O Cepitu

 

Beogradska otvorena škola je 2002. godine osnovala Centar za proučavanje informacionih tehnologija (Cepit), čiji je cilj podsticaj i doprinos razvoju informacionog društva u Srbiji - društva zasnovanog na znanju, koje bi se zahvaljujući praktičnoj i kreativnoj upotrebi informacionih tehnologija uključilo u globalne društvene tokove i osnažilo za adekvatne odgovore na savremene izazove, i u kome bi svaki pojedinac imao jednake mogućnosti da se ostvari na najbolji mogući način kako na ličnom tako i profesionalnom planu.

Početak razvoja informacionog društva u Srbiji zasnivao se pre svega na entuzijazmu pojedinaca. Broj korisnika interneta jeste rastao, ali egzaktnih podataka o tome nije bilo. Zato je Cepit pokrenuo prva istraživanja razvoja informacionog društva u Srbiji. Od 2002. godine sprovedena su istraživanja upotrebe interneta, čiji su rezultati objavljeni u sledećim publikacijama:

 • „Internet pregled: Beograd 2002“, empirijska studija korisnika interneta u Beogradu
 • „Globalni građani“, 2003, empirijska studija korisnika interneta u Srbiji
 • „Perspektive umrežavanja“, 2004, empirijska studija korisnika interneta u Jugoistočnoj Evropi
 • „Mreža u razvoju“, 2005, empirijsko istraživanje o korisnicima i nekorisnicima interneta u Srbiji
 • „Internet i PC penetracija u Srbiji 2006“, istraživanje broja korisnika interneta u Srbiji
 • „Internet i javna sfera“, 2007, studija o internetu kao sredstvu i mestu za diskusije na teme koje su od sveopšteg, javnog značaja
 • “Servisi eUprave u Srbiji 2007”, utvrđivanje nivoa razvoja eUprave u Srbiji sprovedeno u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i Internet
 • „Milenijumska generacija: Surf ergo sum“, 2010, upotreba interneta i onlajn ponašanje mladih, 2010
 • Mladi i mediji, 2013, istraživanje o položaju mladih u medijima, odnosu mladih i medija, kao i o medijskoj pismenosti među mladima. Ovo istraživanje je deo šireg, regionalnog istraživanja koje obuhvata područje celog Balkana

 

Prepoznavši potencijal koji informacione tehnologije imaju za unapređenje i decentralizaciju obrazovanja u Srbiji, Cepit je kreiranjem i realizacijom obrazovnih programa na internetu inicirao uvođenje e-learninga u obrazovni sistem. Zahvaljujući ovakvim programima prvo iskustvo sticanja znanja uspomoć interneta stekli su brojni učenici i nastavnici srednjih škola, eksperti raznih oblasti, javni službenici ali i predavači takvih programa, eksperti i univerzitetski profesori. Mnogi su stečeno iskustvo proširili dalje i primenili na svojim radnim mestima. Posebno veliki uspeh ostvaren je u radu sa nastavnicima i učiteljima iz ruralnih sredina, koje je Cepit obučio i podsticao da svoje redovne nastavne aktivnosti unaprede upotrebom informacionih tehnologija, a internetom zajedno sa svojim učenicima prevaziđu geografske barijere.

Originalna e-learning metodologija, koju je stručni tim Cepita razvio, objedinjuje psihološke i pedagoške principe učenja na daljinu i elektronskog obrazovanja poput kolaborativnog, aktivnog i grupnog učenja. Zasnovana na rezultatima istraživanja onlajn ponašanja koje Cepit periodično sprovodi, metodologija se stalno razvija prateći i prilagođavajući se onlajn navikama korisnika interneta i konkretne ciljne grupe, i uključujući inovativna i popularna tehnička rešenja, koja se obično retko koriste u obrazovne svrhe.

 

Vodeći se svešću o značaju interneta za obrazovanje i informisanje mladih, Cepit 2007. godine kreira portal za srednjoškolce Mingl. Od tad, Mingl je svakodnevno objavljivao informacije i vesti o neformalnim obrazovnim programima, stipendijama, radionicama, takmičenjima i kursevima namenjenim srednjoškolcima. Istovremeno, prepoznajući značaj Mingla, redakcija koju čini oko dvadesetak srednjoškolaca i studenta iz svih krajeva Srbije redovno šalje svoje autorske tekstove i time doprinosi sadržaju portala. Na ovaj način, Cepit ostvaruje direktnu, dvosmernu komunikaciju sa mladima, upravo onima koji su nosioci promena u društvu. Zajedno sa svojim čitaocima, razvijao se i odrastao i portal Mingl, zbog čega je tokom 2013. godine proširio svoj fokus i prestao da se bavi isključivo srednjoškolcima.

Zahvaljujući pre svega dobroj komunikaciji sa ciljnom grupom, Mingl danas predstavlja jedinstveni onlajn medij namenjen mladima u okviru kog oni pronalaze sve relevantne informacije. Osim što informiše mlade, u okviru Mingla nastaju i različiti neformalni obrazovni programi o onlajn reputaciji, medijskoj i digitalnoj pismenosti, veštinama kreativnog i novinarskog pisanja, evropskim vrednostima i sličnim oblastima.

 

CePIT je uspešno implementirao tri međunarodna projekta finansirana iz Okvirnog programa 6, odnosno Okvirnog programa 7 Evropske komisije: IS2WEB, širenje mreže informacionog društva na region Zapadnog Balkana; SCORE, definisanje strateške agende, istraživačkih prioriteta u oblasti IKT i predloga politike za oblikovanje naučne saradnje EU sa regionom Zapadnog Balkana za period 2007-2013; i WINS-ICT - Podrška istraživačima iz država Zapadnog Balkana u međunarodnoj saradnji i umrežavanju u oblasti IKT (INCO-NET). Ovim projekatima pružana je podrška domaćim istraživačima u oblasti IKT za uključivanje u evropske projekte i ostale vidove međunarodne saradnje. 

 

Danas se Cepit bavi podsticanjem kvalitetnije i praktičnije upotrebe interneta u svrhe obrazovanja, naučnog rada, društvenog i političkog aktivizma, poslovanja i kreativnosti; digitalnom i medijskom pismenošću - sposobnost pronalaženja i procenjivanja relevantnosti informacija distribuiranim informacionim tehnologijama; i bezbednošću na internetu.

Cepit – doprinos društvu

 

Devedesetih godina prošlog veka svet doživljava kulturno-ekonomski procvat zahvaljujući pre svega nastanku veba 1991. godine, te masovnoj upotrebi informacionih tehnologija.  Baš u to vreme Srbija biva gotovo potpuno isključena iz globalnih društvenih procesa. Digitalni jaz koji tada nastaje produbljuje se narednih godina, a zvanična politika jako dugo ne prepoznaje potencijal koji informacione tehnologije imaju za oporavak i ubrzani društveni razvoj. Beogradska otvorena škola stoga 2002. godine osniva Centar za proučavanje informacionih tehnologija (Cepit), čiji je cilj podsticaj i doprinos razvoju informacionog društva u Srbiji - društva zasnovanog na znanju, koje bi se zahvaljujući praktičnoj i kreativnoj upotrebi informacionih tehnologija uključilo u globalne društvene tokove i osnažilo za adekvatne odgovore na savremene izazove, i u kome bi svaki pojedinac imao jednake mogućnosti da se ostvari na najbolji mogući način kako na ličnom tako i profesionalnom planu.

Početak razvoja informacionog društva u Srbiji zasnivao se pre svega na entuzijazmu pojedinaca. Broj korisnika interneta jeste rastao, ali egzaktnih podataka o tome nije bilo. Zato je Cepit pokrenuo prva istraživanja razvoja informacionog društva u Srbiji. Od 2002. godine sprovedena su istraživanja upotrebe interneta, čiji su rezultati objavljeni u sledećim publikacijama:

·         „Internet pregled: Beograd 2002“, empirijska studija korisnika interneta u Beogradu

·         „Globalni građani“, 2003, empirijska studija korisnika interneta u Srbiji

·         „Perspektive umrežavanja“, 2004, empirijska studija korisnika interneta u Jugoistočnoj Evropi

·         „Mreža u razvoju“, 2005, empirijsko istraživanje o korisnicima i nekorisnicima interneta u Srbiji

·         „Internet i PC penetracija u Srbiji 2006“, istraživanje broja korisnika interneta u Srbiji

·         „Internet i javna sfera“, 2007, studija o internetu kao sredstvu i mestu za diskusije na teme koje su od sveopšteg, javnog značaja

·         “Servisi eUprave u Srbiji 2007”, utvrđivanje nivoa razvoja eUprave u Srbiji sprovedeno u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i Internet

·         „Milenijumska generacija: Surf ergo sum“, 2010, upotreba interneta i onlajn ponašanje mladih, 2010

·         Mladi i mediji, 2013, istraživanje o položaju mladih u medijima, odnosu mladih i medija, kao i o medijskoj pismenosti među mladima. Ovo istraživanje je deo šireg, regionalnog istraživanja koje obuhvata područje celog Balkana

 

Od 2007. godine Republički zavod za statistiku započinje redovno istraživanje razvoja informacionog društva, a Cepit svoj istraživački rad fokusira na teme digitalne i medijske pismenosti i bezbednog ponašanja na internetu - onlajn reputaciju.

Prva Strategija za razvoj informacionog društva u Srbiji usvojena je 2005. godine. Pored rezultata istraživanja, koji su bili vredan izvor informacija autorima Strategije, Cepit je od samog početka bio aktivno uključen u proces izrade ovog važnog dokumenta. Cepit je organizovao brojne javne rasprave, koje su omogućile dijalog tima autora i kako stručne tako i šire javnosti. Predlozima i zaključcima javnih rasprava uticalo se na konačnu verziju dokumenta i njen kvalitet, ali i promociju same teme i prihvaćenosti i vrednosti ovog dokumenta.

Prepoznavši potencijal koji informacione tehnologije imaju za unapređenje i decentralizaciju obrazovanja u Srbiji, Cepit je kreiranjem i realizacijom obrazovnih programa na internetu inicirao uvođenje e-learninga u obrazovni sistem. Zahvaljujući ovakvim programima prvo iskustvo sticanja znanja uspomoć interneta stekli su brojni učenici i nastavnici srednjih škola, eksperti raznih oblasti, javni službenici ali i predavači takvih programa, eksperti i univerzitetski profesori. Mnogi su stečeno iskustvo proširili dalje i primenili na svojim radnim mestima. Posebno veliki uspeh ostvaren je u radu sa nastavnicima i učiteljima iz ruralnih sredina, koje je Cepit obučio i podsticao da svoje redovne nastavne aktivnosti unaprede upotrebom informacionih tehnologija, a internetom zajedno sa svojim učenicima prevaziđu geografske barijere.

Originalna e-learning metodologija, koju je stručni tim Cepita razvio, objedinjuje psihološke i pedagoške principe učenja na daljinu i elektronskog obrazovanja poput kolaborativnog, aktivnog i grupnog učenja. Zasnovana na rezultatima istraživanja onlajn ponašanja koje Cepit periodično sprovodi, metodologija se stalno razvija prateći i prilagođavajući se onlajn navikama korisnika interneta i konkretne ciljne grupe, i uključujući inovativna i popularna tehnička rešenja, koja se obično retko koriste u obrazovne svrhe.

Nastavni materijali svih e-learning programa postavljeni su na veb, čime je obogaćen veb na srpskom jeziku. Vrednost tih materijala je bila posebno velika na početku razvoja „srpskog“ veba, kada je bilo vrlo malo obrazovnog sadržaja na srpskom jeziku.

Vodeći se svešću o značaju interneta za obrazovanje i informisanje mladih, Cepit 2007. godine kreira portal za srednjoškolce Mingl. Od tad, Mingl je svakodnevno objavljivao informacije i vesti o neformalnim obrazovnim programima, stipendijama, radionicama, takmičenjima i kursevima namenjenim srednjoškolcima. Istovremeno, prepoznajući značaj Mingla, redakcija koju čini oko dvadesetak srednjoškolaca i studenta iz svih krajeva Srbije redovno šalje svoje autorske tekstove i time doprinosi sadržaju portala. Na ovaj način, Cepit ostvaruje direktnu, dvosmernu komunikaciju sa mladima, upravo onima koji su nosioci promena u društvu. Zajedno sa svojim čitaocima, razvijao se i odrastao i portal Mingl, zbog čega je tokom 2013. godine proširio svoj fokus i prestao da se bavi isključivo srednjoškolcima.

Zahvaljujući pre svega dobroj komunikaciji sa ciljnom grupom, Mingl danas predstavlja jedinstveni onlajn medij namenjen mladima u okviru kog oni pronalaze sve relevantne informacije. Osim što informiše mlade, u okviru Mingla nastaju i različiti neformalni obrazovni programi o onlajn reputaciji, medijskoj i digitalnoj pismenosti, veštinama kreativnog i novinarskog pisanja, evropskim vrednostima i sličnim oblastima.

CePIT je uspešno implementirao tri međunarodna projekta finansirana iz Okvirnog programa 6, odnosno Okvirnog programa 7 Evropske komisije: IS2WEB, širenje mreže informacionog društva na region Zapadnog Balkana; SCORE, definisanje strateške agende, istraživačkih prioriteta u oblasti IKT i predloga politike za oblikovanje naučne saradnje EU sa regionom Zapadnog Balkana za period 2007-2013; i WINS-ICT - Podrška istraživačima iz država Zapadnog Balkana u međunarodnoj saradnji i umrežavanju u oblasti IKT (INCO-NET). Ovim projekatima pružana je podrška domaćim istraživačima u oblasti IKT za uključivanje u evropske projekte i ostale vidove međunarodne saradnje. 

Danas se Cepit bavi podsticanjem kvalitetnije i praktičnije upotrebe interneta u svrhe obrazovanja, naučnog rada, društvenog i političkog aktivizma, poslovanja i kreativnosti; digitalnom i medijskom pismenošću - sposobnost pronalaženja i procenjivanja relevantnosti informacija distribuiranim informacionim tehnologijama; i bezbednošću na internetu.

 

Cepit – doprinos društvu

 

Devedesetih godina prošlog veka svet doživljava kulturno-ekonomski procvat zahvaljujući pre svega nastanku veba 1991. godine, te masovnoj upotrebi informacionih tehnologija.  Baš u to vreme Srbija biva gotovo potpuno isključena iz globalnih društvenih procesa. Digitalni jaz koji tada nastaje produbljuje se narednih godina, a zvanična politika jako dugo ne prepoznaje potencijal koji informacione tehnologije imaju za oporavak i ubrzani društveni razvoj. Beogradska otvorena škola stoga 2002. godine osniva Centar za proučavanje informacionih tehnologija (Cepit), čiji je cilj podsticaj i doprinos razvoju informacionog društva u Srbiji - društva zasnovanog na znanju, koje bi se zahvaljujući praktičnoj i kreativnoj upotrebi informacionih tehnologija uključilo u globalne društvene tokove i osnažilo za adekvatne odgovore na savremene izazove, i u kome bi svaki pojedinac imao jednake mogućnosti da se ostvari na najbolji mogući način kako na ličnom tako i profesionalnom planu.

Početak razvoja informacionog društva u Srbiji zasnivao se pre svega na entuzijazmu pojedinaca. Broj korisnika interneta jeste rastao, ali egzaktnih podataka o tome nije bilo. Zato je Cepit pokrenuo prva istraživanja razvoja informacionog društva u Srbiji. Od 2002. godine sprovedena su istraživanja upotrebe interneta, čiji su rezultati objavljeni u sledećim publikacijama:

 • „Internet pregled: Beograd 2002“, empirijska studija korisnika interneta u Beogradu
 • „Globalni građani“, 2003, empirijska studija korisnika interneta u Srbiji
 • „Perspektive umrežavanja“, 2004, empirijska studija korisnika interneta u Jugoistočnoj Evropi
 • „Mreža u razvoju“, 2005, empirijsko istraživanje o korisnicima i nekorisnicima interneta u Srbiji
 • „Internet i PC penetracija u Srbiji 2006“, istraživanje broja korisnika interneta u Srbiji
 • „Internet i javna sfera“, 2007, studija o internetu kao sredstvu i mestu za diskusije na teme koje su od sveopšteg, javnog značaja
 • “Servisi eUprave u Srbiji 2007”, utvrđivanje nivoa razvoja eUprave u Srbiji sprovedeno u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i Internet
 • „Milenijumska generacija: Surf ergo sum“, 2010, upotreba interneta i onlajn ponašanje mladih, 2010
 • Mladi i mediji, 2013, istraživanje o položaju mladih u medijima, odnosu mladih i medija, kao i o medijskoj pismenosti među mladima. Ovo istraživanje je deo šireg, regionalnog istraživanja koje obuhvata područje celog Balkana

 

Od 2007. godine Republički zavod za statistiku započinje redovno istraživanje razvoja informacionog društva, a Cepit svoj istraživački rad fokusira na teme digitalne i medijske pismenosti i bezbednog ponašanja na internetu - onlajn reputaciju.

Prva Strategija za razvoj informacionog društva u Srbiji usvojena je 2005. godine. Pored rezultata istraživanja, koji su bili vredan izvor informacija autorima Strategije, Cepit je od samog početka bio aktivno uključen u proces izrade ovog važnog dokumenta. Cepit je organizovao brojne javne rasprave, koje su omogućile dijalog tima autora i kako stručne tako i šire javnosti. Predlozima i zaključcima javnih rasprava uticalo se na konačnu verziju dokumenta i njen kvalitet, ali i promociju same teme i prihvaćenosti i vrednosti ovog dokumenta.

Prepoznavši potencijal koji informacione tehnologije imaju za unapređenje i decentralizaciju obrazovanja u Srbiji, Cepit je kreiranjem i realizacijom obrazovnih programa na internetu inicirao uvođenje e-learninga u obrazovni sistem. Zahvaljujući ovakvim programima prvo iskustvo sticanja znanja uspomoć interneta stekli su brojni učenici i nastavnici srednjih škola, eksperti raznih oblasti, javni službenici ali i predavači takvih programa, eksperti i univerzitetski profesori. Mnogi su stečeno iskustvo proširili dalje i primenili na svojim radnim mestima. Posebno veliki uspeh ostvaren je u radu sa nastavnicima i učiteljima iz ruralnih sredina, koje je Cepit obučio i podsticao da svoje redovne nastavne aktivnosti unaprede upotrebom informacionih tehnologija, a internetom zajedno sa svojim učenicima prevaziđu geografske barijere.

Originalna e-learning metodologija, koju je stručni tim Cepita razvio, objedinjuje psihološke i pedagoške principe učenja na daljinu i elektronskog obrazovanja poput kolaborativnog, aktivnog i grupnog učenja. Zasnovana na rezultatima istraživanja onlajn ponašanja koje Cepit periodično sprovodi, metodologija se stalno razvija prateći i prilagođavajući se onlajn navikama korisnika interneta i konkretne ciljne grupe, i uključujući inovativna i popularna tehnička rešenja, koja se obično retko koriste u obrazovne svrhe.

Nastavni materijali svih e-learning programa postavljeni su na veb, čime je obogaćen veb na srpskom jeziku. Vrednost tih materijala je bila posebno velika na početku razvoja „srpskog“ veba, kada je bilo vrlo malo obrazovnog sadržaja na srpskom jeziku.

Vodeći se svešću o značaju interneta za obrazovanje i informisanje mladih, Cepit 2007. godine kreira portal za srednjoškolce Mingl. Od tad, Mingl je svakodnevno objavljivao informacije i vesti o neformalnim obrazovnim programima, stipendijama, radionicama, takmičenjima i kursevima namenjenim srednjoškolcima. Istovremeno, prepoznajući značaj Mingla, redakcija koju čini oko dvadesetak srednjoškolaca i studenta iz svih krajeva Srbije redovno šalje svoje autorske tekstove i time doprinosi sadržaju portala. Na ovaj način, Cepit ostvaruje direktnu, dvosmernu komunikaciju sa mladima, upravo onima koji su nosioci promena u društvu. Zajedno sa svojim čitaocima, razvijao se i odrastao i portal Mingl, zbog čega je tokom 2013. godine proširio svoj fokus i prestao da se bavi isključivo srednjoškolcima.

Zahvaljujući pre svega dobroj komunikaciji sa ciljnom grupom, Mingl danas predstavlja jedinstveni onlajn medij namenjen mladima u okviru kog oni pronalaze sve relevantne informacije. Osim što informiše mlade, u okviru Mingla nastaju i različiti neformalni obrazovni programi o onlajn reputaciji, medijskoj i digitalnoj pismenosti, veštinama kreativnog i novinarskog pisanja, evropskim vrednostima i sličnim oblastima.

CePIT je uspešno implementirao tri međunarodna projekta finansirana iz Okvirnog programa 6, odnosno Okvirnog programa 7 Evropske komisije: IS2WEB, širenje mreže informacionog društva na region Zapadnog Balkana; SCORE, definisanje strateške agende, istraživačkih prioriteta u oblasti IKT i predloga politike za oblikovanje naučne saradnje EU sa regionom Zapadnog Balkana za period 2007-2013; i WINS-ICT - Podrška istraživačima iz država Zapadnog Balkana u međunarodnoj saradnji i umrežavanju u oblasti IKT (INCO-NET). Ovim projekatima pružana je podrška domaćim istraživačima u oblasti IKT za uključivanje u evropske projekte i ostale vidove međunarodne saradnje. 

Danas se Cepit bavi podsticanjem kvalitetnije i praktičnije upotrebe interneta u svrhe obrazovanja, naučnog rada, društvenog i političkog aktivizma, poslovanja i kreativnosti; digitalnom i medijskom pismenošću - sposobnost pronalaženja i procenjivanja relevantnosti informacija distribuiranim informacionim tehnologijama; i bezbednošću na internetu.

Vesti
Izdvajamo