Centar za izdavaštvo

Dobrodošli na veb stranicu Centra za izdavaštvo Beogradske otvorene škole.

Od svog osnivanja Centar za izdavaštvo prati sve obrazovne procese i projekte Beogradske otvorene škole, prikazujući čitav spektar ideja, sadržaja i programskih aktivnosti u knjigama, zbornicima, prospektusima, riderima, na CD-ovima, itd.

Centar izdaje radove studenata Beogradske otvorene škole, predavača i saradnika. Štampanje Zbornika studentskih radova jedna je od centralnih aktivnosti.

Skoro sva izdanja BOŠ-a dostupna su i u elektronskoj i štampanoj verziji.

Izdvajamo