Postignuća

Obrazovni program "Studije budućnosti"

Selekcija, organizacija nastave za 27 studenata programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2016/17.

Zimska škola timskog rada za studente 23. generacije, Tara, 18 studenata, 4 dana, mart 2016.

Selekcija, organizacija nastave za 20 studenata programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2015/16.

Selekcija, organizacija nastave za 33 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2014/15.

Zimska škola timskog rada za studente 21. generacije, Tara, 21 student, 4 dana, februar/mart 2014.

Selekcija, organizacija nastave za 34 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2013/14.

Zimska škola timskog rada za studente 20. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, februar/mart 2013.

Selekcija, organizacija nastave za 31 studenta programa multidisciplinarnih dodiplomskih Studija budućnosti, akademska 2012/13.

Zimska škola timskog rada za studente 19. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, mart 2012.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenta programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2011/12.

Zimska škola timskog rada za studente 18. generacije, Soko Banja, 25 studenta, 4 dana, mart 2011.

Selekcija, organizacija nastave za 34 studenta programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2010/11.

Zimska škola timskog rada za studente 17. generacije, Kopaonik, 20 studenta, 4 dana, februar 2010.

Selekcija, organizacija nastave za 30 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2009/10.


Zimska škola timskog rada za studente 16. generacije, Kopaonik, 30 studenta, 4 dana, februar 2009.


Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2008/09.


Zimska škola timskog rada za studente 14. i 15. generacije, Zlatibor, 34 studenta, 3 dana, februar 2008.


Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2007/08.

Selekcija, organizacija nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa EU i Balkan, akademska 2006/07
.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, februar 2006.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2005/06
.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, januar 2005
.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2004/05
.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2004
.

Letnja škola prezentacije studentskih radova, Zlatibor, 70 studenata, 6 dana, 2003.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Programa "EU i Balkan", akademska 2003/04
.

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2003.


Letnja škola prezentacije tutorskih radova, Zlatibor, 35 studenata, 7 dana, 2002.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2002/03.


Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2002.


Letnja škola prezentacije tutorskih radova, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2001.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2001/02.

Zimska škola "Timski rad" za studente oba programa, Pokajnica, 70 studenata, 7 dana, 2001.


Letnja škola timskog rada za studente Glavnog programa, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2000.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata programa "EU i Balkan", akademska 2000/01.


Zimska škola akademskog čitanja i pisanja za studente Glavnog programa, Petnica, 35 studenata, 7 dana, 2000
.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Otvorenog programa, akademska 1999/2000.


Zimska škola kursa kompjutera za studente BOŠ-a, Petnica, 35 studenata, 7 dana, 1999
.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 35 studenata Glavnog programa i 35 studenata Otvorenog programa, akademska 1998/99.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 100 studenata, akademska 1997/98.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 60 studenata, akademska 1996/97.


Letnja škola o političkoj, ekonomskoj i kulturnoj rekonstrukciji Jugoslavije, zamak Dunđerski, Bečej, 20 polaznika, 10 dana, 1995
.

Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 45 studenata, akademska 1995/96.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 25 studenata - akademska 1994/95.


Selekcija, organizacija i izvođenje nastave za 20 studenata, akademska 1993/94.

CCB – Centar za izgradnju kapaciteta

Obrazovanje za demokratiju
Predlog praktične politike
Javno zastupanje/zagovaranje
Timski rad
Obrazovni program "PolitiKAS"
Stručno-administrativna podrška
Ostale aktivnosti centra

 

Obrazovanje za demokratiju

Deseta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Šabac, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, 5 dana, jul 2016. godine.

Deveta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2015. godine.

Osma regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2014. godine.

Sedma regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2013. godine.

Šesta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Srebrno jezero, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, jul 2012. godine.

Peta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Vrnjačka Banja, Srbija, 19 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 5 dana, avgust 2011. godine.

Četvrta regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 18 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2010. godine.

Treća regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2009. godine.

Održana Regionalna škola "Mladi lideri i liderke za evropski Balkan", u Poreču u Hrvatskoj za 25 učesnika, predstavnika i predstavnica demokratski orijentisanih političkih partija iz regiona Zapadnog Balkana.

Održana jesenja akademija "1968: 40 godina posle", 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rabac, Hrvatska, septembar 2008.

Prvi seminar u sklopu višemesečnog programa za izgradnju kapaciteta pripadnika/ca podmladaka političkih stranaka u Srbiji, Beograd, 15 članova i članica podmlatka Demokratske stranke Srbije, 1 dan, septembar 2008.

Druga regionalna škola demokratije „Novi lideri – nove mogućnosti“, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2008. godine

Regionalna škola „Mladi lideri za evropski Balkan“, Rabac, Hrvatska, 18 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije, 7 dana, jun 2008. godine.

„Novi lideri – nove mogućnosti“ regionalna škola demokratije, Palić, Srbija, 20 polaznika predstavnika podmladaka političkih stranaka iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, 7 dana, jul 2007. godine

Osma regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Rabac, Hrvatska, 20 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2007. godina

Sedma regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Pula, Hrvatska, 20 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2006. godina

Šesta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Opatija, Hrvatska, 19 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Makedonije, 7 dana, jun 2005. godina

Peta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Petrovac, Crna Gora, 17 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, 7 dana, jun 2004. godina

Četvrta regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Mostar, BiH, 21 polaznik iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, 7 dana, jul 2003. godina

Treća regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", 18 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Mostar, BiH, 8 dana, jul 2002. godine

Druga regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Laktaši, Republika Srpska, BiH, 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, 2001. godina

Brojni seminari u saradnji sa Građanskim inicijativama, održavani za građanske parlamente širom Srbije, 2000. godina

Prva regionalna letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", Travnik, BiH, 25 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, 2000. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju" za aktiviste političkih stranaka, studentskih i nevladinih organizacija, Divčibare, 30 polaznika, 7 dana, 1999. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za lokalne aktiviste u Subotici, Subotica, 25 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za aktiviste romskih nevladinih organizacija, Novi Sad, 30 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Seminar "Obrazovanje za demokratiju" za lokalne aktiviste u Kovačici, Kovačica, 25 polaznika, 3 dana, 1998. godina

Follow-up za trenere Škole društvene akcije, Beograd, 20 polaznika, 7 dana, 1998. godina

Prva letnja Škola društvene akcije, Subotica, 30 učesnika članova političkih stranaka i nevladinih organizacija, 15 dana, 1998. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Kušići, 180 polaznika, 21 dan, 1998. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Tara i Kušići, 180 polaznika, 21 dan, 1997. godina

Letnja škola "Obrazovanje za demokratiju", podmladak Demokratske stranke, Kušići, 90 polaznika, 21 dan, 1996. godina

 

Predlog praktične politike

 

Učešće u organizaciji treninga Developing effective strategies & communication tools for policy advocacy u periodu od 1. do 3. oktobra 2015. godine u Crnoj Gori za 19 istraživača na projeku Policy Bridging Initiative.

Učešće u organizaciji treninga Producing Policy-relevant Analysis and Writing to Influence Decision-making u periodu od 25. do 27. juna 2015. godine u Beogradu za 20 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative.

Učešće u organizaciji treninga Policy Link and Brief Writing u periodu od 14. do 16. maja 2015. godine u Draču za 12 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizaciji treninga Policy Link and Brief Writing u periodu od 5. do 7. marta 2015. godine u Prištini za 8 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizacii treninga Policy Research Design u periodu od 5. do 7. februara 2015. godine u Skoplju, Makedonija za 17 istraživača na projektu Policy Bridging Initiative. 

Učešće u organizaciji konferencije Enhancing the contribution of research to policy making in the Western Balkans – lessons from practice održana u Beogradu 19. i 20. novembra 2014. godine za 85 učesnika.

Praktično-politička labaratorija održana je 14. i 15. oktobra 2014. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole za 20 predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji učestvuju u programu Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji.

Podizanje kapaciteta 10 organizacija civilnog društva za kreiranje praktičnih politika kroz projekat P4OCD: Delotvorno i odgovorno učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja praktičnih politika u Srbiji u dve faze: 1. decembar 2013.  –  31. mart 2014; 1. jun - 31. novembar 2014. godine; 1. novembar - 1. mart 2015. godine.

Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ organizovan je i održan za 19 učesnika, predstavnika/ca organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom – doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti“, od 19. do 20. juna 2013. godine u Beogradu.

Seminar "Bridging policy and advocacy – politicians, policy advisers and researchers as advocates", 30 učesnika, stipendista Fondacije Konrad Adenauer, Ulcinj, Crna Gora, od 13. do 16. septembra 2012.

Trening "Uvod u pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku“, 35 učesnika, polaznici Škole za politiku i civilno društvo Politea, Fond Centar za demokratiju, Palić, 1 dan, 9. jul 2012.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“,  učesnika, zaposleni u odborima Narodne skupštine Republike Srbije, OEBS misija u Srbiji, Beograd, 3 dana, jun 2012.

Trening "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" za polaznice i polaznike Beogradskog fonda za političku izuzetnost održan je 4. i 5. novembra 2010. godine u Nišu.

Trening "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u okviru edukatvnog programa "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji" održan je u periodu od 20. do 23. aprila 2010. godine u Ečkoj. Treningu je prisustvovalo 11 polaznica i polaznika programa.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 40 učesnika, mladih aktivista političkih stranaka i nevladinih organizacija, Niš, 2 dana, april 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 20 učesnika, Polaznika obrazovnih programa Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole, Beograd, 3 dana, februar 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Beograd, 3 dana, februar 2010. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 28 učesnika, članova, aktivista i saradnika Drustvo romsko srpskog prijateljstva i partnerskih romskih organizacija, Kragujevac, ukupno 3 dana decembar 2009. i februar 2010.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih i saradnika Centra za civilno - vojne odnose, Beograd, 3 dana, decembar 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 12 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije, misiji OEBS u Srbiji i NVO koje se bave ljudskim pravima i bezbednošću, Beograd, 3 dana, april 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika, zaposlenih u Novosadskom humanitarnom centru, Novi Sad, 3 dana, februar 2009.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 16 učesnika, predstavnika Romskih nevladinih organizacija u Srbiji, Subotica, 4 dana, decembar 2008. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika, zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije i OEBS misiji u Srbiji, Beograd, 3 dana, decembar 2008. 

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 21 učesnik – zaposleni u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Beograd, 3 dana, mart 2008

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika – predstavnika omladinske mreže nevladinih organizacija u okviru projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 1 dan, mart 2008.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, 17 predstavnika Omladine Demokratske stranke Srbije, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika - zaposlenih u organizacijama i naučnim telima uključenim u realizaciju projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Jefferson institute, 13 učesnika - zaposlenih u Strategijskom institutu Ministarstva odbrane Republike Srbije, Beograd, 3 dana, oktobar 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku" u saradnji sa Kanadskim društvom za međunarodno zdravlje, 15 učesnika – predstavnika omladinske mreže nevladinih organizacija u okviru projekta “Mladi i zdravlje na Balkanu”, Beograd, 3 dana, septembar 2007.

Projekat Beogradskog centra za političku izuzetnost i Beogradske otvorene škole "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 30 polaznika - predstavnica i predstavnika podmladaka političkih stranaka, Banja Vrujci, tri dana, mart 2007.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 21 učesnik – predstavnik organa lokalne samouprave opština Senta, Sombor i Zrenjanin, Hotel “N.O.R.C.E.V.”, Fruška gora, 3 dana, jul 2006.

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika – predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije, 1 dan, jul 200.6

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 15 učesnika - predstavnika Dobrotvornog finda Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", manastir Studenica, 3 dana, jun 2006.

Follow up "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 učesnika – predstavnika nevladinih organizacija iz Srbije, 1 dan, jul 2006.

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 27 učesnika – zaposlenih u Vladi Srbije, Skupštini, Privrednoj komori, Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju, zamak “Dunđerski”, 3 dana, maj 2006

Seminar "Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 12 učesnika - predstavnika Dobrotvornog finda Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", Soko Grad, 3 dana, maj 2006

Obuka "Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku", 10 polaznika - predstavnika nevladinih organizacija, Beograd, 3 dana, maj 2006.

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za prakticnu politiku”, 29 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Skupštini, Privrednoj komori, Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju – Zlatibor, 3 dana, mart 2006.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“, 27 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Narodnoj skupštini, Narodnoj banci Srbije – Zlatibor, 3 dana, novembar 2005.

Trening „Obuka za pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku“, 27 polaznika – zaposlenih u Vladi Srbije, Narodnoj skupštini, Privrednoj komori Srbije – Zlatibor, 3 dana, oktobar 2005.

Projekat Fonda Centar za demokratiju i Beogradske otvorene škole "Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike", 28 polaznika predstavnika političkih stranaka, I deo – Kanjiža, 15–18. septembar 2005

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku: put ka efikasnoj pokrajinskoj administraciji", 26 polaznika službenika Skupštine i Izvršnog veća AP Vojvodine, Čortanovci, Novi Sad, jun/jul 2005

Obuka “Pisanje delotvornih predloga za praktičnu politiku: put ka efikasnoj pokrajinskoj administraciji", 28 polaznika službenika Skupštine i Izvršnog veća AP Vojvodine, Čortanovci, Novi Sad, jun/jul 2005

Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku za mlade političke lidere, Beogradski fond za političku izuzetnost, 36 polaznika, Palić, 2 dana, mart 2005

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije ", 24 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Palić, 10-13. decembar 2004. godine

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije", 28 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Palić, 13-16. novembar 2004. godine

Obuka "Pisanje predloga za praktičnu politiku za predstavnike javne uprave angažovane na poslovima evropskih integracija Srbije", 28 visoka službenika Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, Kopaonik, 10-14. novembar 2004. godine

"Pisanje delotvornih predloga za javnu praktičnu politiku" - vodič za političke savetnike, decembar 2004

Nastavak obuke "Pisanje javnih politika" za 8 trenera, Beograd, 3 dana, 2004. godina

Trening "Pisanje javnih politika" za predstavnike javne uprave i trenere "Pisanje javnih politika", 24 polaznika, Zlatibor, 4 dana, 2004. godina

Trening za trenere "Pisanje javnih politika", 8 trenera, Beograd, 1 dan, 2004. godina

 

Javno zastupanje/zagovaranje

Obuka „Trening za javno zagovaranje praktičnih politika” održana u periodu od 28. do 30. januara 2015. godine na Fruškoj gori za 22 predstavnika civilnog društva.

Trodnevna obuka “Javno zagovaranje” za 40 predstavnika Crvenog krsta Srbije održana je od 1. do 3. decembra  2014. godine na Zlatiboru. 

Trening o javnom zagovaranju za 27 članova profesionalnog tima Crvenog krsta Srbije, održan u Beogradu, 3. i 4. decembra 2013. godine.

Trening jačanja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva za uspešno sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, sa posebnim fokusom na politiku životne sredine, organizovan je u okviru projekta „Znam kako da delujem“, za 22 predstavnika organizacija civilnog društva iz Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Prolom Banja, 24–28. septembar 2012. godine.

Trening o javnom zagovaranju za 18 članova profesionalnog tima Čovekoljublja – dobrotvornog fonda Srpske Pravoslavne Crkve, Prolom banja,  od 29. maja do 1. juna 2012.

Trening za javno zastupanje „Razvoj delotvornih strategija i komunikacijskih oruđa za zagovaranje praktičnih politika“, 15 polaznika, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2 dana, 7–8. decembra 2011.

Trening o javnom zagovaranju u oblasti životne sredine održan je u okviru projekta "Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", u periodu od 19. do 24. februara 2011. godine na Zlatiboru. Ukupno 33 predstavnika organizacija civilnog društva prisustvovalo je obuci.

Obuka za javno zagovaranje na programu "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji" održana u periodu od 25. do 28. maja 2010. godine na Kopaoniku. Ukupno 16 polaznica i polaznika programa prisustvovalo obuci.

Obuka za javno zagovaranje za 20 učesnika na projektu "Mladi i zdravlje na Balkanu", održana 7. maja 2009, u Beogradu

Obuka za javno zastupanje/zagovaranje za predstavnice i predstavnike Romskih organizacija u Srbiji, 10 polaznika, Vršac, mart 2009.

Napredni trening za javno zastupanje, 2 grupe po 25 polaznika - socijalni partneri u predškolskom obrazovanju Niš and Kragujevac, 2 dana, 2003. godina

Trening za javno zastupanje, 2 grupe po 25 polaznika - socijalni partneri u predškolsnom obrazovanju Niš and Kragujevac, 2 dana, 2003. godina

 

Timski rad

"Veštine pregovaranja i odlučivanja" za 24 stipendista Fondacije Konrad Adenauer, Crna Gora, Bečići, od 3. do 4. decembra 2016. godine.

"Timski rad" za stipendiste Fondacije Korand Adenauer, Novi Sad, 23. do 25. oktobar 2015.

"Timski rad" za 15 stipendista Fondacije Korand Adenauer, jesen 2014.

"Timski rad, veštine komunikacije, upravljanja vremenom i stresom, lične prezentacije i unapređenjem samopouzdanja" za predstavnice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vrnjačka banja, 26. do 28. marta 2014.

Zimska škola timskog rada za studente 21. generacije, Tara, 21 student, 4 dana, februar/mart 2014.

"Timski rad" za stipendiste Fondacije Korand Adenauer, Vrnjačka banja, 25. do 27. novembra 2013. 

"Timski rad i pregovaranje" za predstavnike Industrijskog sindikata Srbije, 25 učesnika, Beograd, 12. jul 2013.

Zimska škola timskog rada za studente 20. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, februar/mart 2013.

"Timski rad" za 15 stipendista Fondacije Korand Adenauer, Srebrno jezero, 6. do 8. decembra 2012.

"Timski rad" za 15 polaznika obrazovnog programa PolitiKAS, Srebrno jezero, 2. do 4. oktobra 2012.

"Timski rad" za 20 članova Industrijskog sindikata Srbije, Krivaja, 8. jun 2012.

"Timski rad" za stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije, Niš, mart 2012. godine.

Zimska škola timskog rada za studente 19. generacije, Brzeće, 17 studenata, 4 dana, mart 2012.

"Timski rad" za stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije, Beograd, Novi Sad i Niš, novembar i decembar 2011. godine.

"Timski rad i pregovaranje" za predstavnike Industrijskog sindikata Srbije, 20 učesnika, Beograd, maj 2011.

Zimska škola timskog rada za studente 18. generacije, Soko Banja, 25 studenta, 4 dana, mart 2011.

Zimska škola timskog rada za studente 17. generacije, Kopaonik, 20 studenta, 4 dana, februar 2010.

"Timski rad" za polaznike obrazovnog programa "PolitiKAS", 18 učesnika, Ečka, 3 dana, decembar 2009. godine.

Zimska škola timskog rada za studente 16. generacije, Kopaonik, 30 studenta, 4 dana, februar 2009.

Zimska škola timskog rada za studente 14. i 15. generacije, Zlatibor, 34 studenta, 3 dana, februar 2008.

"Timski rad" za predstavnike Omladine Demokratske stranke Srbije, 18 učesnika, Beograd, 3 dana, septembar 2007. godine.

"Izgradnja tima" jednodnevni trening za saradnike «Čovekoljublja» Humanitarnog fonda Srpske pravoslavne crkve, 16 učesnika, Beograd, decembar, 2006. godine

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, februar 2006.

"Timski rad" za studente Fakulteta poslovne ekonomije, 30 učesnika, Banja Luka, 4 dana, mart 2005. godine

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, januar 2005.

"Timski rad V" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 20 učesnika, Kanjiža, 4 dana, decembar 2004

"Timski rad IV" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 19 učesnika, Kopaonik, 4 dana, oktobar 2004

"Timski rad III" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 20 učesnika, Vrnjačka banja, 4 dana, septembar 2004

"Timski rad II" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 16 učesnika, Zlatibor, 4 dana, maj 2004. godina

"Timski rad I" za zaposlene u državnoj upravi na poslovima evropskih integracija, 19 učesnika, Zlatibor, 4 dana, februar 2004. godina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2004.

Vikend seminar "Timski rad", napredni kurs za 32 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 2003. godiina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2003.

Vikend seminar "Timski rad" za 30 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 3 dana, 2002. godina

Vikend seminar "Timski rad" za 26 aktivista Narodnog pokreta Otpor!, Banja Vrujci, 3 dana, 2002. godina

Seminar "Javni nastup, retorika i medijsko prezentovanje" 35 regionalnih i lokalnih poverenika G17+, Aranđelovac, 3 dana, 2002. godina

Zimska škola timskog rada za studente oba programa, Zlatibor, 70 studenata, 7 dana, 2002.

Dva seminara "Timski rad" za 34 regionalna i lokalna poverenika G17+, Aranđelovac, 3 dana, decembar 2001. godine

Zimska škola "Timski rad" za studente oba programa, Pokajnica, 70 studenata, 7 dana, 2001.

Letnja škola timskog rada za studente Glavnog programa, Lepenski Vir, 35 studenata, 7 dana, 2000.

Obrazovni program "PolitiKAS"

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VIII generacije, Šabac, od 27. do 29. septembra 2016. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 25 polaznika i polaznica, akademska 2016/17.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VII generacije, Vrnjačka banja, od 18. do 20. novembra 2015. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 18 polaznika i polaznica, akademska 2015/16.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice VI generacije, Srebrno jezero, od 29. septembra do 1. oktobra 2014. godine.

Selekcija, organizacija nastave za  21 polaznika i polaznicu, akademska 2014/15.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice V generacije, Srebrno jezero, 1. do 3. oktobra 2013. godine.

Selekcija, organizacija nastave za  19 polaznika i polaznica, akademska 2013/14.

Škola timskog rada za polaznike i polaznice IV generacije, Srebrno jezero, 2. do 4. oktobra 2012. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 17 polaznika i polaznica, akademska 2012/13.

Selekcija, organizacija nastave za 20 polaznika i polaznica, akademska 2011/12.

Selekcija, organizacija nastave za 16 polaznika i polaznica, akademska 2010/11.

Zimska škola timskog rada za polaznike i polaznice I generacije, Ečka, 21. do 24. decembra 2009. godine.

Selekcija, organizacija nastave za 21 polaznika i polaznica, akademska 2009/10.

 

Stručno-administrativna podrška

Ministarstvo omladine i sporta

Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata

2010 - 2015

Organizovano preko 150 radionica za profesionalni razvoj na više od 16 tema za preko 2100 učesnika/ca u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu;

Više od 300 stipendista/kinja koristilo je uslugu karijernog savetovanja sa karijernom savetnicom;

Redovno informisanje preko 7.000 hiljade stipendista/kinja putem newsletter-a i email-a, kao i veb strane Centra u okviru sajta Fonda za mlade talente „Dositeja“ (http://ckvisdositeja.fondmt.rs/);

Preko 900 stipendista/kinja učlanjeno je u FB grupu Centra;

Pružanje usluge Jobshadowing – “Jedan radni dan u željenoj profesiji” koja stipendistima/kinjama pruža priliku da provedu jedan radni dan u okruženju koje odgovara njihovom obrazovnom profilu i profesionalnim afinitetima;

Organizovanje radionica u kompanijama sa kojima je Centar KVIS i Fond za mlade talente RS sklopio saradnju (NIS; MK group; Fiat, Telenor...);

Podrška pri kreiranju i donošenju zakonskih akata u oblasti omladinske politike 

Zakon o mladima (usvojen 5. jula 2011.) i podzakonski akti (Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora);

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji (usvojena 4. marta 2010.) i Akcioni plan za  njeno sprovođenje;

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2009 – 2014. godine.

Priprema i štampanje izveštaja u vezi sa sprovođenjem zakonskih akata u oblasti omladinske politike 

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2013-2014 (150 primeraka)

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2012 -2013. godine (100 primeraka);

Izveštaj o sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u RS za period od 2010 -2012. godine (300 primeraka);

Godišnji izveštaj o napretku u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade za 2010. godinu (1000 primeraka na srpskom i 500 na engleskom jeziku).

Istraživanja i studije 

Publikacija "Strateški okvir omladinske politike u Republici Srbiji - izazovi i perspektive" decembar, 2013. (800 primeraka)

Docent dr Dušan Mojić i mr Slobodan Mrđa, “Analiza položaja mladih u strategijama Vlade RS i novijim sociološkim istraživanjima “; mart 2013;

Dragan Stanojević i Ivana Živadinović “Indikatori za praćenje populacije mladih u Srbiji”; mart 2013;

Dr Jasmina Kuka, “Studija o indikatorima omladinske politke u RS”; mart 2013;

Vesna Čekić, “Osnove za metodologiju merenja i praćenja efekata karijernog vođenja i savetovanja mladih talenata na zapošljivost”, 2013;

Jelena Manić i Milica Mićić, “Euroguidance mreža nacionalnih resursnih centara za karijerno vođenje i nacionalni sistemi karijernog vođenja i savetovanja”, 2013;

Predlog komunikacione strategije Sektora za omladinu MOS;

Dr Iskra Maksimović i Jadranka Dimov, “Model Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata”.

Promotivni materijal 

Bookmarkeri o Centru za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata

Džepni vodiči za mlade o: poslovnoj komunikaciji i onlajn reputaciji i javnom nastupu (1.200 primeraka);

Infografika "Diplomirali ste...Šta sad?"

Serija edukativnih lifleta i postera na 5 tema od značaja za mlade: volontiranje, preduzetništvo, zapošljavanje, informisanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena (25,000 lifleta i 1000 postera);

Komentar Zakona o mladima (1.000 primeraka), 

Kako da...razvijam svoju karijeru (1.000 primeraka);

Vodič za planiranje karijere (2.000 primeraka); 

Zakon o mladima - dvojezično izdanje (600 primeraka);

Lifleti o Centru za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata;

Liflet Mladi u Republici Srbiji (500 primeraka);

Flajer o Nacionalnoj strategiji za mlade (u 5000 primeraka);

Flajer o aktivnom učešću mladih (3000 primeraka).

Javni događaji 

Youth2Business događaj "Sa privredom na ti: mladi i posao", 10. marta 2015. godine u Impact Hub-u;

Konferencija "Izazovi u reformi javne uprave i zapošljavanje mladih stručnjaka u Republici Srbiji" za 90 predstavnika javne uprave, privatnog sektora i međunarodne zajednice, 17. septembra 2014. godine u Palati Srbija;

Manifestacija "Dani karijernog vođenja i savetovanja" za 134 učesnika (1. i 2. mart 2013. god.)  - tri godine od sprovođenja SKVIS u Republici Srbiji;

Podrška sistemu distribucije informacija od značaja za mlade i organizacije preko 120 javnih događaja koje je sprovodio MOS samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, kao i priprema saopštenja za javnost i drugih informativnih dokumenata za javnost, prezentacija, promotivnih tekstova i materijala za različite publikacije MOS-a u cilju promocije procesa izgradnje i razvoja institucionalnog okvira omladinske politike, 2008-2013. godine;

Podrška Radnoj grupi Vlade za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u organizovanju redovnih sastanaka, kao i pružanje administrativne pomoći u realizaciji drugih redovnih aktivnosti pri sprovođenju strateških, normativnih i drugih dokumenata od značaja za rad Ministarstva omladine i sporta i razvoj omladinskog sektora u Srbiji, 2011-2013. godine;

Podrška u organizovanju tri seminara u saradnji MOS i Britanskog saveta na teme karijernog vođenja: „Karijerno vođenje – teorija naspram prakse“ u decembru 2010, „Karijerno vođenje i savetovanje mladih u lokalnoj zajednici“ i „Karijerno vođenje i savetovanje talenata i osoba sa invaliditetom“ u martu 2011. godine. 

 

Vladi Kraljevine Švedske

Stručno-administrativna podrška ambasadi Kraljevine Švedske u Beogradu za realizaciju projekta „Glasovi Švedske“, 25 – 31. oktobar 2010. godine.

 

Ostale aktivnosti centra

Menadžment organizacija

Seminar "Projektni ciklus" za predstavnike opštine Zvezdara, Beograd, 4 dana, 2011. godina

Trening, prikupljanje sredstava i pisanje predloga projekta za mlade političke lidere iz Srbije, Beogradski fond za političku izuzetnost, Palić, 36 polaznika, 1 dan, mart 2005

Trening "Prikupljanje sredstava i komunikacija, organizovan za 18 aktivista Caritasa, 15-18. septembra 2004, Vrnjačka Banja

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za članove ekoloških organizacija iz Srbije, Banja Vrujci, 24 polaznika, 7 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za aktiviste romskih NGO-a, Zaječar, 5 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za članove ekoloških organizacija iz Vojvodine, Novi Bečej, 24 polaznika, 6 dana, 2002. godina

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama", organizovan za zaposlene u dobrotvornoj organizaciji Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje", Prohor Pčinjski, 2 dana, Vranje, oktobar 2001. godine

Seminar o timskom radu organizovan za humanitarne i nevladine organizacije koje se bave pitanjima izbeglica, sponzorisan od strane IOCC-a, jun 2000. godine

Dva seminara o projektnom menadžmentu, organizovana za humanitarne i nevladine organizacije koje se bave pitanjima izbeglica, sponzorisane od strane IOCC-a, Beograd, april 2000. godine

Seminar "Menadžment u nevladinim organizacijama" za Debatne klubove u Jugoslaviji, Beograd, 32 polaznika, 3 dana, 1998. godina

 

Akademsko i profesionalno usavršavanje asistenata

Okrugli sto o kontinuiranom profesionalnom razvoju asistenata na Beogradskom univerzitetu, 95 učesnika, Rektorat Beogradskog univerziteta, 13. decembar 2004. godine

Trening za kontinuirano obrazovane asistenanta Beogradskog univerziteta, 23 polaznika, od oktobra do decembra 2004. godine

 

Program za manjine

Regionalna letnja škola "Romi - predrasude, zablude i alternative", Vlasina, organizovana u saradnji sa Društvom za unapređivanje romskih naselja, 22 polaznika iz Srbije i Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Rumunije i Bugarske, 15 dana, jul-avgust 2000. godine

 

Institucionalne reforme

Intenzivni kurs "Industrijski odnosi", organizovan u saradnji sa sindikatima Srbije, Beograd, 25 polaznika, 5 dana, 2002. godina

 

Škola računara

Kurs kompjutera za 23 polaznika zaposlena u Ministrastvu za rad i zapošljavanje, Beograd, 2 meseca, 2002. godina

 

Poslovna edukacija

Modularni program obuke "Od ideje do profita" - kako finansirati biznis, 40 učesnika, preduzetnika i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima sa teritorije Grada Beograda, novembar - decembar 2007.

 

Projekat građanin

Prevođenje, adaptacija, štampanje i distribucija udžbenika i nastavnog priručnika za učenike i nastavnike šestih razreda osnovnih škola u Srbiji iz predmeta Građansko vaspitanje, 2002. godina

CEI – Centar za evropske integracije

2015

Radionica za predstavnike organizacije civilnog društva na temu „Progovori o pregovorima – Praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Ečka,17 - 19. mart 2015;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz južne i jugozapadne Srbije na temu „Javno zagovaranje praktičnih politika u oblasti životne sredine na lokalnom nivou“ u okviru projekta “Znam kako da delujem”, Vrnjačka Banja, 25 - 27. februar 2015;

Panel diskusija pod nazivom „Izgubljeni u pregovorima: Postoji li dijalog javnosti i institucija o pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji? u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Beograd,10. februar 2015;

Konferencija pod nazivom „Delotvorni uticaj projekata udruženja finansiranih iz budžeta jedinice lokalne samouprave“  u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Beograd, 28. januara 2015;

2014

Izrada analize dosadašnjih aktivnosti u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Beograd, decembar 2014;

Pružanje usluge besplatnog pravnog savetovanja  za građane i organizacije civilnog društva u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, učešća javnosti u procesima donošenja odluka i pristupu pravdi u oblasti zaštite životne sredine u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, avgust – decembar 2014;

Pružanje podrške u izvođenju projekata za 11 udruženja čiji su projekti odabrani za finansiranje u okviru Javnog poziva u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave" 20. oktobar – 31. decembar 2014;

Monitoring poseta finansiranim projektima udruženja iz južne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vranje, Trgovište, Bosilegrad, Surdulica, Vlasotince, Vladičin Han, Bela Palanka, 17 – 18. decembar 2014;

Internet predavanje o primeni Arhuske konvencije na temu „Arhuska konvencija – učešće javnosti i pristup informacijama” u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, Beograd, 16. decembar 2014;

Dan energetike Vrbas i predstavljanje pubilkacije „Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou” u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", Vrbas, 10. decembra 2014;

Internet predavanje o primeni Arhuske konvencije na temu „Arhuska konvencija – pristup pravosuđu” u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, Beograd, 9. decembar 2014;

Monitoring poseta finansiranim projektima udruženja iz jugozapadne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Raška, Nova Varoš, Čajetina i Užice, 25 – 26. novembar 2014;

Tweetup sesija #MojaEvropa u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd, Novi Sad, Niš, Raška i Zaječar, 25. novembar 2014;

Tweet chat sa državnim sekretarom, Nenadom Borovčaninom u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“ Beograd, 24. novembar 2014;

Istraživanje i izrada vodiča „Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", jun – oktobar 2014;

Predstavljanje Android aplikacije "Evropa za poneti" na Sajmu knjiga u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd, 29. oktobra 2014;

Studijska poseta Hrvatskoj za 9 predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća i regionalnih razvojnih agencija u okviru projekta „ReEnergija – izazovi primene evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju energetske politike i zaštite životne sredine u Republici Srbiji", Zagreb, Ivanić Grad, Koprivnica, Republika Hrvatska, 14 - 16. oktobar 2014;

Kreirana i pokrenuta Android aplikacija „Evropa za poneti" u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd 14. oktobar 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Zlatibor, 24 – 26. septembar 2014;

Proces evaluacije i selekcije 39 projekata udruženja iz južne i jugozapadne Srbije koja su konkurisala za grant u okviru Javnog poziva Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 16. septembar – 20. oktobar 2014;

Studijsko putovanje za treću grupu – 24 nagrađenih srednjoškolaca iz škola sa prostora Gradske Opštine Stari Grad, Brisel, Briž, Kraljevina Belgija, 16 - 21. septembar 2014;

Obuka i pripremni sastanak za 24 nagrađena srednjoškolca iz škola sa prostora Gradske Opštine Stari Grad, Beograd, 15. septembar 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vrnjačka Banja, 9 – 11. septembar 2014;

Kampanja javnog zagovaranja za uspostavljanje institucionalizovane saradnje sa gradovima i opštinama južne i jugozapadne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 15. avgust – 16. septembar 2014;

Objavljen i sproveden Javni poziv za finansiranje udruženja u oblasti lokalnog održivog razvoja (Javni poziv) u okviru Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 27. avgust – 10. septembar 2014;

Konsultacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva u okviru Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Užice, Raška, Vlasotince, 2 – 3. septembar 2014;

Analiza procesa donošenja odluka i upravljanja energijom na lokalnom nivou u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", jul – avgust 2014;

Onlajn istraživanje o interesovanju mladih u pogledu EU i načinu na koji žele da pristupe informacijama o EU u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, avgust 2014; 

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u južnoj Srbiji u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vladičin Han, 14. avgust 2014;

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u jugozapadnoj Srbiji u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Nova Varoš, 13. avgust 2014;

Unapređenje i nadogradnja web platforme „Aarhupedia” u okviru projekta u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći” www.aarhupedia.com, jun – jul 2014;

Konferencija pod nazivom „Mediji i civilno društvo kao garant transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pregovora“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Beograd, 25. jul 2014;

Okrugli sto pod nazivom „Izgubljeni u prevodu: od transpozicije do sprovođenja pravnih tekovina Evropske unije“, u okviru projekta projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 14. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Užice, 10. jul 2014;

Regionalni diskusioni forum „Lokalne samouprave i civilno društvo u procesu pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU: Partnerstvo za odgovornu i delotvornu primenu EU standarda i vrednosti“  u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Vršac, 2. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Niš, 1. jul 2014;

Pokrenuta veb platforma „Paket pomoći organizacijama civilnog društva“ kao paket za podršku lokalnom razvoju, www.paketpomociocd.bos.rs u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 1. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Zaječar, 30. jun 2014;

Sastanak članova Odbora za zaštitu životne sredine sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su deo institucionalnog mehanizma „Zelena stolica“, Beograd, 25. jun 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz jugoistočne Srbije na temu „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“, Niš, 18 – 20. jun 2014;

Trening trenera za univerzitetske profesore u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Niš, 16 - 20. jun 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Kraljevo 17. jun 2014;

Regionalni diskusioni forum „Lokalne samouprave i civilno društvo u procesu pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU: Partnerstvo za odgovornu i delotvornu primenu EU standarda i vrednosti“  u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Kraljevo, 17. jun 2014;

Obuka za predstavnike lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i predstavnike organizacija civilnog društva u okviru projekta „ReEnergija: Ka održivoj energetskoj politici lokalnih zajednica“, Beograd, 11 - 13. jun 2014;         

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Subotica 11. jun 2014;

Studijska poseta Briselu za 10 nagrađenih volontera Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Studijska putovanja u Brisel“, Belgija, Brisel, 3 – 8. jun 2014;

Konferencija „Progovori o pregovorima - aktivni i informisani građani ili pasivni posmatrači procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Beograd, 9. jun 2014;

Predstavljanje projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), povodom obeležavanja Dana Evrope, Beograd, 8. maj 2014;

Diskusioni forum u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Ečka, 23 – 25. april 2014;

Radionica za izradu sadržaja i metodologije za trening kurseve u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Portugalija, Leiria, 7 – 11. april 2014;

Studijska poseta Briselu za 10 izabranih predstavnika regionalnih i lokalnih medija u Srbiji u okviru projekta „Studijska putovanja u Brisel“, Belgija, Brisel, 1 – 6. april 2014;

Konsultativna radionica na temu međusobne saradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave i uloge koju organizacije treba da imaju u razvoju lokalnih zajednica, u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“, Užice, 26. mart 2014;

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Borsko jezero, 3 - 6. mart 2014;

Obuka za članove Zelenog saveta u Opštini Paraćin u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 28. februar 2014;

Zeleni forum i svečano predstavljanje knjige „Demokratija pred izazovom – kako javnost učestvuje u stvaranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 27. februar 2014;

Obuka za članove Zelenog saveta u Opštini Trstenik u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Trstenik, 26. februar 2014;

Obuka za članove Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine u Opštini Batočina u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Batočina, 21. februar 2014;

Radionica za izradu vodiča za trenere u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Crna Gora, Podgorica, 18 – 21. februar 2014;

Objavljeni rezultati mapiranja zainteresovanih aktera za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, februar 2014;

Dodeljeni sertifikati polaznicima obuke „Evropske integracije i upravljanje projektnim ciklusom“, Beograd, 14. februar 2014;

Konsultativna radionica i Zeleni forum u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Užice, 13. februar 2014;

Zeleni forum u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 11. februar 2014;

Osnovan Zeleni savet u Opštini Paraćin kao rezultat projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 10. februar 2014;

Osnovan Zeleni savet u Opštini Trstenik kao rezultat projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Trstenik, 7. februar 2014;

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Zrenjanin, 29. januar 2014;

Završna konferencija pod nazivom „Saradnja između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Beograd, 28. januar 2014;

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vranje, 14. januar 2014;

2013

Objavljen Treći broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, decembar 2013.        

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Bela Crkva, 26. decembar 2013.

Sednica Radne grupe - Životna sredina Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „Lokalno energetsko akciono planiranje u Srbiji: velika očekivanja i skromni rezultati“, Paraćin, 13. decembar 2013.

Konsultativna radionica na temu „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji: očekivanja i izazovi“ u okviru projekta „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Novi Sad, 10. decembra 2013.

Završna radionica za istraživače organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika “Think & Link” Evropskog fonda za Balkan u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Beograd, 7 – 8. decembar 2013.

Program jačanja kapaciteta za organizacija civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 18 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Zrenjanin, 2 -5. decembar 2013.

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Zrenjanin, 4. decembar 2013.

Izrada praktično-političkih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, oktobar - novembar 2013.

Radni doručak i druženje sa predstavnicima medija na temu „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji: očekivanja i izazovi“ u okviru projekta „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beograd, 27. novembra 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Novi Sad, 25. novembar 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Užice, 20. novembar 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Leskovac, 13. novembar 2013.

Konsultativna radionica za osnivanje lokalnog saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine u gradu Kraljevu u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Kraljevo, 7. novembar 2013.

Konsultativnu radionicu i Diskusioni forum „Budi u toku“, kao završne aktivnosti u okviru projekta “U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih standarda i vrednosti u Beogradu”, Beograd, 31. oktobar 2013.

Program jačanja kapaciteta za organizacije civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 20 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti žaštite životne sredine Beogradu, 21 - 24. oktobar 2013.

Konsultativna radionica i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Vranje u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vranje, 22. oktobar 2013.

Objavljen Drugi broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, septembar 2013.

Sastanak svih partnera na projektu i izrada trening programa o okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, Alikante (Španija), 30. septembar – 4. oktobar 2013.

Studijska poseta Hrvatskoj za 10 predstavnika udruženja, lokalne samouprave i medija u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, Zagreb, 29. septembar – 2. oktobar 2013.

Sednica radne grupe za životnu sredinu ”Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „(Ne) mogućnosti učešća OCD u procesu pregovaranja Republike Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine (pregovaračko poglavlje 27) - značaj učešća i prepreke“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd,  27. septembra 2013.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima mreža OCD i Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 13. avgust 2013.

Konsultativna radionica i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Paraćin u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 9. jul 2013.

Istraživanja na terenu kroz dubinske intervjue i slanje upitnika elektronskim putem u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“,  jun 2013.

Objavljen Prvi broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, jun 2013.

Rad na obrazovnoj platformi, analiza i izrada praktično-političkih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, maj – jun 2013.

Konsultativna radionica sa odborom za zaštitu životne sredine u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Nova Varoš, 21. jun 2013.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave opštine i lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vršac, 20. jun 2013.

Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ za 15 predstavnika civilnog društva sa teritorije grada Beograda u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“, Beograd,  19 - 20. jun 2013.

Prezentacija projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 4. jun 2013.

Prva konsultativna radionica na temu „Unapređenje saradnje i poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave“ u okviru projekta „U toku sa Evropom", Beograd, 31. maj 2013.

Panel diskusiju „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu praćenja pregovora sa EU“ u okviru Programa Petog sajma organizacija civilnog društva, Kući ljudskih prava u Beogradu, 30. maj 2013.

Diskusioni forum za medije na temu energetskog planiranja i energetskog razvoja, u okviru projekta „ReEnergija – ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou“, za 16 predstavnika medija, Beograd, 28 - 29. maj 2013.

Seminar za izgradnju kapaciteta istraživača organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika “Think & Link” Evropskog fonda za Balkan u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Budva, 10 - 12. maj 2013.

Istraživanje o analizi potreba za obukama na temu EU integracija u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, april 2013.

Program jačanja kapaciteta za održivo energetsko planiranje na lokalnom nivou u okviru projekta „ReEnergija – ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou“, za 14 predstavnika lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, Beograd, 24 - 26. april 2013.

Okrugli sto posvećen unapređenju politike životne sredine u Republici Srbiji kroz jačanje saradnje između civilnog društva, lokalne samouprave i privrede u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 24. januar 2013.

Konsultativni sastanak „Ka odgovornom i otvorenom procesu programiranja i raspolaganja sredstvima iz opštinskih fondova za životnu sredinu“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Paraćin, 23. januar 2013.

Pretprojektni sastanak projektnog tima „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, Beograd, 18 – 22. januar 2013.

2012

Trening za javno zastupanje praktičnih politika namenjen organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 21 predstavnika organizacija civilnog društva iz Moravičkog, Pomoravskog, Rasinskog i Šumadijskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Ivanjica, 10 - 14. decembar 2012.

Program obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija kroz obrazovni modul Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji - od otvaranja pregovora do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, 35 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, Beograd, 5 - 6. decembar 2012.

Četvrti regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Beograd, 4. decembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Užice, 28. novembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, Beograd, 27. novembar 2012.

Javna rasprava povodom predstavljanja predloga za praktičnu politiku pod nazivom „Unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata za sprovođenje evropskih standarda u oblasti životne sredine“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 26. novembar 2012.

Sednica Radne grupe „Životna sredina” Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „Budućnost energetske politike Srbije“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, lazarevac, 23. novembar 2012.

Treći regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Niš, 20. novembar 2012.

Drugi regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Subotica, 13. novembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Kragujevac, 8. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Čoka, 6. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Aranđelovac i Gornji Milanovac, 5. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin/Ćuprija/Niš, 2. novembar 2012.

Prvi regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Kragujevac, 30. oktobar 2012.

Konferenciju za štampu u cilju prezentacije rezultata projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji'', Beograd, 30. oktobra 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Priboj, 23. oktobar 2012.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obrazovnih programa u okviru projekta „Jačanje kapacita uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“, Beograd, 11. oktobar 2012.

Regionalna konferencija „Prostor bez granica - sprovođenje EU politika za održivi razvoj lokalnih zajednica u Srbiji“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Gornji Milanovac, 4. oktobra 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 4 - 5. oktobar 2012.

Studijska poseta Gracu u okviru u okviru projekta „Re-Energija: za energetski održive lokalne zajednice“, 7 selektovanih polaznika, predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i medija koji se bave pitanjima energetike, Grac, 3 – 5. oktobar 2012.

Trening za javno zastupanje praktičnih politika namenjen organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 22 predstavnika organizacija civilnog društva iz Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Prolom Banja, 24 - 28. septembar 2012.

Okrugli sto „Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu evropskih integracija“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Niš, 20. septembar 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 8 – Zaštita konkurencije u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 12 - 13. septembar 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 10 - 11. septembar 2012.

Okrugli sto „Izazovi i perspektive za ruralne zajednice u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji'' u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Padej, 6. septembar 2012.

Četvrti modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”, u okviru nastavka projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 27 – 30. avgust 2012.

Okrugli sto „Usvajanje evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o znacaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Kragujevac 22. avgust 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru nastavka projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 12. jul 2012.

Jednodenevni intezivni trening „Za energetski održive lokalne zajednice" u okviru projekta „ReEnergija - za energetski održive lokalne zajednice", 16 predstavnika lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i medija, Beograd, 4. jul 2012.

Diskusioni forum na temu „Usvajanje evropskih modela za unapređenje građanskog učešća u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u lokalnim zajednicama” u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ za 20 predstavnika organizacija civilnog društva, Beograd, 27 – 30. jun 2012.

Sednica radne grupe Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji posvećena finansiranju politike životne sredine u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou u okviru projekta „Znam kako da delujem", Narodna skupština Republika Srbije, Beograd, 26. jun 2012.

Trening jačanja kapaciteta na temu „Evaluacija programa i politika" u okviru projekta „Znam kako da delujem" za predstavnike partnerskih organizacija na projektu, Beograd 13 - 15. jun 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnim programima „Politika EU u oblasti energetike i ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 21 – 28. maj 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, april - maj 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, mart - april 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 17 – 21. april 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 2 - 6. aprila 2012.

Okrugli sto „Saradnjom do energetske efikasnosti“ okviru CeSID-ovog projekta „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou”, Beograd, 5. april 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Uprvaljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 66 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, februar - mart 2012.

Konsultativnu radionicu „Upravljanje promenom“ u oviru projekta „Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji“, Beograd, 21. mart 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 12 - 16. mart 2012.

Drugi modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 20 - 24. februar 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 6 – 10. februar 2012.

Prvi modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 36 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 23 - 27. januar 2012.

2011

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 62 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, oktobar - decembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspective”, Kraljevo, 22. decembar 2011.

Završna konferencija „Energija promene – u susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji" u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Beograd, 15. decembar 2011.

Prva regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspektive”, Ub, 2. decembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Novi Sad, 29. novembar 2011.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije", 18 polaznika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 28. septembar - 28. novembar 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 21 – 25. novembar 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 56 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, septembar – novembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Niš 22. novembar 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 14 - 18. novembar 2011.

Okrugli sto na temu „Nova politika zapošljavanja u Srbiji” u okviru projekta “Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspective”, 17. novembar 2011.

Prva regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Kragujevac 1. novembar 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 32 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 17 - 21. oktobar 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 27 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 19 - 23. septembar 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 12 – 16. septembar 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 5 - 9. septembar 2011.

Konsultativna radionica na temu „Unapređenje politike upravljanja otpadom od elektronske i električke opreme na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Valjevo 29. jun 2011.

Konsultativna radionica na temu „Unapređenje politike upravljanja otpadom od elektronske i električke opreme na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Gornji Milanovac, 23. jun 2011.

Specijalno predavanje Adama Balcera iz Centra za evropsku strategiju na temu Centralna Evropa i Zapadni Balkan, Beograd 23. juna 2011.

Specijalno predavanje profesora Dezmona Dinana na temu „Na pragu Evropske unije: izazovi i promene na Zapadnom Balkanu“, Beograd, 21. jun 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 54 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, maj - jun 2011.

Završna konferencija na projektu „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ i predstavljanje zbornika radova praktičnih politika predstavnika OCD angažovanih na projektu „Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, Beograd, 15. jun 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika EU u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 6 – 10. jun 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 6 - 10. jun 2011.

Panel diskusija na temu „Organizacije civilnog društva i lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“ u okviru sajma organizacija civilnog društva „Umrežavanje energije“, Beograd, 3. jun 2011.

Konsultativna radionica
Upravljanje otpadom od EE opreme” u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Kragujevac, 31. maj 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 13. maj 2011.

Rasprava na temu „Evropeizacija, identitet i nasleđe nacionalizma“ u okviru programa Suočavanje s budućnošću Beogradske otvorene škole, Beograd, 5. maj 2011.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije", 31 polaznik iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 17. mart - 5. maj 2011.

Studijska poseta Briselu u cilju prezentacije predloga za praktičnu politiku
Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj“ na projektu „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“, Brisel, 26 - 29. april 2011.

Konstruktivni dijalog u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga" (Net2Dialogue), 29 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva predstavnici javnih vlasti (Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije), Ečka 13 - 15. april 2011.

Predstavljanje sažetog predloga za praktičnu politiku na temu „Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj“ u okviru projekta „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“, Beograd, 15. mart 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine, u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 56 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, mart - maj 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 4 - 8. aprila 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 7 - 11. mart 2011.

Trening o javnom zagovaranju u oblasti životne sredine u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, 33 predstavnika OCD, Zlatibor, 19 - 24. februara 2011.

Konsultativni sastanak organizacija civilnog društva o mogućnostima aktivnog delovanja OCD u oblasti upravljanja opasnim kućnim otpadom, u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji”, Beograd, 14. februar 2011. 

Studijski boravak i istraživanje u okviru projekta
Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji”, Bratislava (Slovačka), 26 - 28. januar 2011.

2010

Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta „Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine“, Beograd, 23. decembar 2010.

Konferencija o primeni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, Obrenovac, 22. decembar 2010.

Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta „Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine“, Niš, 17. decembra 2010.

Trening o pisanju predloga za praktičnu politiku u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", 30 predstavnika organizacija civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, Kopaonik, 6 - 10. decembar 2010.

Konsultativna radionica u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", 30 predstavnika organizacija civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, Kovačica, 31. oktobar - 2. novembar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Inđija, 28. oktobar 2010. 

Seminar na obrazovnom modulu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 26. oktobar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Beograd, 26. oktobar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 18 - 22. oktobar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Kučevo, 15. oktobar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Bor, 12. oktobar 2010.

Seminar na obrazovnom modulu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 12. oktobar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beogrda, Beograd, 4 - 8. oktobar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Gornji Milanovac, 6. oktobar 2010.

Seminar na obrazovnom modulu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 28. septembar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 20 - 24. septembar 2010.

Konferencija za štampu „Održivi dijalog za bržu integraciju Srbije u Evropsku uniju” u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, Beograd, 21. septembar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Inđija, 17. septembar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Niš, 15. septembar 2010.

Forum na temu
Evropska perspektiva Srbije“, Beograd, 14. septembra 2010. godine.

Seminar na obrazovnom modulu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 14. septembar 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Oblikovanje lokalnih politika razvoja grada Beograda u procesu evropskih integracija“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 7. septembar 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kragujevac, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Gornji Milanovac, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kučevo, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Šabac, jul – avgust 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: upravljanje kontaminiranim medicinskim otpadom”, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Šabac, 5. avgust 2010.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Regionalna saradnja za EU integracije 2007-2013 – akteri i instrument“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, jun - jul 2010.

Okrugli sto
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: Regionalno povezivanje i upravljanje čvrstim otpadom", kampanja Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kučevo, 28. jul 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: kako finansirati tokove otpada“, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Gornji Milanovac 22. jul 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 27 polaznika, Beograd. 15 - 16. jul 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka uspešnoj primarnoj selekciji otpada“, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kragujevac, 8. jul 2010. 

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, maj - jun 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 11 polaznika, Beograd, 24 – 25. jun 2010.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i politika Evropske unije", 24 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 11. maj - 22. jun 2010.

Okrugli sto na temu „Partnerstvo za evropske integracije – modeli uspešne saradnje organizacija građanskog društva i državne uprave u procesu kreiranja i upravljanja razvojnim politikama na lokalnom nivou“ u okviru Sajma organizacija civilnog društva 2010, Beograd, 11. jun 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 24 polaznika, Beograd, 10 – 11. jun 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 7 – 11. jun 2010. 

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 17 - 21. maj 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 10 – 14. maj 2010.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 31 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 4 - 8. maj 2010.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, mart - april 2010. 

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, februar - april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 25 polaznika, Beograd, 28. april 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 26 - 27. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 28 polaznika, Beograd, 21. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 31 polaznik, Beograd, 20. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 31 polaznik, Beograd, 19. april 2010.

Konferencija „Prekogranična saradnja u procesu evropskih integracija“, Beograd, 14. april 2010.

Program obuke za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Osnovi političkog sistema i prava EU”, 20 polaznika, Beograd, 29. mart – 14. april 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 15 – 19. mart 2010.

Obrazovni program
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 27 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 1 - 5. mart 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 18 - 19. februar 2010.

Obrazovni program
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 36 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 8 - 12. februar 2010.

2009

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, novembar - januar 2009. 

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 31 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 11 – 15. januar 2010.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Pravo i procedure Evropske unije“ za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Beograda, Beograd, 3 – 24. decembar 2009.

Okrugli sto „Održiva politika zaštite životne sredine u Srbiji u procesu evropskih integracija: prepreke i mogućnosti“, Beograd, 18. decembar 2009. 

Obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 37 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 14 - 18. decembar 2009.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 32 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 16 – 20. novembar 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 6. oktobar - 17. novembar 2009.

Pilot projekat „Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru“, 20 narodnih poslanika i predstavnika skupštinskih odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, Kaštel Ečka, 12 - 14. novembar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 13. novembar 2009.

Završni susret na projektu „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Kladovo, 6 – 8. novembar 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, oktobar – novembar 2009. 

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Regionalna saradnja za EU integracije 2007-2013 – akteri i instrument“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, septembar - oktobar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 12 - 16. oktobar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 28. septembar - 2. oktobar 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, jul – septembar 2009.

Tutorski rad na obrazovnim programima „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ i „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, jul - avgust 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 3 - 7. avgust 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 6 - 9. jul 2009.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, maj - jun 2009.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 22 – 27. jun 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, april - jun 2009.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, april - maj 2009.

Obrazovni program
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 19 – 22. maj 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 26 učesnika, zaposlenih u Poreskoj upravi Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, Beograd, 7. april – 19. maj 2009.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 28 - 29. april 2009.

Obrazovni program
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 21 – 25. april 2009.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 19 - 20. mart 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 29. januar – 12. mart 2009.

2008

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracijaPravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 14. oktobar – 25. novembar 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 32 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 2. oktobar – 18. novembar 2008.

Seminar
Evropske perspektive Srbije: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji" za 25 predstavnika UN Country team-a u Srbiji zaposlene u 15 agencija UN u Srbiji, oktobar 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, april - maj 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, januar - mart 2008.

2007

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracijaPravo i procedure Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - decembar 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 28 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 32 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 28 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 34 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, april - maj 2007.

Podizanje kapaciteta mlade političke elite Srbije
Obuka za evropske integracije – Procedure i pravo Evropske unije", 27 učesnika, podmladaka političkih partija demokratskih orijentacija, Beograd, mart - april 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 33 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, januar - mart 2007.

2006

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija Sektorske politike Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - novembar 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 39 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - novembar 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj - jul 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 39 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj - jun 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 29 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, april - maj 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, februar – mart 2006.

2005

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, oktobar - novembar 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim sistemom EU“, 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, jun – jul 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Institucije, pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Sektorske politike Evropske unije“, 60 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim sistemom EU“, 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Institucije, pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, mart – april 2005.

2003

Tribina Evropa: juče, danas, sutra", Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2003.

2001

Proslava Dana Nobela, organizovana u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Švedske, Beograd, 2001.

Proslava Dana Evrope, niz predavanja, prezentacija i svečana akademija, Budva, Crna Gora, 2001.

Follow-up vikend seminar
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 20 polaznika, Beograd 2001. 

2000

Okrugli sto EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Beograd 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Novi Sad 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Niš 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Kragujevac 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
A gde smo mi?", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropski standardi", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropska unija", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropska ideja", 2000.

Projekat
Budućnost i Evropa", Beograd 2000.

1998

Intenzivni kurs Šta je Evropa, a šta Evropska unija", 25 polaznika, 5 dana, Beograd, mart - maj 1998.

Intenzivni kurs Zaštita ljudskih prava i prava manjina u Evropi", 25 polaznika, 5 dana, Beograd 1998. godina

Intenzivni kurs
Zajednička spoljna politika Evropske unije", 25 polaznika, 5 dana, Beograd 1998. godina

CePIT – Centar za proučavanje informacionih tehnologija

Uspešno sprovedeno javno zagovaranje za proaktivnu transparentnost i otvaranje podataka u okviru informatora o radu, u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti". Obaveza je uvedena u okviru Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Kreirana studija praktične politike "Proaktivna transparentnost javne uprave u Srbiji: (ne)dostižan cilj" u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti".

Kreiran predlog praktične politike "Proaktivna transparentnost lokalnih samouprava u Srbiji: u raskoraku između propisa i praksi" u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti".

Kreirane preporuke za unapređenje proaktivne transparentnosti na lokalnom i nacionalnom nivou "Proaktivna transparentnost lokalnih samouprava: neophodan element dobre uprave i uslov za participaciju građana", u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti".

Sprovedeno istraživanje transparentnosti 169 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, čiji su rezultati dostupni u okviru baze na sajtu www.dostup.no. Istraživanje sprovedeno u okviru projekta "Jačanje lokalne transparentnosti".

Produkcija 56 video lekcija za kreiran obrazovni Jutjub kanal Videopedija - www.mingl.rs/videopedija, www.youtube.com/videopedija. Autori su sjajni nastavnici iz cele Srbije koji na prijemčiv način i u kratkom formatu objašnjavaju nastavne pojmove.

Sprovedeno istraživanje "Mladi i mediji" - nacionalno istraživanje o položaju mladih u medijima, odnosu mladih i medija, kao i o medijskoj pismenosti među mladima. Ovo istraživanje je deo šireg, regionalnog istraživanja koje obuhvata područje celog Balkana, 2014.

Konferencija "ICTeachers 2" održana 25. oktobra 2012. u Palati Srbija 

Projekat @MojaEvropa odabran je kao primer uspešnog projekta iz Srbije i predstavljena je u izveštaju na 21. godišnjem zasedanju Parlamentarne skupštine OEBS-a

Realizovan projekat @MojaEvropa tokom koje su korisnici društvene mreže Tviter aktivno učestvovali u promovisanju evropskih vrednosti. Tokom Tviter akcije prikupljeno je više od tri hiljade tvitova o evropskim temama, idejama i vrednostima od kojih je najveći deo prikazivan i na Infotrgu, elektronskom displeju na Trgu republike.

Održana konferencija "ICTeachers - nastavnici koji postavljaju nove standarde", 22 decembra 2011

Održan akreditovan seminar "Savremena pismenost - pametna upotreba interneta u obrazovanju, komunikaciji i građanskom aktivizmu" za 20 nastavnika iz ruralnih sredina Srbije, 6-7. oktobra 2011

Portal za srednjoškolce "Mingl" registrovan kao medij u APR, kreiran novi interfejs i formirana nova srednjoškolska redakcija dopisnika.

Projekat "Evrokrem" realizovan je u avgustu, septembru i oktobru 2011. Trideset srednjoškolaca iz Beograda pohađala su tri modula letnje škole: 1) kulturni identitet i evropske vrednosti u kulturi, 2) evropske vrednosti u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i 3) evropske vrednosti u oblasti omladinskog aktivizma. Tokom realizacije programa, polaznici su se aktivno uključili u proces zaštite životne sredine i to tako što su posetili otpad za sekundarne sirovine "Žar ptica", a bili su i gosti Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije.

Dvodnevni obrazovni program „Bezbedno na internetu – čuvajmo decu na internetu a ne od interneta“, novembar 2010. godine, dvadeset učenika završnih razreda Osnovne škole „Jovan Miodragović“ i učenika „XIV gimnazije“ i srednje „Arhitektonsko tehničke škole“ sa Opštine Vračar u Beogradu.

Publikacija "Bezbedno na internetu", namenjena roditeljima i nastavnicima, objavljena juna 2010.

Tokom novembra 2010. dvadeset učenika završnih razreda Osnovne škole „Jovan Miodragović“ i učenika „XIV gimnazije“ i srednje „Arhitektonsko tehničke škole“ sa Opštine Vračar u Beogradu učestvovala je u programu „Bezbedno na internetu – čuvajmo decu na internetu a ne od interneta“ Beogradske otvorene škole. Dvodnevni obrazovni program je imao za cilj da osnaži mlade da budu dovoljno vešti da prepoznaju i izbegnu potencijalne opasnosti na internetu i postanu svesni značaja brige o svojoj onlajn reputaciji. U sklopu programa, mladi su učestvovali u diskusionim grupama tokom kojih su razgovarali o načinima upotrebe interneta i društvenih mreža, kao i o stvarima koje su njima bitne u onlajn svetu. Na osnovu ovog kvalitativnog istraživanja došli smo do niza zanimljivih podataka jer pružaju interesantan uvid u to na koji način je internet oblikovao živote milenijumske generacije. Program je finansijski podržala Opština Vračar.

Centar za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole je u aprilu 2010. sproveo istraživanje o tome kako se srpski srednjoškolci ponašaju na internetu. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa srednjoškolcima koji su anketirali svoje drugove i drugarice. Uzorak čini 300 srednjoškolaca i srednjoškolki iz cele Srbije koji svakodnevno koriste internet. Rezultate istraživanja možete pogledati ovde

Održan seminar "Onlajn reputacija" za 20 srednjoškolaca 25-27. marta 2010, u Kovačacici. Projekat Onlajn reputacija osmišljen je kako bi se istaklo pitanje važnosti građenja i negovanja onlajn identiteta i promovisalo bezbednije ponašanje na internetu među mladima, pre svega srednjoškolcima. Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.

Mali vodič kroz svet medija i novinarstva "Neki novi novinari" objavljen u februaru 2010.

Projekat INFOTRG  na 14m elektronskim displejima koji su postavljeni na Trgu republike, 6. decembra 2009. godine. Na INFOTRGU se emituju srednjoškolske vesti Mingla, vesti B92 i komentari građana na definisanu društveno važnu temu dana poslati SMS-om na 069/30-65-800 (po ceni standardne poruke) ili sa sajta www.infotrg.com.

U petak, 29. maja 2009. godine, u Beogradskoj otvorenoj školi, 20 srednjoškolaca, polaznika programa Net Akcija 
 IKT za podsticanje omladinskog aktivizma, predstavilo je pred donatorskim žirijem predloge svojih omladinskih projekata, kojima žele da poboljšaju položaj mladih u lokalnim zajednicama. Projekti su nastali kao završni zadaci u okviru održanog onlajn obrazovnog programa.

U okviru projekta "Ka društvu znanja", 
DOKS u prostorijama Beogradske otvorene škole, 9. aprila 2009. godine, održan je konsultacioni sastanak o istraživanju i razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija. U okviru projekta razvijena je i brošura "Ka društvu znanja", dostupna na veb portalu projekta. 

U okviru projekta "Ka društvu znanja" u prostorijama Beogradske otvorene škole, 10. marta 2009. godine, održan je radni sastanak posvećen elektronskom obrazovanju. Projekat "Ka društvu znanja" realizuje Beogradska otvorena škola uz podršku Fonda za otvoreno društvo sa ciljem da doprinese razvoju društva baziranog na znanju. 


U martu 2009. uspešno je završen projekat 
"Ne propuštaj pozive", realizovan uz podršku Ministarstva omladine i sporta i u partnerstvu sa 11 Kancelarija za mlade. 24 srednjoškolaca je po završenoj onlajn obuci održalo radionice vršnjačke edukacije o veštinama za traženje posla.

Centar za proučavanje informacionih tehnologija održao je 13. februara 2009. u prostorijama Beogradske otvorene škole uvodnu radionicu za 26 srednjoškolaca i srednjoškolki iz cele Srbije, na projektu 
Net @kcija – IKT za podsticanje omladinskog aktivizma.

Projekat "SCORE" zvanično je okončan 31. januara 2009. posle 2 godine projektnih aktivnosti. Sudeći po izveštaju projekat je uspeo značajno da doprinese jačanju strateške saradnje između EU i Zapadnog Balkana na polju istraživanja u oblasti IKT. Rezultati projekta dostupni su na portalu projekta 
"SCORE" .

Konferencija "Ka informacionom društvu Zapadnog Balkana" održana je 11. i 12. decembra u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije. Konferenciju su zajednički organizovala dva evropska projekta: SCORE, čiji je CePIT partner, i WBC-INCO.NET, uz podršku Evropske komisije. 


Projekat 
“Ne propuštaj pozive!”, namenjen maturantima srednjih škola, počeo je dvodnevnom radionicom za vršnjačke edukatore, u Beogradskoj otvorenoj školi, 19. i 20. novembra 2008. Na radionici je učestvovalo 24-voro srednjoškolaca i srednjoškolki iz cele Srbije, kao i koordinatori 11 lokalnih Kancelarija za mlade. 

Beogradska otvorena škola i Informaciono društvo Srbije održali su radionicu „Izazovi saradnje u oblasti istraživanja IKT-a između Evropske unije i Srbije“, u Privrednoj komori Srbije, 16. Oktobra. Radionica je organizovana u okviru projekta SCORE, finansiranog od strane Evropske komisije.


Okrugli sto “Internet i javna sfera u Srbiji”, 20 učesnika, 15. april 2008.


Mingl onlajn škola "Mala škola novinarstva”, 20 polaznika, mart – maj 2008.


Dvodnevna obuka ,,Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva’’, 20 učesnika, Beograd, 8 i 9. februar 2008, i lansiranje veb portala posvećenog obrazovnoj inkluziji.


Dva broja časopisa "e-volucija": Sajber praxis i Tehnoutopije i tehnorealizmi, 2007.


Istraživanje “Internet i javna sfera u Srbiji” decembar 2007.


Radionica „Inkluzivna e-uprava“, 40 učesnika, 11. decembar 2007.


Konsultaciona radionica o identifikovanju prioriteta u oblasti istraživanja IKT za Srbiju, 18 eksperata iz Srbije za oblast IKT, u saradnji sa Informacionim društvom Srbije, Beograd, 22. jun 2007.


Istraživanje e - uprave u Srbiji, novembar 2007.


Portal Mingl – prvi info veb seris za srednjoškolce, novembar 2007.


Druga tematska radionica o FP7, 20 ucesnika, Beograd, 24. maj 2007.


Tematska radionica o FP7, Beograd, 8-9. februar 2007. godine


Internet u Srbiji 2006 - empirijska studija PC i internet penetracije, decembar 2006


Četiri broja časopisa "e-volucija"Onlajn ponašanjeMuzika u digitalnom okruženjuDruštvo znanjaUmetnost kao informacija, 2006


Onlajn škola "Evropske integracije", 21 polaznik iz Gimnazije u Mladenovcu, Gimnazije u Obrenovcu, Ekonomko-trgovinske škole u Sopotu i Treće beogradske gimnazije, oktobar-decembar 2006. godine


Istraživanje broja korisnika interneta u Srbiji, oktobar 2006


Regionalni onlajn program Informaciono društvo, 22 polaznika iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore, maj-jul 2006. godine


“Ponašanje na internetu“, predavanje u okviru ciklusa “Psihološke implikacije upotrebe interneta”, održala je Milina Petrović, 13. april, Kolarčev narodni univerzitet


Mentorska radionica za učešće na FP6 u okviru tematske oblasti IST (tehnologije informacionog društva), 40 polaznika, Beograd, 22. februar 2006


Mreža u razvoju, istraživanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji 2005


Onlajn škola "Politika i kultura", 21 srednjoskolac iz Srbije i BIH, oktobar-novembar, 2005. godina


Regionalna virtuelna škola "Informaciono društvo", 24 polaznika iz Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore, april-jul 2005. godina


Onlajn škola "Evropske integracije", 20 srednjoškolaca iz Srbije, april-jun, 2005. godina


Radionica Čemu služi i kako se koristi elektronski potpis, februar 2005


Deveti broj "e-volucije", elektronskog časopisa o informacionom društvu; tema broja - sajberfeminizam, 2005. godina


Perspektive umrežavanja - Internet u 8 gradova Jugoistočne Evrope, 2005. godina


Zbornik radova polaznika regionalnog onlajn programa Evropske integracije, 2004. godina


Osmi broj "e-volucije", elektronskog časopisa o informacionom društvu, 2004. godina


Sedmi broj "e-volucije", elektronskog časopisa o informacionom društvu, 2004. godina


Okrugli sto "Inicijativa za informacionu Srbiju", organizovan u saradnji sa Britanskim savetom, 21. decembar 2004. godine


Šesti broj "e-volucije", elektronskog časopisa o informacionom društvu, 2004. godina


Virtuelna škola "Šta je to demokratska država", 23 srednjoškolca iz Srbije i Republike Srpske, 2. oktobar - 27. novembar, 2004. godina


Regionalna virtuelna škola "Evropske integracije - pogled s Balkana", 20 polaznika iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i Crne Gore, dva semestra, 2004. godina


Seminar "Upotreba Interneta u Srbiji", organizovan u saradnji sa British Councilom, 21. jun 2004. godine


"E-volucija", elektronski časopis o informacionom društvu, peti broj: Tema broja - Inicijalizacija sajber kulture, 2004. godina


Virtuelna škola "Mala škola novinarstva", 23 srednjoškolca iz Srbije, 2 meseca, 2004. godina


"Globalni građani", empirijska studija o korisnicima Interneta u Srbiji 2003, mart 2004. godine


"E-volucija", elektronski časopis o informacionom društvu, četiri broja, februar 2004. godine


"Nova škola", onlajn časopis polaznika virtuelne "Male škole novinarstva", prvi broj objavljen kao dodatak "Prosvetnog pregleda", februar 2004


"Zbornik radova polaznika virtuelnih kurseva CePIT-a: Tranzicija, globalizacija, evropske integracije", februar 2004


"Aspekti globalizacije", zbornik radova sa pojmovnikom, decembar 2003


Kampanja "e-volucija... sajberspejs i njegovi stanovnici", čiju je centralnu aktivnost predstavljao ciklus tribina, 6 dana, 2003. godina


Virtuelna škola "Evropske integracije", 34 polaznika iz Srbije i Makedonije, 2 meseca, 2003. godina


Virtuelna škola "Mala škola novinarstva", 23 srednjoškolca iz Srbije, 2 meseca, 2003. godina


Virtuelna škola "Šta je to demokratska država", 20 srednjoškolaca iz Srbije, 2 meseca, 2003. godina


Virtuelna škola "Aspekti globalizacije", 20 polaznika iz Srbije, 2 meseca, 2003. godina


Javna diskusija "Internet pregled: Beograd 2002", organizovana u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, 2003. godina


"Internet pregled: Beograd 2002", rezultati istraživanja internet korisnika u Beogradu, 2002. godina 


Virtuelna škola "Osnove demokratije", 20 gimnazijalaca iz Srbije, 2 meseca, 2002. godina


Virtuelna škola "Srbija u tranziciji", 20 studenata i aktivista nevladinih organizacija, 2 meseca, 2002. godina


Seminar "Internet, kultura, mediji", Beograd, 20 polaznika, 3 dana, 2002. godina


Seminar "Internet, kultura, društvo", Beograd, 20 polaznika, 4 dana, 2002. godina


Seminar "Internet, društvo, individua", Beograd, 20 polaznika, 3 dana, 2001. godina

CGCC – Centar za vođenje karijere i savetovanje

Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole pokrenuo je projekat „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“ u cilju dodatnog osnaživanja upravljačkih kapaciteta Vlade Republike Srbije i njenih Ministarstava. Projekat se bavi kreiranjem i sprovođenjem posebnog programa radnih praksi namenjenog državnim institucijama u Republici Srbiji, kroz angažovanje mladih talentovanih profesionalaca koji mogu da unaprede rad pojedinih sektora. Tokom projekta raspisana su dva javna konkursa za program radnih praksi za 17 definisanih pozicija. Ukupno je pristiglo preko 1600 prijava za definisane pozicije. Nakon opsežne selekcije izabrano je 17 talentovanih mladih profesionalaca koji su povezani sa 16 mentora u okviru institucija Vlade Republike Srbije. Pored radnog iskustva, izabranim praktikantima je obezbeđeno dodatno sticanje veština i znanja neophodnih za obavljanje radnih zadataka, putem 13 jednodnevnih treninga. Projektom je praktikantima obezbeđena usluga karijernog savetovanja, koja im je omogućila da dodatno razreše svoje karijerne dileme, kao i da nauče kako da lakše procene svoje lične i profesionalne kapacitete. Mentori koji su uključeni u projekat dodatno su osnaženi  kroz edukaciju o mentorskom procesu. Nakon realizovane prakse 10 praktikanata se zaposlilo u privatnom i javnom sektoru. 

U okviru projekta „Karijera po meri mladih – podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost“ osnaženi su kapaciteti 5 kancelarija za mlade iz Kragujevca, Loznice, Niša, Novog Pazara i Novog Sada za pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja. Uspešno je izvedena trodnevna obuka za karijerne informatore i karijerne savetnike iz 5 kancelarija za mlade (prosečna ocena obuke je 4,92/5)  i osigurano kontinuirano stručno mentorstvo za kancelarije za mlade prilikom pružanja usluga KviS. Održano je 96 radionica karijernog informisanja za 224 mladih u okviru 9 kancelarija za mlade (63 radionice za eksperimentalnu grupu i 33 radionice za kontrolnu grupu). Takođe, održano je 33 sesija individualnog karijernog savetovanja u 5 kancelarija za mlade i 12 sesija grupnog karijernog savetovanja za 101 mladu osobu. 164 mladih u 9 lokalnih zajednica informisano je o karijeri i aktivnom traženju posla. Razvijeni su i primenjeni metodološki validni indikatori kao i odgovarajući merni instrumenti, za merenje efekata KViS po zapošljivost 152 mladih. 575.326 mladih je videlo neku od Fejsbuk reklama projekta, 6.562 mladih je kliknulo na neku od Fejsbuk reklama. Uspostavljeno je moderno softversko rešenje za kontinuirano praćenje procesa i rezultata KViS u kancelarijama za mlade. Prikupljeni su i obrađeni podaci o efektima usluga KViS po zapošljivost 152 mladih i razlikama u stepenu zapošljivosti (77 mladih iz eksperimentalne grupe i 75 mladih iz kontrolne grupe). Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva omladine i sporta

U okviru projekta „Zanimaju me zanimanja“ organizovana je dvodvodnevna trening obuka za 21 nastavnika i saradnika (tim od po dvoje predstavnika iz 10 škola i jedan predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Obučeni nastavnici i stručni saradnici organizovali su 23 radionice karijernog informisanja17 programa „senka na poslu“ (job shadowing). Ukupno 433 učenika srednjih škola i 84 nastavnika i stručnih saradnika učestvovale su na organizovanim aktivnostima. BOŠ tim organizovao je 8 monitoring poseta. Pokrenut je Virtuelni sajam zanimanja na portalu karijera.bos.rs/sajam koji je do sada posetio 2990 posetilaca. Na osnovu iskustava sprodevenih aktivnosti nastavnika i stručnih saradnika nastale su Preporuke za razvoj programa karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama. Realizaciju projektnih aktivnosti podžao je Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji. 

Održana obuka nastavnika u okviru projekta „Zanimaju me zanimanja“ u periodu od 11-13. avgusta 2013. godine u Kovačici. Obuku je prošlo 20 nastavnika i stručnih saradnika i 1 predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obuka nastavnika se izvodila po akreditovanom programu ZUOV-a i obrađene su teme: tradicionalni i moderni pojam karijere, OMOT model, Strategija karijernog vođenja i savetovanja, Program karijernog vođenja i savetovanja učenika u srednjim školama, primeri dobre prakse u SAD, EU i Srbiji, aktivno traženje posla, radionice za podsticanje i samoupoznavanje učenika. Realizaciju obuke podržao je Solidar Suisse - Kancelarija u Srbiji

Tokom projekta „Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saradnje“ realizovano je ukupno 93 aktivnosti u kojima je učestvovalo preko 1690 mladih uzrasta 15-19 godina. Ostvarena je odlična medijska pokrivenost projekta od strane lokalnih i nacionalnih medija. Odštampano je ukupno 2800 specijalno dizajniranih lifleta sa informacijama o karijernim uslugama koje pružaju različite institucije na lokalnom nivou. Lokalne vlasti su podržale lokalne mobilne timove. U saradnji sa članovima LMT-ova i stručnjacima u oblasti karijernog savetovanja napisan je Model karijernih usluga u kancelarijama za mlade. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja

Raspisan Javni konkurs za sve zainteresovane nastavnike i stručne saradnike za dvodnevnu obuku o karijernom vođenju i savetovanju po programu akreditovanom od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 21. juna 2013 u okviru projekta "Zanimaju me zanimanja" finansiranog od Solidar Suisse.

Sprovedeno Istraživanje o upotrebi kompjuterskih igara za učenje u 7 zemalja Evrope u okviru projekta „Ozbiljne igre za društvene i kreativne kompetencije“ koji se sprovodi u okviru Programa za celoživotno učenje. Ukupno 873 ispitanika je popunilo upitnik. 

Održane Job shadowing posete za učenike iz Vranja, Kikinde i Sjenice i to : u Vranju 31 učenik kroz 17 poseta, u Kikindi 12 učenika kroz 5 poseta i Sjenica 36 učenika kroz 3 posete u okviru projekta Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saranje“.

Održana poseta 46 učenika i nastavnika Tehničke škole Vladičin Han 57. Sajmu tehnike i tehničkih dostignuća 16. maja 2013. godine u okviru projekta Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saranje“.

Održani okrugli stolovi za srednjoškolce i poslodavce u Novom Pazaru 10. aprila, Zrenjaninu 28. maja i Vranju 07. juna 2013. godine. Okrugle stolove su organizovali Lokalni mobilni timovi za karijerno vođenje i savetovanje Novi Pazar, Zrenjanin i Vranje koji deluju u sklopu projekta „Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saranje“. Na okruglim stolovima su se, uz prisustvo predstavnika srednjoškolaca, nastavnika, poslodavaca, nacionalne službe za zapošljavanje i drugih zainteresovanih strana, razmenile informacije koje će doprineti boljem međusobnom razumevanju i usklađivanju očekivanja koja imaju jedni od drugih. 

Održan trening mentora u okviru projekta "Bolja javna uprava kroz program radnih praksi" 18. juna 2013. godine u prostorijama Beogradske otvorena škole. Trening su držali eksperti iz oblasti mentorstva Darko Tot direktor Mentor plus d.o.o. i predsednica Consulteam-a Olga Svoboda. Obrađene teme su: metodologija mentorstva, odnos mentor-praktikant, saznajne potrebe praktikanata, evaluacija procesa učenja, procedure izveštavanja o napretku prakse,...

Odabrani praktikanti za 15 plaćenih stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije i postavljeni na pozicije.

Organizovana učenička debata u Kulturnom centru Kikinda, 06. aprila 2013. godine, na temu „Državni ili privatni fakulteti“ od strane Lokalnog mobilnog tima za karijerno vođenje i savetovanje Kikinda. Debata je realizovana u okviru projekta „Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saradnje“, koji sprovodi Beogradska otvorena škola, a finansira USAID Projekat održivog lokalnog razvoja.

Raspisan Javni konkurs za 15 plaćenih stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije 18. marta 2013. godine, u okviru projekta "Bolja javna uprava kroz program radnih praksi" koji finansira USAID Projekat za bolje uslove poslovanja. Konkurs je bio otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima i institucijama Republike Srbije. Na konkurs je stiglo preko 1300 prijava (uključujući kasne i prijave sa nepotpunom dokumentacijom kojih je bilo ukupno oko 200). Testirano je 100, dok je na intervjue pozvano 70 kandidata. 

Održane promocije lokalnih mobilnih timova za karijerno vođenje i savetovanje. Promocije koje su održane u Bujanovcu, Vladičinom Hanu, Kikindi i Novom Pazaru su organizovane tokom januara i februara 2013. godine, kako bi se zainteresovana javnost upoznala sa institucijama koje pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja na lokalu, a posetiocima su predstavljene i vrste dostupnih usluga, kao i vreme i mesto gde se određena usluga može dobiti. 

Održano ukupno 12 radionica vršnjačkog karijernog informisanja, sa oko 190 učesnika, za mlade u 10 gradova i opština u Srbiji. Radionice su organizovali Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole i lokalne kancelarije za mlade iz Svilajnca, Bačke Palanke, Inđije, Bujanovca, Sjenice, Apatina, Svrljiga, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Kikinde. Učešće na ovim radionicama omogućilo je mladima da besplatno, od svojih vršnjaka, kroz radioničarski rad, nauče nešto više o razvoju karijere, traženju zaposlenja, pripremi radne biografije i poslovnog intervjua, poslovnoj komunikaciji i drugim važnim temama. Radionice su održane u sklopu projekta "Zove te karijera". Radionice su održavane krajem 2012. i početkom 2013. godine.

Održan inicijalni sastanak i trening u okviru projekta „Razvoj usluga karijernog vođenja i savetovanja kroz mehanizme međuopštinske saradnje, kojim je obeležen uspešan početak aktivnosti na ovom projektu. Sastanak je održan u petak i subotu, 21. i 22. decembra 2012. godine uz učešće 10 predstavnika lokalnih mobilnih timova za karijerno vođenje i savetovanje iz 8 opština iz Srbije i stručnjaka iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Realizovana obuka o karijernom informisanju za 21 vršnjačkog edukatora za karijerno informisanje iz 10 kancelarija za mlade. Mladi iz Apatina, Bačke Palanke, Bujanovca, Inđije, Kikinde, Sjenice, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Svilajnca i Svrljiga, koji su prošli obuku, nastaviće da u svojim mestima vršnjacima pružaju informacije, podršku i usmerenje u vezi sa planiranjem karijere. Obuka je organizovana u okviru projekta "Zove te karijera" od 26. do 28. novembra 2012. godine u Beogradu, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Održan međunarodni trening Bolja zapošljivost mladih iz manjinskih grupa od 15-22. oktobra 2012. godine, sa ciljem da doprinese suočavanju sa izazovima učešća mladih na tržištu rada, sa posebnim akcentom na mlade iz manjinskih grupa. Trening je okupio 28 učesnika i 5 eksperata i realizatora iz zemalja Evropske unije i Jugoistočne Evrope: Makedonije, Turske, Letonije, Finske, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Održana Konsultativna radionica o socijalnom dijalogu i socijalnim partnerima, od 3. do 5. septembra u Nišu, u okviru projekta Prozor novih mogućnosti - poboljšanje sposobnosti RREC za unapređenje preduzetništva i konkurentnosti u Nišavskom okrugu koji realizuje Opština Medijana iz Niša uz stručnu podršku BOŠ-a. Radionicu vodile savetnica u Sektoru za pravne poslove i socijalni dijalog Unije poslodavaca Srbije Nataša Cupać Pavlovski i koordinatorka Centra za vođenje karijere i savetovanje BOŠ-a Jelena Manić. Ovaj projekat podržava Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB).

Realizovana je dvodnevna obuka za aktiviste Kancelarije za mlade Bečej o vršnjačkom karijernom informisanju. Obuka je održana u julu 2012. godine u okviru projekta Bečejska karijerna akademija koju realizuju Kancelarija za mlade Bečej i Bečejsko udruženje mladih, uz podršku UN projekta Zapošljavanje i migracije mladih, i stručnu podršku CGCC-a. Dvodnevna obuka 17 mladih, budućih karijernih informatora, biće praćena onlajn obukom i monitoringom njihovih aktivnosti usmerenih na karijerno informisanje mladih.

Lansirana je stranica o Preduzetništvu u okviru onlajn servisa za pomoć mladima pri planiranju karijere - BOŠ Karijera, u julu 2012. godine. Stranica nudi korisnicima mogućnost da urade test preduzetništva, pročitaju intervjue o iskustvima mladih preduzetnica i preduzetnika i tekstove o tome šta je sve potrebno za karijeru u ovom smeru. Stranica je izrađena kroz projekat "Razvoj karijere i preduzetništvo mladih u Srbiji" koji finansira Ambasada SAD-a u Beogradu.

Objavljen "Vodič za planiranje karijere" koji je nastao kao rezultat rada profesionalnog tima Beogradske otvorene škole u okviru projekta stručno-tehničke podrške karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata, i sprovođenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Promocija Vodiča održana je 12. aprila 2012. godine u Domu omladine.

Održano još 13 radionica za profesionalni razvoj stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije u periodu od 22. februara do 29. marta 2012. godine. Radionice su organizovane u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a okupile su preko 270 učesnika. 

Usvojene preporuke o daljem razvoju karijernog informisanja u kancelarijama za mlade, čiji je cilj da doprinesu daljem razvoju sistema za podršku mladima u planiranju i vođenju svoje karijere, a u skladu sa Strategijom karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji. Preporuke su usvojene u okviru Okruglog stola posvećenog karijernom informisanju u kancelarijama za mlade koji je održan u Vranju, 28. marta 2012. godine. Okrugli sto su zajednički organizovali Beogradska otvorena škola, Kancelarija za mlade Vranje i zajednički programi Ujedinjenih nacija – Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD) i Zapošljavanje i migracije mladih (YEM).

Internet portal Beogradske otvorene škole karijera.bos.rs predstavljen je kao primer jednog od najuspešnijeg na .rs domenu u okviru Treće godišnje konferencije o razvoju Interneta – DIDS 2012 (Dan internet domena Srbije), koji je 22. marta 2012. godine u hotelu „Moskva“ organizovao Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS).

Održan kick-off sastanak Tempus projekta CareerS, kojim je obeležen uspešan početak aktivnosti. Sastanak je održan u ponedeljak i utorak, 30. i 31. januara 2012. godine.

Realizovana 3 Job shadowing programa za 8 učesnika projekta e-Karijera. Uz pomoć Job shadowinga, mladi su imali priliku da provedu jedan radni dan sa: mehatroničarom fabrike ICM electronics iz Platičeva Radoslavom Popovim, menadžerkom korporativnih komunikacija kompanije L’Oreal Balkan Sanjom Burg i voditeljkom TV Prva Marijom Kilibardom. Učešće na ovim programima omogućava mladima da provedu jedan radni dan sa predstavnikom određene profesije i iz prve ruke saznaju kako izgleda baviti se nekim poslom. Programi Job shadowing održani su krajem 2011. godine.

Održano ukupno 24 vršnjačke radionice o karijernom informisanju u okviru projekta Karijerni informatori tokom kojih je dosegnuto 289 mladih osoba, od toga je 64 mladih iz osetljivih grupa. Radionice su održane u sledećim opštinama: Bački Petrovac, Bujanovac, Beograd (Palilula), Bojnik, Lebane, Medveđa, Surdulica, Trgovište, Temerin, Vladičin Han, Vlasotince i Vranje. Radionice su održavane u toku 2011. i 2012. godine.

Održano ukupno 11 radionica vršnjačkog karijernog informisanja, sa oko 170 učesnika, za mlade uzrasta 17-24 u 11 gradova i opština u Srbiji. Radionice su organizovali Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole i lokalne kancelarije za mlade iz Bele Palanke, Niša, Blaca, Kragujevca, Kikinde, Vrnjačke Banje, Zrenjanina, Novog Pazara, Obrenovca, Beograda i Rume. Učešće na ovim radionicama omogućilo je mladima da besplatno, od svojih vršnjaka, kroz radioničarski rad, nauče nešto više o razvoju karijere, traženju zaposlenja, pripremi radne biografije i poslovnog intervjua, poslovnoj komunikaciji i radnoj etici, i drugim važnim temama. Radionice su održane u sklopu projekta e-Karijera. Radionice su održavane krajem 2011. i početkom 2012. godine.

Održano ukupno 37 radionica za profesionalni razvoj stipendista Fonda za mlade talente koje su uključile preko 530 učesnika. Radionice su održane u periodu od početka rada Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, odnosno od septembra 2010. godine do kraja 2011. godine.

Emitovan prilog o realizovanoj obuci u okviru projekta "e-Karijera" u emisiji ''Evronet'', Radio Televizija Srbije, 8. decembra 2011. u 12:30 i 00:10. U prilogu su govorili menadžerka projekta Jelena Manić i učesnici obuke. Obuka je bila organizovana za aktiviste kancelarija za mlade iz opština Obrenovac, Savski venac (Beograd), Bela Palanka, Novi Pazar, Kikinda, Ruma, Blace, Zrenjanin, Kragujevac, Palilula (Niš) i Vrnjačka Banja. Prilog možete pogledati ovde

Održana obuka o karijernom informisanju za 21 vršnjačkog edukatora za karijerno informisanje iz 11 kancelarija za mlade. Mladi iz Obrenovca, Beograda, Bele Palanke, Novog Pazara, Kikinde, Rume, Blaca, Zrenjanina, Niša, Kragujevca i Vrnjačke Banje, koji su prošli obuku, nastaviće da u svojim mestima vršnjacima pružaju informacije, podršku i usmerenje u vezi sa planiranjem karijere i potrebama tržišta rada u Srbiji. Obuka je organizovana u okviru projekta „e-Karijera“ od 23. do 25. novembra 2011. godine u Beogradu, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Održana osnovna obuka na temu kаrijernog vođenja i sаvetovаnja u stručnim srednjim školаmа za 20 odabranih učesnika (nastavnika/profesora, stručnih saradnika, saradnika u nastavi). Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, a održan je 31. oktobra i 1. novembra 2011. godine.

Održana obuka o vršnjačkom karijernom informisanju i savetovanju za 18 mladih aktivista – volontera lokalnih kancelarija za mlade iz Vranja, Vlasotinca, Bojnika, Trgovišta, Medveđe, Lebana i Surdulice, sa ciljem da se unapredi društvena inkluzija i zapošljivost mladih u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta kancelarija za mlade da pružaju usluge karijernog informisanja, kao specifične usluge karijernog vođenja i savetovanja. Trening je održan od 24. do 27. oktobra 2011. godine u okviru projekta Karijerni informatori.

Objavljena brošura "Karijerni informatori". Ova brošura nastaje u okviru projekta “Karijerni informatori”, sa ciljem da se unapredi društvena inkluzija i zapošljivost mladih u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta kancelarija za mlade da pružaju usluge vršnjačkog karijernog informisanja, kao specifične usluge karijernog vođenja i savetovanja. Projekat se realizuje u 12 kancelarija za mlade i direktno doseže 40 mladih volontera tih kancelarija, a indirektno preko 200 mladih. Više o samom projektu pogledajte na www.mingl.org/karijerakademija.

Održan seminar „Na korak do posla 2“. Trening je realizovan u periodu 7-9. oktobra 2011. u Novom Bečeju, a prisustvovalo je 10 predstavnika Kancelarija za mlade iz opština: Ada, Bečej, Zrenjanin, Novi Bečej i Stara Pazova. Učesnici su se upoznali sa pojmom karijera, izvorima informisanja o slobodnim radnim mestima i znanjima neophodnim za aktivno traženje posla. Nakon obuke učesnici su osnaženi da održe po dve radionice o aktivnom traženju posla za mlade u svojim lokalnim zajednicama.

Održan međunarodni trening Easy Transit - Education to Work Transitions od 23-30. septembra 2011. godine, sa ciljem da doprinese razvoju kvaliteta sistema podrške za mlade kroz povećanje kapaciteta organizacija i njihovih omladinskih radnika kako bi se sprečila nezaposlenost mladih kroz karijerno informisanje i vođenje. Ovaj trening kurs je uključivao zemlje EU i jugoistočne Evrope (24 učesnika i 5 eksperata i pomoćno osoblje iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Italije, Španije i Turske).

Lansiran je novi onlajn servis za pomoć mladima pri planiranju karijere - CV bilder! Ovaj servis, po registraciji, korisniku nudi mogućnost da za samo nekoliko minuta napravi savršenu biografiju. 

Održana obuka o vršnjačkom karijernom savetovanju za aktiviste lokalnih kancelarija za mlade za 21 aktivistu-volontera lokalnih kancelarija za mlade iz Bačkog Petrovca, Bujanovca, Palilule (Beograd), Surdulice, Temerina i Vladičinog Hana, sa ciljem da se unapredi društvena inkluzija i zapošljivost mladih u Srbiji kroz izgradnju kapaciteta kancelarija za mlade da pružaju usluge karijernog informisanja, kao specifične usluge karijernog vođenja i savetovanja. Obuka je realizovana u sklopu projekta Karijerni informatori.

Održana četvrta panel diskusija u okviru programa "Suočavanje s budućnošću" na temu „Posao i karijera u budućnosti“, u ponedeljak, 23. maja 2011. godine. U raspravi su učestvovali gđa Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik Ministra za rad i socijalnu politiku, Sektor za rad, dr Iskra Maksimović, docent na FEFA, dr Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, mr Jovan Protić, Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Raspravu je vodila Jelena Manić, koordinatorka Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole. 

Održane radionice za mlade talente na temu "Upravljanje karijerom", posvećene profesionalnom razvoju stipendista Fonda za mlade talente. Radionice su održane u Beogradu i Novom Sadu, a biće održane i za studente Univerziteta u Nišu. Pogledajte prilog Radio televizije Vojvodine povodom radionice održane u Novom Sadu 13. aprila 2011. Projekat zajednički realizuju Ministarstvo omladine i sporta i Beogradska otvorena škola.

Održan trening o karijernom vođenju i savetovanju za stručne saradnike osnovnih škola u Banja Luci za 27 stručnih saradnika (psihologa i pedagoga) iz banjalučkih osnovnih škola. Trening je održan u okviru projekta "Izaberi školu - izaberi budućnost", čiji je cilj pomoć učenicima devetih razreda osnovne škole u Banja Luci pri odabiru srednje škole u skladu sa potrebama tržišta rada.

Izašla brošura o radnim praksama. Autorke brošure su Jelena Manić i Nataša Cupać Pavlovski. Brošuru je dostupna na linku old.bos.rs/materijali/brosura.pdf. Izradu brošure podržao je program Community Connections, koji finansira USAID.

9 radionica posvećenih profesionalnom razvoju stipendista Fonda za mlade talente kroz koje je prošlo ukupno 160 studenata sa Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Pored radionica na teme pisanja CV-ja, traženja zaposlenja, pripreme za poslovni intervju, preduzetništva, Centar je organizovao i 22 karijerna savetovanja mladih talenata sa psihologom i nekoliko stručnih praksi. Više informacija o Centru možete dobiti ovde.

Set radionica za srednjoškolce o tranziciji iz srednje škole na fakultete. Radionice su držali treneri CGCC-a, Jelena Manić i Igor Pucarević, u saradnji sa Kancelarijom za mlade beogradske opštine Čukarica. April i maj 2010.

Lansirani Mingl Karijerni profili, prvi srpski onlajn sistem za pomoć srednjoškolcima pri odabiru karijere. Onlajn testovi, preporuke zanimanja i adresar fakulteta, dostupni su na adresi www.karijera.mingl.org. April 2010.

Objavljena brošura "Tvoja karijera vodič za planiranje karijere i zapošljavanje mladih". Brošura je finalni produkt projekta "Karijer Akademija" koji je realizovan uz saradnju sa Kancelarijama za mlade i podržan od strane Ministarstva omladine i sporta. Urednica brošure je Jelena Manić, a tekstove su pored psihologa Vesne Čekić i Milene Nikolić i pedagoga Vladete Milina, pripremali i mladi učesnici projekta. Mart 2010.

6 dvodnevnih treninga za ukupno 60 nastavnika iz 15 srednjih ugostiteljskih ili turističkih škola iz Srbije o karijernog vođenju i savetovanju i uvođenju ovog koncepta u škole. Projekat je podržao USAID kroz organizaciju DAI. Period realizacije treninga je januar/maj 2010. Obučeni nastavnici su po završetku obuke radili sa ukupno 4221 učenika i 75 kolega nastavnika, kroz 46 organizovanih lokalnih aktivnosti.


Usvojena je Strategija karijernog vođenja i savetovanja na sednici Vlade RS održanoj 4. marta 2010, na predlog Ministarstva omladine i sporta.   Inicijalni tekst Strategije izrađen je na inicijativu Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole 2007. godine, u okviru projekta podržanog od strane CIDA-e.


Počeo je sa radom Centar za vođenje karijere i savetovanje pri Fondu za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, zahvaljujući ekspertskoj podršci Beogradske otvorene škole. Novembar 2009.


Koordinatorka CGCC-a, Jelena Manić, govorila je 3. novembra 2009. na tribini o zapošljavanju pod nazivom "Ako svet krizira ne moraš i ti", održanoj u okviru manifestacije "Job Fair" na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.


Trening za planiranje karijere i aktivno traženje posla, za 26 srednjoškolaca u Loznici, 30. i 31. oktobra 2009. Trening su držali treneri CGCC-a, Nenad Maletin i Jelena Manić.


Kordinatorka CGCC-a učestvovala je na tronedeljnom studijskom boravku u Čikagu na temu "Nezaposlenost mladih u Srbiji". Program je realizovan tokom marta i aprila 2009. godine, pod pokroviteljstvom USAID-a u Srbiji.


Radionica o elementima Strategije karijernog vođenja i savetovanja, javna debata o Strategiji sa učesnicima projekta Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja u Srbiji, februar 2008.


Promocija Strategije karijernog vođenja i savetovanja, u Privrednoj komori Srbije, decembar 2007.


Drugi jednodnevni trening za četiri saradnice iz regionalnog centra Zrenjanin u cilju podizanja njihovih kapaciteta na nivo Centra za vođenje karijere i savetovanje, u okviru projekta Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja u Srbiji, avgust 2007.


Poslednji jednodnevni trening za 15 nastavnika i stručnih saradnika iz škola širom Srbije, u okviru projekta Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji, avgust 2007.


Jednodnevni trening za četiri saradnice iz regionalnog centra Zrenjanin u cilju podizanja njihovih kapaciteta na nivo Centra za vođenje karijere i savetovanje, u okviru projekta Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja u Srbiji, maj 2007.


Jednodnevni trening za 15 nastavnika i stručnih saradnika iz škola širom Srbije, u okviru projekta Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji, maj 2007.


Aktuelni projekat Sveobuhvatna strategija razvoja karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji, podržan od strane CIDA-e, od maja 2007. godine.


Projekat Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu SSO u Srbiji na školskom/lokalnom nivou, podržan od strane CIDA-e, oktobar 2006. godine


Trodnevni trening za odabrane studente prethodnih generacija DAUS-a iz oblasti vođenja karijere i savetovanja, Beograd, oktobar 2006.


Jednodnevni trening iz oblasti vođenje karijere i savetovanje za decu štićenike doma Centra za socijalni rad Novi Sad. Novi Sad, oktobar 2006.


Okrugli sto "Karijerno vođenje i savetovanje
iskustva i preporuke" kao završna aktivnost projekta "Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu SSO u Srbiji na školskom/lokalnom nivou". Gosti zamenik ministra za obrazovanje i zamenica ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Oktobar 2006, Beograd

Seminar „Tranzicija“ u okviru projekta „Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji na školskom/lokalnom nivou” za 16 nastavnika srednjih stručnih škola iz Srbije, septembar 2006, Beograd


Seminar „Odlučivanje“, u okviru projekta „Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji na školskom/lokalnom nivou” za 16 nastavnika srednjih stručnih škola iz Srbije, avgust 2006, Beograd


Seminar „Mogućnosti“, u okviru projekta „Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji na školskom/lokalnom nivou” za 16 nastavnika srednjih stručnih škola iz Srbije, april 2006, Beograd


Seminar „Znanje o sebi“, u okviru projekta „Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji na školskom/lokalnom nivou” za 16 nastavnika srednjih stručnih škola iz Srbije, mart 2006, Beograd


Trodnevni trening za trenere „Vođenje karijere i savetovanje u sistemu SSO“ u okviru projekta „Implementacija Modela karijernog vođenja i savetovanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji na školskom/lokalnom nivou” za 15 nastavnika iz 10 srednjih stručnih škola iz Srbije i 4 Regionalna centra za kontinuirano obrazovanje odraslih, mart 2006, Beograd


Učešće predstavnika Centra na college counselling treningu na Anatolia–American College of Thessaloniki, maj 2006, Solun, Grčka


Trodnevni trening „Osnove vođenja karijere i savetovanja“ za 15 zaposlenih na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, decembar 2005


Projekat „Uspostavljanje Centra za vođenje karijere i savetovanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu“ finansiran od strane OSI-ja, decembar 2005


Trodnevni trening za trenere „Vođenje karijere i savetovanje u sistemu SSO“ za 15 nastavnika iz 10 srednjih stručnih škola iz Srbije i 4 Regionalna centra za kontinuirano obrazovanje odraslih. Trening je držao tim Centra za vođenje karijere i savetovanje BOŠ-a u okviru projekta Implementacija Modela karijernog vođenja u sistemu SSO u Srbiji. 


Trodnevni trening „Osnove vođenja karijere i savetovanja“ za zaposlene na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Trening držala predstavnica Centra za vođenje karijere i savetovanje BOŠ-a.


Uspešno implementiran projekat uspostavljanja Centra za vođenje karijere i savetovanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu finansiran od strane OSI-ja.


Projekat „Razvijanje Modela vođenja karijere i savetovanja u sistemu SSO u Srbiji“ podrzan od EU preko EAR-a, jun 2005


Kreirana baza sa podacima 138 učenika završne godine prehrambenih i poljoprivrednih srednjih stručnih škola i 75 poslodavaca zainteresovanih da se aktivno uključe u vođenje karijere i savetovanje, maj 2005


Prezentacija na stručnom skupu „Promocija zapošljavanja mladih u funkciji izrade Nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje mladih“, organizovanog od stane Nacionalne službe za zapošljavanje, održanog u Privrednoj komori Srbije, maj 2005


Prezentacija projekata Centra za vođenje karijere i savetovanje na 53. saboru psihologa Srbije, april 2005


Četvorodnevni trening „Vođenje karijere i savetovanje u sistemu SSO“ za 15 nastavnika iz Regionalnih centara za kontinuirano obrazovanje odraslih, mart 2005, Zlatibor


Gospodin Chris Evans (Velika Britanija) održao trening iz vođenja karijere i savetovanja za tim CGCC-a u prostorijama BOŠ-a, mart 2005


Organizovano Veče karijere za studente DAUS-a. Gosti Jelena Ševo (USAID) i Zoran Skopljak (US Steel), alumnisti BOŠ-a, mart 2005


Učešće predstavnika Centra na Međunarodnoj konferenciji „Lifelong Guidance: Trends and Perspectives“, Atina, Grčka, maj 2004


Šestodnevna poseta dva predstavnika Centra srodnim organizacijama u Bugarskoj, novembar 2004, Sofija i Blagojevgrad, Bugarska

CIRel – Centar za istraživanja religije

Web portal

• Regionalni web portal "Vera-znanje-mir"

 

Škole i seminari

• Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji, u saradnji sa Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i uz podršku ambasade Izraela i Odbora za Jasenovac SAS SPC. Program je okupio 35 polaznika i održao se od 10. do 13. marta 2015. 

 • Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i Odborom za Jasenovac SAS SPC. Program je okupio 35 polaznika i održao se od 13. do 16. maja 2014. 

• Letnja škola "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Srebrno jezero, 12 - 15 septembar, 2013, 19 polaznika.

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Jagodina, 24. juna, 2013, 23 polaznika. 

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Zaječar, maj, 2013, 24 polaznika.  

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Vranje, 24. aprila, 2013, 22 polaznika. 

 Obrazovni program "Edukacija kroz kulturu sećanja - studije holokausta u Srbiji", Beograd, 13 - 15 mart, 2013, 25 polaznika. 

 Trening: Pisanje predloga za praktičnu politiku, 26 polaznika, Beograd, februar, 2011.

 Trening: Pisanje predloga za praktičnu politiku, 26 polaznika, Beograd, februar, 2010.

• Regionalna škola "Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana – susreti i prožimanja“, 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, Bečići, septembar, 2010.

• Regionalna škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 35 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, Sarajevo, 2009.

• Obrazovno debatni seminar ”Religije Evrope i Evropska Unija”, 16 predstavnica i predstavnika verskih zajednica i omladinskih organizacija političkih stranaka. Seminar je održan uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, Beograd, decembar, 2008.

• Zimska škola "Religije Srbije – susreti i prožimanja”, 33 polaznika iz Srbije, Novi Sad, 2007.

Letnja škola "Religije Srbije – susreti i prožimanja”, 27 polaznika iz Srbije, Palić, 2007.

• Regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa treće regionalne letnje škole, Sarajevo, 2003.

• Regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 21 polaznik iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Kikinda, 2003.

• Drugi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: iskustva i perspektive", Budva, 15 izabranih polaznika sa druge regionalne letnje škole, 7 dana, 2003.

• Prvi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa druge regionalne letnje škole, Novi Pazar, 2003.

• Regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Palić, 2002.

• Drugi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: iskustva i perspektive",15 izabranih polaznika sa prve regionalne letnje škole, Sarajevo, 2002.

• Prva regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Palić, 2001.

• Prvi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa prve regionalne letnje škole, Laktaši, Republika Srpska, BIH, 2001.

 

Onlajn programi

• Follow-up onlajn program, koji je nastavak obrazovnog programa „Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji“, održanog od 12 – 15. marta 2013. Program je trajao od novembra 2013. do sredine marta 2014.  

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u savremenom društvu”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 10 nedelja, novembar 2010 – februar 2011. (http://tolerancija6.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji manjinskih prava”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 10 nedelja, novembar 2009 – februar 2010. (http://tolerancija5.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava”, virtuelna škola za 25 polaznika iz Srbije, 10 nedelja, septembar – novembar 2009. (http://tolerancija4.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Srbije, 9 nedelja, novembar 2007 – februar 2008. (http://veraznanjemir.bos.rs/tolerancija3/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 30 polaznika iz zemalja Zapadnog Balkana, 9 nedelja, maj – jul 2007.
(http://veraznanjemir.bos.rs/tolerancija2/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 25 polaznika iz zemalja Zapadnog Balkana, 11 nedelja, septembar – decembar 2006.

 

Konferencije i okrugli stolovi

• Jednodnevna radionica-konferencija za sveštenike, bogoslove, veroučitelje, aktiviste nevladinih organizacija kao i studente i diplomce društvenih nauka koji su uključeni ili imaju želju da se uključe u verski motivisan mirovni aktivizam. Radionica-konferencija je održana 20. marta 2014. godine.

• Prof. dr John M. Dettoni, direktor međunarodne nevladine organizacije Chrysalis Ministries, održao je specijalno predavanje "Biblical perspectives on leadership – both positive and negative" u Beogradskoj otvorenoj školi u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, na poziv Centra za istraživanja religije BOŠ-a. 

• Ambasador Izraela u Republici Srbiji, Njegova Ekselencija Josif Levi, održao je specijalno predavanje studentima 13. maja 2013. godine u prostorijama BOŠ-a na temu "Kako izraelski građani grade zajednički identitet, dolazeći iz toliko različitih država i kultura? "

• Pukovnik dr Šaul Šaj, bivši načelnik istorijskog odeljenja Izraelskih oružanih snaga i potpredsednik Saveta nacionalne odbrane održao je 18. oktobra 2012. godine specijalno predavanje u BOŠ-u na temu "Bliski istok između demokratizacije i islamizacije".

• Konferencija "Balkan i Bliski istok", Beograd, oktobar, 2012.
Odbor za Kosovo i Metohiju SPC, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Fakultetom bezbednosti organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom „Balkan and the Middle East: Are they mirroring each other?“ 17. oktobra 2012. godine u Parohijskom domu hrama svetog Save u Beogradu 

• Konferencija "Balkan i Bliski istok", manastir Pećka Patrijaršija, oktobar, 2012.
Odbor za Kosovo i Metohiju SPC, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Fakultetom bezbednosti organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom „Balkan and the Middle East: Are they mirroring each other?“ 14. i 15. oktobra 2012. godine u manastiru Pećka Patrijaršija.   

• Prof. Ruard Ganzevurt, profesor praktične teologije na Univerzitetu Vrije u Amsterdamu i član holandskog Senata, 5. oktobra 2012. godine održao je predavanje u BOŠ-u pod nazivom "Sporna sloboda veroispovesti: Verska tolerancija u Holandiji"

• Predstavnica CIRel-a je u periodu od 2. do 7. septembra 2012. godine učestvovala na Osmoj regionalnoj konferenciji Evropskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) za Srednju i Istočnu Evropu. Konferencija je održana u samostanu Trstenik, Split, Hrvatska.

• Predstavnica CiRel-a pohađala je od 1. do 19. jula 2012 godine internacionalni seminar za edukatore "Teaching about Shoah and Antisemitism" na Internacionalnoj školi za studije holokausta Jad Vašem, Jerusalim

• Profesor Tomasso Dell’Era sa Univerziteta Tuscia, Viterbo (Italija) održao je predavanje „Vatikan i rasni zakoni u Italiji na poziv Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole. Predavanje je održano 15. juna 2012 godine u prostorijama BOŠ-a.

• Ambasador Daglas Davidson održao je specijalno predavanje „Obrazovanje o Holokaustu i prevencija teških zločina protiv čovečnosti u prostorijama Beogradske otvorene škole 10. maja 2012. godine.

• Predstavnica Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole je od 17. do 29. aprila 2012. godine boravila je u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je imala niz aktivnosti sa svrhom unapređenja rada Beogradske otvorene škole i njenih neđunarodnih veza i aktivnosti.

• Predstavnica Centra za istraživanja religije je u periodu od 19. do 25. marta 2012. godine boravila je u Izraelu zajedno sa koordinatorom Centra Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve.

• Specijalno predavanje profesora Rafaela Izraelija (Raphael Israeli) održano je u prostorijama Beogradske otvorene škole 3. februara 2012. godine.

• Panel diskusija "Crkva pred izazovima medija", prezentacija knjige Marijane Ajzenkol, 15. decembar 2011.

• Panel diskusija "Religije i identiteti predizazovima (post)modernog društva", program "Suočavanje s budućnošću" – obeležavanje 18. godina Beogradske otvorene škole, 22. jun 2011.

• Regionalna konferencija "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" održana je u Subotici od 22. do 25. marta 2011. u partnerstvu sa Teološko-katehetskim institutom iz Subotice, u okviru projekta STAREL – „Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija. 

• Regionalna konferencija "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" održana je u Osijeku od 13. do 16. aprila 2010. u partnerstvu sa Nansen dijalog centrom iz Osijeka, u okviru projekta STAREL – „Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija. 

• Konferencija “Crkve i verske zajednice i građansko društvo za osnaživanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji“ je održana u Vrnjačkoj Banji od 25. do 28. marta 2009. u partnerstvu sa Hrišćanskim kulturnim centrom, u okviru projekta “Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju”, koji je podržala Delegacija Evropske Komisije u Srbiji kroz progra “Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava“ (EIDHR).

• Promocija knjige "Žene, religija, politika" islamske teološkinje dr Zilke Spahić Šiljak u Međunarodnom pres centru TANJUG-a 25. novembra 2008. uz podršku Fondacije Konrad Adenauer

SOC – Savetodavni obrazovni centar

 • Predstavljanje programa stipendija Centralno-evropskog univerziteta u okviru Sajma stipendija Univerziteta u Beogradu, koji je održan 6. oktobra 2016. godine u zgradi Rektorata. U okviru Sajma održana je i prezentacija na kojoj je akademska savetnica BOŠ-a predstavila studentima detalje u vezi sa prijavom i studiranjem na CEU-u. Preko stotinu studenata pokazalo interesovanje za master i doktorske programe na CEU-u.

 • Predstavljanje programa stipendija Centralno-evropskog univerziteta na Sajmu američkih koledža 25. septembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu. Više od 50 zainteresovanih studenata dobilo informacije u vezi sa studiranjem na CEU-u.

 • "Get together" susret održan 10. juna 2016. godine u Beogradskoj otvorenoj školi. Događaj je organizovan u saradnji sa CEU Alumni klubom u Srbiji i imao je za cilj da okupi buduće studente Centralno-evropskog univerziteta, alumniste programa, kao i studente koji trenutno studiraju na CEU-u, a koji su bili u studijskoj poseti Beogradu. Događaju je prisustvovalo 30 studenata.

 • Webinar "Meet the CEU application procedure" održan je 20. januara 2016. godine u Beogradskoj otvorenoj školi. Na predavanju je bilo prisutno 17 studenata/kinja;

 • Prezentacija programa stipendija Centralno-evropskog univerziteta za akademsku 2016/2017 godinu za 35 zainteresovanih studenata/kinja održana je 28. decembra  2015. godine u prostorijama Beogradske otvorene škole;

 • Regionalna alumni konferencija Programa stipendija Fondacije za otvoreno društvo „MIND the GAP: Bridging Research and Policy Development in European Integration of the Balkans“  održana je 19. i 20. novembra 2015. godine u Beogradu. Konferencija je okupila 38 učesnika/ca;

 • Učešće na Sajmu obrazovanja "Zvonce" od 28. oktobra do 1. novembra 2015. godine. Na Sajmu je predstavljen program stipendija Centralno-evropskog univerziteta, jednogodišnji obrazovni program za talentovane studente Beogradske otvorene škole, informativno-edukativni portali BOŠ Karijera i Mingl;

 • Predstavljanje programa stipendija Centralno-evropskog univerziteta na Sajmu stipendija Univerziteta u Beogradu koji je održan 8. oktobra 2015. godine. Preko stotinu studenata je izrazilo želju da nastavi svoje školovanje na Centralno-evropskom univerzitetu;

 • Više od 220 studenata je dobilo punu ili polovičnu stipendiju za različite master i doktorske programe na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti u periodu 2003 – 2016. godine;

 • 160 studenata je dobilo stipendiju, kao vid dodatne finansijske podrške, za doktorske programe na Univerzitetima širom Evrope, Amerike, Australije u periodu 2003 – 2015. godine;

 • 55 studenta su dobila punu stipendiju za različite programe na Oksford univerzitetu 2003 – 2011. godine;

 • 23 studenta je dobilo punu stipendiju za master programe na Univerzitetu Kembridž u periodu 2003 – 2013. godine;

 • 11 studenata je dobilo punu stipendiju za master programe na Univerzitetskom koledžu u Londonu u periodu od 2003 – 2010. godine;

 • 50 studenta su dobila punu stipendiju za program jednogodišnjih dodiplomskih studija na jednom od liberal arts fakulteta u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu 2004 – 2011. godine;

 • 3 studenta su 2003 – 2005. godine dobila punu stipendiju za jednogodišnje dodiplomske studije na Američkom univerzitetu u Bugarskoj.

CDE – Centar za razvoj obrazovanja

Postignuća Centra za razvoj obrazovanja

U okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" 12. decembra 2014. godine održana konferencija "Odgovornost obrazovanja".

U novembru 2014. održana diskusija o transparentnosti u visokom obrazovanju sa novinarima u Medija centru u Nišu. Aktivnost je organizovana u okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U periodu od marta do novembra 2014. godine održano je 30 sastanaka sa 30 fakulteta širom Srbije, na kojima je Centar zagovarao primenu preporuka razvijenih u okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U novembru i decembru 2013. godine predstavljeni su rezultati istraživanja transparentnosti rada fakulteta u četiri univerzitetska grada - Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Novom Pazaru. Istraživanje je deo projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U okviru pojekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, izdata je publikacija "Transparentnost rada univerziteta".

Organizovana i sprovedena analiza transparentnosti rada fakulteta u okviru projekta “Za odgovornije univerzitete u Srbiji” (metodologijom skrininga vebsajtova fakulteta, mereći informativnost i dostupnost informacija i dokumenata na vebsajtovima), maj – avgust 2013. godine.

Centar za razvoj obrazovanja je u okviru projekta "Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi" izdao publikaciju "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo". Publikacija je plod jednogodišnjeg istraživanja korupcije na univerzitetima u Srbiji, Bugarskoj, Moldaviji, Makedoniji i Hrvatskoj.

Centar za razvoj obrazovanja  je 21. i 22. februara 2013. godine organizovao dva okrugla stola na temu korupcije i kvaliteta visokog obrazovanja.

Centar za razvoj obrazovanja je, u okviru projekta “Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi”, 13. februara 2013. godine održao konferenciju za javnost "Umreženi protiv korupcije" .

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: plagijarizmu (studentskih i naučnih radova), varanju, finansijskim tokovima , mitu i nepotizmu (korišćenje ličnih poznanstava za dobijanje viših ocena, polaganje ispita, upis nauniverzitet ili prijem u studentski dom), akademska 2011/12. godina.

U okviru projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, Centar za razvoj obrazovanja je 21.12.2012. godine održao konferenciju Smak univerziteta

Tim Centra za razvoj obrazovanja organizovao treći sastanak Antikorupcijske studentke mreže 15. i 16. decembra 2012. godine u Beogradu.

Učešće Centra za razvoj obrazovanja u Međunarodnoj anti-korupcijskoj konferenciji (IACC–International Anti-Corruption Conference) koja je od 7. do 10. novembra 2012. godine održana u Brazilu.

U julu 2012. godine predstavnici Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole prusustvovali su sastanku Antikorupcijske studentske mreže koji je održan u Plovdivu, Bugarska. 

31. maja i 1. juna 2012. godine Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je dvodnevni trening namenjen studentskim predstavnicima fakulteta Beogradskog univerziteta. 

Tokom aprila i maja 2012. godine Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je seriju treninga namenjenih studentskim predstavnicima univerzitetskih centara u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

U martu 2012. godine, u okviru projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, održana dvodnevna panel diskusija "Antikorupcijski aktivizam i studentska participacija u visokom obrazovanju". 

Sastanak Antikorupcijske studentske mreže održan je u Skoplju od 10.2. do 12.2.2012. god. Sastanku su prisustvovali članovi tima iz Centra za razvoj obrazovanja.

Publikovan “Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Sprovedena panel diskusija „Korupcija u visokom obrazovanju Srbije i kako je sprečiti” i predstavljeni ključni rezultati četvorogodišnjeg monitoring istraživanja o korupciji u visokom obrazovanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku Univerziteta u Beogradu, Beograd, septembar 2011. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: finansijskim tokovima, varanju, mitu, udžbenicima i privatnoj nastavi na fakultetima, akademska 2010/11. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2010/11. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: udžbenicima, mitu, pripremnoj nastavi i upisu na fakultet, akademska 2009/10. god.

Kreiran veb-sajt Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi – www.see-corruption.net, 2009. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2009/10. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: studentskim taksama, pripremnoj nastavi i upisu na fakultet, akademska 2008/09. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2008/09. god.

Objavljen osmi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 08", 2008. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o finansijskim tokovima i varanju na fakultetima, akademska 2007/08. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2007/08. god.

Objavljen sedmi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 07", 2007. god.

Formirano sedam monitoring timova i obavljana istraživanja na sledeće teme: Disciplinska odgovornost studenata i profesora, Evropski sistem prenosa bodova, Poređenje državnih i privatnih fakulteta, Motivacija i aktivizam studenata, Finansiranje i finansije fakulteta, Ombudsman, i Distribucija, dostupnost i transparentnost informacija, akademska 2006/07. god.

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” putem javnog zagovaranja. Projekat se zalagao za osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje, 2006 – 2009. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente Glavnog i Programa EU i Balkan, akademska 2006/07. god.

Usvajanje predloženih odredbi o mogućnosti uvođenja Univerzitetskog ombudsmana, pored drugih dopuna, u Statutu Univerziteta u Beogradu – član 58, Beograd, 2006. god.

CDE je u periodu 2006 – 2010. godine pružao ekspertske usluge Evropskoj fondaciji za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF) za njene aktivnosti u Srbiji. U 2006. godini četiri projekta su uspešno izvedena u okviru ove saradnje: “Tranzicija od obrazovanja do rada”, “Pružanje ekspertize na polju statistike”, “Širenje informacija o politikama Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata” i "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji".

Objavljen šesti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 06", 2006. god.

Objavljen peti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 05", 2006. god.

Prvi nacionalni seminar studenata prodekana svih državnih fakulteta o realizaciji nacionalne antikorupcijske strategije, Banja Vrujci, decembar 2005. god.

Konferencija za novinare i okrugli sto "Univerzitetska strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za oblast prosvete u okviru Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije" u Medija centru sa rektorom Dejanom Popovićem, pomoćnicom ministra prosvete Emilijom Stanković, pomoćnicom ministra pravde Aleksandrom Popović i poverenikom Rodoljubom Šabićem, Beograd, decembar 2005. god.

Objavljen četvrti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 04", novembar 2005. god.

Organizovana kampanja Pravo na pravilno o antikorupcijskim mehanizmima i serije treninga za preko 300 aktivista Studentske unije Srbije i drugih studentskih organizacija, jesen 2005. god.

Konferencija za novinare: "Predlog za dopunu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije" za oblast obrazovanja uz podršku Udruženog granskog sindikata "Nezavisnost“, Beograd,14. jul 2005. god.

"EXIT Corruption“ kampanja na EXIT festival, Novi Sad, 6 – 9. jul 2005. god.

Promocija kampanje TRULO JE na Ada Sport festu, Beograd, 20 – 22. jun 2005. god.

Promocija kampanje TRULO JE i sprovođenje ankete o prepoznatljivosti kampanje među mladima na Vybe festivalu u Beogradu, Beograd, 29. maj 2005. god.

Četiri okrugla stola i prezentacije istraživanja pod pokroviteljstvom rektora Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, maj-juna 2005. god.

Promotivna tribina o korupciji sa predsednikom Republike Srbije Borisom Tadićem na Filološkom fakultetu, Beograd, 27. maj 2005. god.

Objavljen treći broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 03", 2005. god.

Konferencija za novinare: prezentacija rezultata istraživanja sa ministrom prosvete i sporta Slobodanom Vuksanovićem i dekanom Ekonomskog fakulteta Branislavom Pelevićem, Beograd, 17. maj 2005. god.

Objavljen drugi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 02", 2005. god.

Objavljen prvi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 01", mart 2005. god.

Proširenje Mreže na organizacije iz Albanije i Makedonije, maj 2004. god.

Sprovođenje i analiza istraživanja o percepciji studenata o korupciji na univerzitetima u Srbiji i regionu, septembar 2003 – maj 2004. god.

Izrada regionalnog upitnika i istraživanja o percepciji studenata o korupciji na univerzitetima u Srbiji i region, februar – septembar 2003. god.

Formiranje Mreže sa organizacijama iz Bugarske, Moldavije, Hrvatske i Srbije, Plovdiv, Bugarska, februar 2003. god.

Istraživačke studije "Srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji: preliminarna studija i pregled" i "Trenutno stanje i predlozi za reformu srednjeg stručnog obrazovanja", jul-avgust 2001. god.

Okrugli sto "Alternativno obrazovanje, nevladine organizacije i demokratizacija Srbije", jun 2001. god.

Centar za izdavaštvo

Štampana izdanja

Studija praktične politike "Proaktivna transparentnost javne uprave u Srbiji: (ne)dostižan cilj?"
Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju"

Beogradska otvorena škola je kao članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi publikovala Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2007/2008.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2005/2006.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2004/2005.

 

Prospektus BOŠ-a, izdanje Beogradske otvorene škole, 2004/2005, 2005/2006. 

Rasprave o Evropi, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

Evropska unija Vodič za mlade, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

"Vera, Znanje, Mir", zbornik radova sa istoimenog CIREL-ovog veb portala podignutog u ovkiru projekta Internet u funkciji verskog obrazovanja i procesa pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, 2005.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2003/2004.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2002/2003.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2001/2002.

 

Priručnik "Academic Writing - A Concise Guide for Students in Central and Eastern Europe", 2003.Udžbenik za građansko vaspitanje za učenike šestih razreda osnovnih škola u Srbiji, 2002.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2000/2001.

 

Zbornik radova sa CIREL-ove prve regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 2001.

Prospektus BOŠ-a za 2001/02. godinu

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1999/2000.

 

Prvi broj časopisa "Eurotranzicija", 2001.

Knjiga "Britansko viđenje Srbije i Balkana 1903–1906", magistarska teza Slobodana Markovića, člana BOŠ Alumni organizacije i programskog direktora BOŠ-a, 2001.

Studentski časopis "Argonaut", 2000.Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1998/1999.

 

Prospektus BOŠ-a za 1999/00. godinu

Projekat „Atlas – posledice rata u Jugoslaviji", u saradnji sa AAOM-om, Beograd, 1999.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske ootvorene škole

Radovi studenata generacija 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998.

 

Zbornik izabranih predavanja

Generacija studenata 1994/1995.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacija 1994/1995.

Elektronska izdanja

Priručnik za studentske predstavnike

Priručnik je kreiran u okviru inicijative "Za odgovornije univerzitete u Srbiji", 2015. godine.

Transparentnost univerziteta u Srbiji

U okviru druge faze projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" objavljena je publikacija "Transparentnost univerziteta u Srbiji", 2013. god.

U Jugoistočnoj Evropi ništa novo

Centar za razvoj obrazovanja je u okviru projekta "Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi" izdao publikaciju "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo". Publikacija je plod jednogodišnjeg istraživanja korupcije na univerzitetima u Srbiji, Bugarskoj, Moldaviji, Makedoniji i Hrvatskoj.

Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju"

Beogradska otvorena škola je kao članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi publikovala Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2011/2012.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLEZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE
Radovi studenata generacija 2009/2010, 2010/2011

CD sa materijalom za modul Evropske integracije

Obrazovni program „PolitiKAS“, akademska 2011/2012.

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti"
Vrnjačka Banja
21–25. avgusta 2011.

CD Organizacije civilnog društva i politika životne sredine u Srbiji
Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i političkog sistema EU
mart - maj 2011.

CD Iščekujući Evropsku uniju: Stablilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu, 2010.

CD ROM sa video-materijalom sa obrazovnog programa "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji", 2010.

CD Projekat STAREL: Stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu.
oktobar 2010 - januar 2011

CD Projekat: Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)
Religije Balkana – susreti i prožimanja

CD UKLJUČI BEOGRAD
Oblikovanja lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kro aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva
jun-decembar 2010.

CD Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana – susreti i prožimanja
Projekat: Iščekujući Evropsku uniju: tabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)
Bečići, 05 – 11.09.2010.

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i politika EU
maj-jun 2010. godine

CD Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u promociji manjinjskih prava.
PROJEKAT:Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijkih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)

CD Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama
decembar 2009. - oktobar 2010. godine

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2008/2009.

 

CD Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU

CD sa video-materijalom sa Zimske škole timskog rada u Ečkoj, 21 – 24. decembar 2009. godine

CD sa materijalom za modul EVROPSKE INTEGRACIJE, Obrazovni program „PolitiKAS“ akademska 2009/2010. 

CD sa video-materijalom sa seminara " Novi lideri – nove mogućnosti " održanog na Paliću 12 -18. jul 2009. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "MLADI LIDERI I LIDERKE ZA EVROPSKI BALKAN" održanog u Poreču, 3–9.06.2009. godine

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD Virtuelna škola za srednjoškolce 2009. godine 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti" održanog na Paliću jula 2008. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Mladi lideri za evropski Balkan" održanog u Rapcu juna 2008. godine 

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija - Pravo i procedure EU 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU

CD Religije Srbije mreža dijaloga i saradnje – zbornik radova

CD Training program: European Perspectives of Serbia: Association and Accession Path towards EU Membership - October 2008

CD sa video-materijalom sa seminara "1968 - 40 godina posle" održanog u Rabcu oktobra 2008. godine

CD Pisanje praktičnih politika i veštine javnog zagovaranja za lidere romskih NVO

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2008

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ februar 2008.

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike u EU 2008

CD Digitalna hrestomatija

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ 2008.

CD Internet i javna sfera u Srbiji, 2007

CD Trening za izgradnju kapaciteta Omladine Demokratske stranke Srbije „Timski rad“ 2007.

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Srbije: susreti i prožimanja" održanog u Novom Sadu decembra 2007. godine

CD sa video-materijalom sa „Regionalane škole demokratije" održane na Paliću jula 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Srbije: susreti i prožimanja" održanog na Paliću avgusta 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u Rabcu 2007. godine

CD Podizanje kapaciteta mlade političke elite Srbije: Obuka za evropske integracije - Procedure i pravo Evropske unije

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007.

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2007 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike u EU 2007

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007. 

CD Digitalna hrestomatija 

CD sa materijalima za „Školu tolerancije“ decembar 2006.

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VIII" održanog na Zlatiboru marta 2006.

CD sa video-materijalom sa mentorske radionice "Širenje mreža informacionog društva na Zapadni Balkan" održane u Beogradu februara 2006.

CD Plan rada seminara “Znanje o sebi” održanog u Beogradu marta 2006.

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2006 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike 2006

CD e-volucija 2005 – Mreže sajberfeminizma, Jezik i informaciono-komunikacione tehnologije, Onlajn ponašanje

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VII" održanog na Zlatiboru novenbra 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VI" održanog na Zlatiboru oktobra 2005. godine

CD Rasprave o Evropi, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

CD Evropska unija - Vodič za mlade, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku V" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku IV" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike" održanog u Kanjiži septembra 2005. godine

CD Evropska unija i Balkan - Beogradska otvorena škola, akademska 2004/2005.CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Opatiji juna 2005. godine 

Zbornik Beogradske otvorene škole – studenski radovi generacija 2003/2004

CD Izdanja CIRela: zbornici radova sa konferencija, letnjih škola i internet prezentacije Vera – Znanje – Mir

CD sa video materijalom onlajn škole Evropske integracije 2004

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku III" održanog na Paliću novembra 2004. godine

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU

CD Centar za istraživanje religije - Religious Dialogue in the Balkans: the Drama of Understanding 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike

CD Program obuke državne administracije – Harmonizacija zakonodavstva republike Srbije sa pravnim sistemom Evropske unije

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad V" održanog u Kanjiži maja 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku II" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku I" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad IV" održanog na Kopaoniku oktobra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad III" održanog u Vrnjačkoj Banji setembar/oktobar 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Effective Policy Papers to Influence Decision Making", održanog na Zlatiboru juna 2004. godine

CD sa polusatnim filmom "BOŠ 10 godina", novembar 2003

"E-volucija", elektronski časopis o informacionom društvu, četiri broja, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u u Petrovcu maj-jun 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad II" održanog u maju 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u martu 2004, 2004. godina 

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad I" održanog u februaru 2004, 2004. godina

CD - elektronsko izdanje tri zbornika CIRel-a: "Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistočnoj Evropi", "Religije Balkana: susreti i prožimanja", "Religijski dijalog: drama razumevanja", 2004. godina 

CD sa video-materijalom sa proslave Desetogodišnjice BOŠ-a, 2004. godina 

CD sa završnim materijalima virtuelne škole "Mala škola novinarstva", 2004. godina

CD sa završnim materijalima sa virtuelne škole "Evropske integracije"

CD sa završnim materijalima sa virtuelne škole "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom sa treće regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", održane u septembru 2003 u Kikindi, 2003. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: iskustva i perspektive", održanog u maju 2003 u Budvi, 2003. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u februaru 2003 u Novom Pazaru, 2003. godin

CD - elektronsko izdanje istraživačke studije "Internet preged: Beograd 2002 - korisnici Interneta u Beogradu", 2003. godina

CD sa pripremnim materijalom za virtuelnu školu "Evropske integracije", 2003. godina

CD sa pripremnim materijalom za virtuelnu školu "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom četvrte regionalne letnje škole "Obrazovanje za demokratiju", održane u Mostaru 2003. godina

CD sa materijalima za virtuelnu školu "Evropske integracije", 2003. godina

CD sa video-materijalom za virtuelnu školu "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom druge regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja" održane na Paliću, 2003. godina 

CD sa video materijalom promocije Zbornika studentskih radova, 2003. godina 

CD sa video materijalom follow-up seminara "Religije Balkana: iskustva i perspektive", održanog u Sarajevu, 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Aspekti globalizacije", 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Šta je to demokratska država", 2003. godina

CD sa video-materijalom virtuelne škole "Srbija u tranziciji", 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Temelji demokratije", 2003. godina

3 CD-a sa video-materijalom sa tri seminara "Timski rad", organizovana za aktiviste Narodnog pokreta Otpor!, 2003. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Mostaru jula 2002. godine 

CD sa video materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Banji Vrujci, 2002. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Novom Bečeju, 2002. godina

CD Treći elektronski broj časopisa "Eurotranzicija" na www.eurotranzicija.org, 2001. godina

Vesti
Najave