanja ciljeva valjani su samo ako se izvode na jasno definisanoj strukturi i hijerarhiji strategije. U današnjim složenim uslovima dvostruka je uloga i inovativnosti i razvoja. Za inoavtivnost je, s jedne strane, karakteristična potreba da se ideje sve više umnožavaju, s druge strane, da se pretaču u tehnološke inovacije >>>


AUTOMATIZACIJA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA LOKALNIH UPRAVA...............................................................................................................
Mr Biljana Tešić

U okviru Nacionalne strategije razvoja informacionog društva u Srbiji važan segment zauzima uspostavljanje E-uprave. Planirana je reforma i modernizacija javne uprave zasnovana na širokoj upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) koja bi predstavljala jedan od ključnih elemenata sveukupne tranzicije Srbije u moderno informaciono društvo. Nezaobilazna transformacija lokalne uprave kroz intenziviranje primene informaciono-komunikacionih tehnologija jedan je od segmenata izgradnje informacionog društva u Srbiji. Primena modela dobre uprave, koji podrazumeva korisničku orijentaciju, povećanje efektivnosti, efikasnosti, transparentnosti i učešća građana, u današnje vreme se ne može ni zamisliti bez korišćenja IKT >>>

 

IZGRADNJA DRUŠTVA ZNANJA - IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO VLADI IRSKE.................................................

The emergence of the knowledge society, building on the pervasive influence of modern information and communication technologies, is bringing about a fundamental reshaping of the global economy. Its significance goes well beyond the hyping of the Internet or the dramatic declines in the dot.com sector. What is underway is a transformation of our economy and society.
Knowledge has always been a factor of production, and a driver of economic and social development. Earlier economies depended, for example, on knowledge about how to farm, how to build and how to manufacture. However, the capacity to manipulate, store and transmit large quantities of information cheaply has increased at a staggering rate over recent years.
The digitisation of information and the associated pervasiveness of the Internet are facilitating
a new intensity in the application of knowledge to economic activity, to the extent that it has
become the predominant factor in the creation of wealth. As much as 70 to 80 percent of
economic growth is now said to be due to new and better knowledge. >>>

KATALOG LINKOVA..........................................................................................

 
 
   
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830