C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 6, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Prikaz knjige Biti digitalan Nikolasa Negroponta (1998), Iva Nenić

Vaskrsenje ili smrt avangarde, Nataša Radović

COMMUNICTION BREAKDOWN: da li je kiber grad moguć?, Milan Popadić

Katalog linkova

 

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

     
 

 

LINKOVI

 

Časopis Wired

Veb izdanje čuvenog časopisa Wired donosi obilje informacija u vezi sa savremenim računarskim tehnologijama. Tekstovi se prevashodno odnose na novih produkata digitalnih tržišta, ali i na zanimljive, i lakim jezikom pisane članke posvećene odnosu novih tehnologija, kulture i politike. Pored samih informacija koje su uvek sveže, ovaj časopis je pravo mesto za detekciju aktuelnih diskusija različitih domena sajber kulture (od do priča o umreženim američkim vojnicima u Iraku).

 

The Digital Performance Archive

Digital Performance Archive (DPA) je portal posvećen razvoju umetničke prakse koja kombinuje performans sa upotrebom novih digitalnih tehnologija.U arhivi se pored mnoštva teorijskih tekstova mogu naći i primeri kako koristiti novu tehnologiju za kreiranje, dokumentovanje i analizu performansa.

 

Digital Art Source

Digital Art Source je posvećen pre svega studentima i profesionalcima koji se bave digitalnom umetnošću. Na ovom sajtu možete pronaći umetničke i teorijske radove, linkove za elektronske časopise, obrazovne institucije, softvere...

 

Blog sf pisca Brusa Sterlinga

Jedan od gurua sajber panka, pisac, novinar i kritičar Brus Sterling, rešio je da svojim titulama konačno pridoda i zvanje - blogera. Na ovom blogu se mogu naći opisi putovanja (pominje se i Beograd!), komentari i fotografije koje je načinio ovaj autor.

 

Virtuelni grad Zanpo

Na ovom simpatičnom sajtu nalazi se pravi mali kroz koji se možete kretati, istraživati ga i menjati. Ukoliko želite, možete postati građanin/ka ovog gradića i učestvovati u kreiranju Zanpo onlajn zajednice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830