Centar za izdavaštvo

Štampana izdanja

Studija praktične politike "Proaktivna transparentnost javne uprave u Srbiji: (ne)dostižan cilj?"
Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju"

Beogradska otvorena škola je kao članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi publikovala Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2007/2008.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2005/2006.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2004/2005.

 

Prospektus BOŠ-a, izdanje Beogradske otvorene škole, 2004/2005, 2005/2006. 

Rasprave o Evropi, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

Evropska unija Vodič za mlade, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

"Vera, Znanje, Mir", zbornik radova sa istoimenog CIREL-ovog veb portala podignutog u ovkiru projekta Internet u funkciji verskog obrazovanja i procesa pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, 2005.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2003/2004.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2002/2003.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2001/2002.

 

Priručnik "Academic Writing - A Concise Guide for Students in Central and Eastern Europe", 2003.Udžbenik za građansko vaspitanje za učenike šestih razreda osnovnih škola u Srbiji, 2002.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2000/2001.

 

Zbornik radova sa CIREL-ove prve regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 2001.

Prospektus BOŠ-a za 2001/02. godinu

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1999/2000.

 

Prvi broj časopisa "Eurotranzicija", 2001.

Knjiga "Britansko viđenje Srbije i Balkana 1903–1906", magistarska teza Slobodana Markovića, člana BOŠ Alumni organizacije i programskog direktora BOŠ-a, 2001.

Studentski časopis "Argonaut", 2000.Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 1998/1999.

 

Prospektus BOŠ-a za 1999/00. godinu

Projekat „Atlas – posledice rata u Jugoslaviji", u saradnji sa AAOM-om, Beograd, 1999.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske ootvorene škole

Radovi studenata generacija 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998.

 

Zbornik izabranih predavanja

Generacija studenata 1994/1995.

 

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacija 1994/1995.

Elektronska izdanja

Priručnik za studentske predstavnike

Priručnik je kreiran u okviru inicijative "Za odgovornije univerzitete u Srbiji", 2015. godine.

Transparentnost univerziteta u Srbiji

U okviru druge faze projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" objavljena je publikacija "Transparentnost univerziteta u Srbiji", 2013. god.

U Jugoistočnoj Evropi ništa novo

Centar za razvoj obrazovanja je u okviru projekta "Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi" izdao publikaciju "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo". Publikacija je plod jednogodišnjeg istraživanja korupcije na univerzitetima u Srbiji, Bugarskoj, Moldaviji, Makedoniji i Hrvatskoj.

Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju"

Beogradska otvorena škola je kao članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi publikovala Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2011/2012.

 

ZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLEZBORNIK BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE
Radovi studenata generacija 2009/2010, 2010/2011

CD sa materijalom za modul Evropske integracije

Obrazovni program „PolitiKAS“, akademska 2011/2012.

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti"
Vrnjačka Banja
21–25. avgusta 2011.

CD Organizacije civilnog društva i politika životne sredine u Srbiji
Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i političkog sistema EU
mart - maj 2011.

CD Iščekujući Evropsku uniju: Stablilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu, 2010.

CD ROM sa video-materijalom sa obrazovnog programa "Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji", 2010.

CD Projekat STAREL: Stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu.
oktobar 2010 - januar 2011

CD Projekat: Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)
Religije Balkana – susreti i prožimanja

CD UKLJUČI BEOGRAD
Oblikovanja lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kro aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva
jun-decembar 2010.

CD Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana – susreti i prožimanja
Projekat: Iščekujući Evropsku uniju: tabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)
Bečići, 05 – 11.09.2010.

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i politika EU
maj-jun 2010. godine

CD Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u promociji manjinjskih prava.
PROJEKAT:Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijkih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)

CD Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama
decembar 2009. - oktobar 2010. godine

Zbornik tutorskih radova Beogradske otvorene škole

Radovi studenata generacije 2008/2009.

 

CD Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU

CD sa video-materijalom sa Zimske škole timskog rada u Ečkoj, 21 – 24. decembar 2009. godine

CD sa materijalom za modul EVROPSKE INTEGRACIJE, Obrazovni program „PolitiKAS“ akademska 2009/2010. 

CD sa video-materijalom sa seminara " Novi lideri – nove mogućnosti " održanog na Paliću 12 -18. jul 2009. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "MLADI LIDERI I LIDERKE ZA EVROPSKI BALKAN" održanog u Poreču, 3–9.06.2009. godine

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD Virtuelna škola za srednjoškolce 2009. godine 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU 

CD sa video-materijalom sa seminara "Novi lideri – nove mogućnosti" održanog na Paliću jula 2008. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Mladi lideri za evropski Balkan" održanog u Rapcu juna 2008. godine 

CD Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija - Pravo i procedure EU 

CD Program obuke državne administracije – PRAVO I PROCEDURE EU

CD Religije Srbije mreža dijaloga i saradnje – zbornik radova

CD Training program: European Perspectives of Serbia: Association and Accession Path towards EU Membership - October 2008

CD sa video-materijalom sa seminara "1968 - 40 godina posle" održanog u Rabcu oktobra 2008. godine

CD Pisanje praktičnih politika i veštine javnog zagovaranja za lidere romskih NVO

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2008

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ februar 2008.

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike u EU 2008

CD Digitalna hrestomatija

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ 2008.

CD Internet i javna sfera u Srbiji, 2007

CD Trening za izgradnju kapaciteta Omladine Demokratske stranke Srbije „Timski rad“ 2007.

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Srbije: susreti i prožimanja" održanog u Novom Sadu decembra 2007. godine

CD sa video-materijalom sa „Regionalane škole demokratije" održane na Paliću jula 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Srbije: susreti i prožimanja" održanog na Paliću avgusta 2007. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u Rabcu 2007. godine

CD Podizanje kapaciteta mlade političke elite Srbije: Obuka za evropske integracije - Procedure i pravo Evropske unije

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007.

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2007 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike u EU 2007

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007. 

CD Digitalna hrestomatija 

CD sa materijalima za „Školu tolerancije“ decembar 2006.

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VIII" održanog na Zlatiboru marta 2006.

CD sa video-materijalom sa mentorske radionice "Širenje mreža informacionog društva na Zapadni Balkan" održane u Beogradu februara 2006.

CD Plan rada seminara “Znanje o sebi” održanog u Beogradu marta 2006.

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU 2006 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike 2006

CD e-volucija 2005 – Mreže sajberfeminizma, Jezik i informaciono-komunikacione tehnologije, Onlajn ponašanje

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VII" održanog na Zlatiboru novenbra 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku VI" održanog na Zlatiboru oktobra 2005. godine

CD Rasprave o Evropi, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

CD Evropska unija - Vodič za mlade, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2005.

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku V" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku IV" održanog u Čortanovcima juna 2005. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Put ka demokratiji kroz delotvorne praktične politike" održanog u Kanjiži septembra 2005. godine

CD Evropska unija i Balkan - Beogradska otvorena škola, akademska 2004/2005.CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Opatiji juna 2005. godine 

Zbornik Beogradske otvorene škole – studenski radovi generacija 2003/2004

CD Izdanja CIRela: zbornici radova sa konferencija, letnjih škola i internet prezentacije Vera – Znanje – Mir

CD sa video materijalom onlajn škole Evropske integracije 2004

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku III" održanog na Paliću novembra 2004. godine

CD Program obuke državne administracije – Institucije, procedure i pravo u EU

CD Centar za istraživanje religije - Religious Dialogue in the Balkans: the Drama of Understanding 

CD Program obuke državne administracije – Sektorske politike

CD Program obuke državne administracije – Harmonizacija zakonodavstva republike Srbije sa pravnim sistemom Evropske unije

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad V" održanog u Kanjiži maja 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku II" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Obuka za pisanje predloga za praktičnu politiku I" održanog na Kopaoniku novembra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad IV" održanog na Kopaoniku oktobra 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad III" održanog u Vrnjačkoj Banji setembar/oktobar 2004. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Effective Policy Papers to Influence Decision Making", održanog na Zlatiboru juna 2004. godine

CD sa polusatnim filmom "BOŠ 10 godina", novembar 2003

"E-volucija", elektronski časopis o informacionom društvu, četiri broja, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju" održanog u u Petrovcu maj-jun 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad II" održanog u maju 2004, 2004. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u martu 2004, 2004. godina 

CD sa video-materijalom sa seminara "Timski rad I" održanog u februaru 2004, 2004. godina

CD - elektronsko izdanje tri zbornika CIRel-a: "Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistočnoj Evropi", "Religije Balkana: susreti i prožimanja", "Religijski dijalog: drama razumevanja", 2004. godina 

CD sa video-materijalom sa proslave Desetogodišnjice BOŠ-a, 2004. godina 

CD sa završnim materijalima virtuelne škole "Mala škola novinarstva", 2004. godina

CD sa završnim materijalima sa virtuelne škole "Evropske integracije"

CD sa završnim materijalima sa virtuelne škole "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom sa treće regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", održane u septembru 2003 u Kikindi, 2003. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: iskustva i perspektive", održanog u maju 2003 u Budvi, 2003. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u februaru 2003 u Novom Pazaru, 2003. godin

CD - elektronsko izdanje istraživačke studije "Internet preged: Beograd 2002 - korisnici Interneta u Beogradu", 2003. godina

CD sa pripremnim materijalom za virtuelnu školu "Evropske integracije", 2003. godina

CD sa pripremnim materijalom za virtuelnu školu "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom četvrte regionalne letnje škole "Obrazovanje za demokratiju", održane u Mostaru 2003. godina

CD sa materijalima za virtuelnu školu "Evropske integracije", 2003. godina

CD sa video-materijalom za virtuelnu školu "Mala škola novinarstva", 2003. godina

CD sa video-materijalom druge regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja" održane na Paliću, 2003. godina 

CD sa video materijalom promocije Zbornika studentskih radova, 2003. godina 

CD sa video materijalom follow-up seminara "Religije Balkana: iskustva i perspektive", održanog u Sarajevu, 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Aspekti globalizacije", 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Šta je to demokratska država", 2003. godina

CD sa video-materijalom virtuelne škole "Srbija u tranziciji", 2003. godina

CD sa video materijalom virtuelne škole "Temelji demokratije", 2003. godina

3 CD-a sa video-materijalom sa tri seminara "Timski rad", organizovana za aktiviste Narodnog pokreta Otpor!, 2003. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Obrazovanje za demokratiju " održanog u Mostaru jula 2002. godine 

CD sa video materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Banji Vrujci, 2002. godina

CD sa video-materijalom sa seminara "Menadžment u nevladinim organizacijama", održanog u Novom Bečeju, 2002. godina

CD Treći elektronski broj časopisa "Eurotranzicija" na www.eurotranzicija.org, 2001. godina

Vesti
Najave