C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 14, 2006.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
UMETNOST KAO INFORMACIJA

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

11 polaznih tačaka o kritičkim umetničkim procedurama u digitalnom okruženju, Marta Popivoda

Digitality of the opera - two cases, Jelena Novak

Kritičke perspektive umetnosti digitalnih igara -
- prilog istraživanju fenomena
, Kristian Lukić

Digitalni teror: umetnost novih medija i rizomatske nesigurnosti, Timoti Mari

Prikaz knjige "Etno: priče o muzici sveta na internetu" Ivana Čolovića
Iva Nenić

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Iva Nenić

 

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 

 

UVODNIK UREDNICE BROJA .......................................................................
Iva Nenić


11 POLAZNIH TAČAKA O KRITIČKIM UMETNIČKIM PROCEDURAMA U DIGITALNOM OKRUŽENJU
.......................................
Marta Popivoda

hakeri broje od 0, umetnici počinju da broje od 0
[11 polaznih tačaka o kritičkim umetničkim procedurama u digitalnom okruženju]

[00]
ovaj tekst je pokušaj uvodnog mapiranja osnovnih tačaka reakcije savremene umetnosti - u slučaju ovog teksta, savremenih izvođačkih umetnosti - na prelazak sa fordističke na postfordističku ekonomiju. ovaj prelazak sa materijalne na nematerijalnu proizvodnju, prema antoniju negriju, donosi radikalne promene u društvu. prodiranje proizvodnje do "mozgova" radnika je tačka u kojoj kapital u isto vreme dobija sve i gubi sve, jer sam čovek postaje vlasnik sredstava za proizvodnju, dok je fordistički kapitalista posedovao "mašine" i distribuirao materijalno bogatstvo. ta promena društvene paradigme donosi i nove uslove klasne borbe, redefinisanje kako samih klasa, tako i njihovih odnosa i interesa.
>>>

 

DIGITALITY OF THE OPERA - TWO CASES ...............................................
Jelena Novak

"The term 'digital art' has itself become an umbrella for such a broad range of artistic works and practices that it does not describe one unified set of aesthetics". Computer art and multimedia art are two terms that preceded the term digital art. Similar is with the world of opera, the term 'multimedia opera' was used by the authors who integrate digital technology to their operatic opus, and the term digital opera is less often used (for example "digital opera in three dimensions" Monsters of Grace by Philip Glass and Robert Wilson). Generally, it seems possible to distinct two broad groups of digital opera: first includes works whose digitalism is primarily based on usage of multimedia means, and second, includes much lesser scope of works whose whole structure is built on digital principles. In this text I will demonstrate those two groups of operas on two examples - 'multimedia opera' Itinerario do Sal (2005) by Portuguese poet and composer Miguel Azguime and opera One (2003) by Dutch composer Michel van der Aa>>>


KRITIČKE PERSPEKTIVE UMETNOSTI DIGITALNIH IGARA - PRILOG ISTRAŽIVANJU FENOMENA
..............................................................................
Kristian Lukić

Kompjuterske igre su fenomen koji danas postaje sve ravnopravniji sa drugim oblicima zabave putem klasičnih i elektronskih medija. Samim tim i umetnici sve više koriste kompjuterske igre i nove medije u svom stvaralaštvu: igre postaju medijum za umetničku praksu a umetnička praksa u mediju kompjuterskih igara poseduje svoje zakonitosti i pravila. Žanr umetnosti kompjuterskih igara je u procesu konstituisanja, a posebna odlika tih igara je da su po pravilu nematerijalne i izrazito kompleksne, jer u sebi često sadrže i animaciju, grafiku, zvuk i algoritam koji je karakterističan za igre.
Polje takozvane gejm (game) kulture je do sada relativno malo ispitano, ali su u poslednje vreme sve brojniji istraživači i teoretičari koji dolaze iz različitih humanističkih disciplina, sociologije, filozofije, teorije kulture, umetnosti, i koji tretiraju celinu ili određene fenomene kompjuterske igračke kulture. Sa druge strane, žanr kompjuterskih igara u umetnosti ima svoja sopstvena pravila, ali i posebne zakonitosti koje su vezane za druge umetničke medijume, posebno digitalne >>>


DIGITALNI TEROR: UMETNOST NOVIH MEDIJA I RIZOMATSKE NESIGURNOSTI .................................................................................................
Timoti Mari

Francuski filozof Žil Delez se još 1977. godine protivio ideji konvencionalnog pojma ontološkog subjekta insistirajući na "kinematskim odnosima" (rapports cinematiques) među neoblikovanim elementima.

"Više nema subjekata, već dinamičkih individuacija bez subjekata koji konstituišu kolektivno dejstvo... Umesto subjekata, osobenosti (heccéités) oblikuju se u odnosu na kompozicije ne-subjektnih sîla i afekata. Kartografija brzina i intenziteta. Već smo se sreli sa sa pričama o brzini i odlaganju: sve one dele nagon ka sredini, biće koje je uvek-između; one dele ono što je nedokučivo, kao što je recimo veliko odlaganje ogromnih japanskih rvača, i onda iznenada, dolazi odlučujući pokret, tako brz da je jedva vidljiv" >>>

 

PRIKAZ KNJIGE "ETNO: PRIČE O MUZICI SVETA NA INTERNETU" IVANA ČOLOVIĆA.......................................................................
Iva Nenić

Studija pod naslovom Etno: priče o muzici sveta na internetu etnologa Ivana Čolovića jedan je od prvih temeljnih pokušaja da se na srpskoj naučnoj sceni predstavi, analizira i sa stanovišta ideoloških pozicija interpretira diskurs ili naracija o fenomenu u globalnim okvirima poznatom kao vorld mjuzik (kod nas je, valja istaći, kako u samim svetovima muzike tako i u akademskim krugovima, u opticaju diskutabilna i ideološki intonirana odrednica "etno muzika"). Autor nas ovim radom uvodi u različite dimenzije sveta etna i artikuliše više problema vezanih za način predstavljanja globalnog muzičkog poližanra i kulture zvuka vorld mjuzika, u rasponu od poznatih i novonastalih fenomena srpske muzičke scene do veoma različitih preseka muzike sveta na internetu. Namerno odabravši da "teren" u slučaju etna bude virtuelni prostor interneta, Čolović je ponudio (relativno) novu i zanimljivu formu etnografskog prikupljanja podataka koja predstavlja iskorak iz klasične antropološke i etnomuzikološke paradigme. >>>

 

KATALOG LINKOVA..........................................................................................

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Časopis je pod Creative Commons licencom
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830