C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 15, 2006.
|
|
BOŠ 
|
|
 

 

SADRŽAJ

Tema broja
SAJBER PRAXIS

Uvodnik urednice broja, Iva Nenić

Intervju sa fantomatom, Ana Vilenica

Blogosfera i književni univerzum, Aleksandar Pavlović

Iran: iskušenja informacione ere, Jovana Papan

Second life, dr Zorica Tomić

O sranju i duši: Tropi kibernetske obestelovljenosti u savremenoj kulturi, Elison Mari (prevod)

Prikaz knjige "Biblioteka u dvadeset prvom veku" Pitera Brofija, Iva Nenić

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Iva Nenić

 

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogli su fondacija
"Ulof Palme"

i
Ministarstvo kulture
Republike Srbije

 

 

UVODNIK UREDNICE BROJA .......................................................................
Iva Nenić


(SAMO)INTERVJU SA FANTOMATOM
.........................................................
Ana Vilenica

Uputstvo za upotrebu:
1. Kliknite na sliku
2. Ubaciti novčić u procep na vrhu glave Fantomata
3. Izaberite oblast interesovanja pritiskom na broj ispod željenog naslova
4. Pritisnuti taster sa brojem kojim je obeleženo pitanje na koje bi ste želeli da dobijete odgovor
5. Operaciju ponovite korak po korak za svaki sledeći željeni odgovor
6. Ukoliko želite da pogledate vizuelni material vezan za određeni rad SHT-a pritisnite jedan od tastera u procepima za oči Fantomata
7. Operaciju ponovite korak po korak za prikazivanje svakog sledećeg željenog materijala
8. Za svako novo pitanje za koje bi ste želeli da dobijete odgovor, a koje nije uvršteno u meni pritisnite okrugli crveni taster. Pritiskom na dugme automatski će se aktivirati polje u koje možete uneti vaše pitanje. Nakon kraćeg vremenskog perioda vaše pitanje će biti uvršteno u meni. Na njega ćete ponavljanjem gore opisanog postupka moći da dobijete odgovor.
>>>

 

BLOGOSFERA I KNJIŽEVNI UNIVERZUM ..................................................
Aleksandar Pavlović

Blogoborci i blogobranitelji
Bauk kruži Srbijom, bauk blogizma. Blog je "bolest koju nam je donela digitalna revolucija", upozorava Nebojša Krstić, savetnik predsednika Srbije (a, pošto je predsednik personifikacija države, time i sama država posredstvom svojih subjekata).

Biljana Srbljanović, sa druge strane, na svom blogu kritikovala je izjavu vladinog zvaničnika, usput "potkačivši" i košarkaša Milana Gurovića, koji joj nije ostao dužan, pa se ova rasprava našla i na naslovnoj strani "Kurira". Tako je blog, iz bezbedne anonimnosti prakse srazmerno malobrojnih kompjuterskih zaluđenika, postao udarna vest tabloida.>>>IRAN: ISKUŠENJA INFORMACIONE ERE ................................................. 
Jovana Papan

Hipertehnološka revolucija izmenila je svet na mnogo načina. Internet je doneo nove vidove komuniciranja, nove oblike socijalizacije, informaciju učinio još bržom, a planetu još skučenijom. Međutim, za razliku od zemalja zapadnog sveta u kojima sajber prostor funkcioniše prvenstveno kao virtuelna nadgradnja društveno i politički etablirane logike globalizacije, u državama poput Irana subverzivni potencijal Interneta artikuliše se u konstitutivnu energiju koja preti da iz korena transformiše kulturu i društvo. Simbolički gledano, brzina savremene digitalne komunikacije kao da se direktno pretače u ubrzavanje socijalnih i kulturnih promena>>>

 

SECOND LIFE ....................................................................................................
Dr Zorica Tomić

Širenje, oblikovanje, menjanje i konačno razumevanje novog Univerzuma posredovanog kompjuterskom tehnologijom uveliko je u toku. Sagledavanje ove moderne, uzbudljive i delikatne hipertehnološke, društvene, i istovremeno psihološki relevantne sfere svojevrstan je izazov, kako za teoretičare medija, komunikacije i kulture, tako i za sve one kreativne umove današnjice, koji su upravo u tom uvideli šansu za dinamično, stimulativno i slobodno samoizražavanje u okviru jedne potpuno nove . >>>


O SRANJU I DUŠI: TROPI KIBERNETSKE OBESTELOVLJENOSTI U SAVREMENOJ KULTURI (izbor iz teksta) .................................................
Elison Mari
Jedna od najzastupljenijih tema u književnosti i teoriji sajberkulture u poslednjih par decenija je nestajanje ljudskog tela, koje postaje beznačajno ili spojeno sa mašinom, kao prazna ljuska iz koje je istrgnuto ono što različito nazivamo duhom, svešću ili identitetom. Kibernetska era je predstavljena kao post-revolucionarna ili post-ljudska faza: ali, koliko je ispravno tvrditi da su granice između naših tela i prirodne "ljudskosti" nepovratno raskinute iz razloga što se i tela i mašine teorijski mogu definisati ili programirati kao informacija ili obrazac? Dok novije teorije postmodernog ljudskog identiteta postavljaju pitanja o kontinuiranom postojanju i reprodukciji "prirodnih" ljudskih tela, valja naglasiti neospornu činjenicu da je retorika obestelovljenosti teorijski pristup definisan i praktikovan prvenstveno u oblasti humanističkih disciplina i umetnosti >>>

 

 

 


PRIKAZ KNJIGE "BIBLIOTEKA U DVADESET PRVOM VEKU" PITERA BROFIJA ..............................................................................................

Iva Nenić

Savremene informacione tehnologije danas obezbeđuju laku dostupnost podataka u brojnim digitalnim formatima, bilo da je reč o kvalitetnim i retkim muzičkim izdanjima, knjigama i časopisima u elektronskom obliku, ili najnovijim rezultatima naučnih istraživanja. Digitalno arhiviranje odlikuju brojne prednosti u vidu bržeg pristupa, većeg kapaciteta za skladištenje informacija (npr. čitav fonoarhiv može da stane na dva hard diska velikog kapaciteta!) i stoga ohrabruje 'tradicionalne' sisteme čuvanja i prenošenja informacija da se izmene saglasno novim korisničkim zahtevima, ali i u odnosu na sve veću produkciju štampanog, audio i video materijala. U tom procesu centralno mesto zauzima biblioteka kao institucija sa zadatkom da upravlja ogromnim korpusom ljudskog znanja i, poželjno, predvodi , kreira i poboljšava proces prezentacije, dostupnosti i obnavljanja informacijskih resursa. Nasuprot strahu da će digitalni formati potisnuti štampanu formu knjige, danas je očigledno da biblioteka mora što spremnije da nastupi kao medijator između korisnika i rastuće plime informacija, u čemu joj činjenica digitalizacije svakako ide na ruku >>>

 

KATALOG LINKOVA .........................................................................................

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Časopis je pod Creative Commons licencom
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit/, tel. 381 11 30 65 830