C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 5, 2004.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

Tema broja:
Inicijalizacija sajber kulture

SADRŽAJ

Uvodnik urednika broja

Kultura sajber prostora, Iva Nenić

Umesto enciklopedijskih odrednica za informaciono društvo

O knjizi "Tiranija trenutka" Tomasa Hilana Eriksena, Nenad Golčevski

O knjizi "Virtuelna kultura" Stivena Džounsa, Iva Nenić

Katalog linkova

 

 

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

LINKOVI

Internet Culture - Instructional Tec hnology Connections

Ova stranica je deo veće baze tekstova, a ono što je na njoj posebno interesantno je da obuhvata oblasti kao što su: istorija Interneta, virtuelna arhitektura, virtuelne zajednice, artefakti, psihologija Interneta i ponašanje na mreži, političke strukture i Internet, problem roda i Internet...

 

Ctheory

Ctheory.net je sajt posvećen teoriji , tehnologiji, medijima i kulturi. Struktura sajta nudi nekoliko celina: članke u kojima se daje lepeza pristupa i tema u okviru savremene društvene teorije, intervjue sa poznatim imenima savremene teorije i umetnosti, prikaze novih izdanja, delove posvećene pitanjima biotehnologije, multikulturalizma i globalizacije, kao i najave predstojećih dogadjaja (predavanja, kurseva, konferencija). Sekcija u okviru sajta organizovana je kao virtuelni muzej (ctheory multimedia), gde se nalaze radovi više umetnika u formi interaktivnih instalacija. Impresivan broj i kvalitet publikovanih tekstova govore sami po sebi, uz podatak da u uredništvu časopisa figuriraju imena poput Bodrijara ( Jean Baudrillard ), Virilia ( Paul Virilio ) i Sterlinga ( Bruce Sterling ). Neki od poznatijih autora čiji se tekstovi nalaze na sajtu su Bodrijar, Lev Manovič (Lev Manovich), Hakim Bej (Hakim Bay), Sergej Medvedev (Sergei Medvedev), Aleksandar Bošković. Članci, prikazi knjiga i intervjui se publikuju jednom nedeljno. Sajt nudi besplatan upis na mailing listu.

 

Resource Center for Cyberculture Studies (RCCS)

Ovaj centar deo je institucionalnog okvira Univerziteta u Vašingtonu, SAD, i njegovog odeljenja za komunikologiju. U pitanju je neprofitna organizacija čiji je cilj da istražuje, obrazuje, podrži i kreira raznovrsne i dinamične elemente sajber kulture. Ovde ćete nači korisne informacije vezane za kurseve iz oblasti sajber kulture, konferencije i druge javne događaje, prikaze knjiga itd.

 

Cybersociology Magazine

Cybersociology je multidisciplinarni onlajn magazin posvećen kritičkom razmatranju interneta, sajberprostora, sajberkulture i onlajn života.

Cybersociology teži da bude jedna vrsta foruma za naučnu analizu i proučavanje sajberprostora kroz kritičke diskurse društvenih nauka. Časopis takođe objavljuje i prikaze knjiga i sajtova.

 

Culture Machine

Culture Machine je internacionalni onlajn časopis posvećen širokom polju studija kulture, medija i kritičkih teorija. Kao dopuna časopisu na sajtu postoji i stranica za prikaze radova koji se bave kritičkom teorijom i teorijom kulture kao i Culture Machine InterZone, u okviru koje se objavljuju istraživački radovi i analize iz istih oblasti kao i različite hiper- i inter-tekstualne forme koje koriste i problematizuju upotrebu i ograničenja novih tehnologija.

 

Cyberscience. Cyberlinks - An interactive link collection for cyberscience

Cyberscience je projekat Instituta za procenu tehnologije (The Institute of Technology Assessment) iz Beča i predstavlja bazu internet izvora posvećenu svim pitanjima koja problematizuju upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u akademskom diskursu. Na sajtu možete naći linkove vezene za istraživanja, elektonske publikacije, baze podataka, biblioteku i niz linkova iz različitih akademskih oblasti koje u okviru svog polja delovanja tretiraju informaciono komunikacione tehnologije, njihovu upotrebu i uticaj: antropologija, filozofija, sociologija, studije kulture, istorija, ekonomija, medicina.

 

Technorealism

Godine 1998. nastao je stejtment o tehnorealizmu, grupi principa koje je inicijalno sačinilo i objavilo dvanaest autora. Oni su tehnorealizam definisali kao ''pokušaj da se procenjuju društvene i političke implikacije tehnologija da bi se steklo više kontrole nad budućnošću'' . Tehnorealisti ne prihvataju krajnji skepticizam u odnosu na upotrebu digitalnih tehnologija, i na isti način tretiraju neopravdani tehnooptimizam nudeći rešenje u konsenzualnoj liniji koja podrazumeva kritičko promišljanje ''uloge koju oruđa i interfejs imaju u ljudskoj evoluciji i svakodnevnom životu''. Njihovu ''doktrinu'' čini osam ključnih principa koji su izloženi na sajtu, uz dobar FAQ link, kao i related readings katalog, u kojem se nalaze tekstovi na temu novih medija, etike, intelektualne svojine, nove ekonomije i drugih oblasti. Autori sajta nude interesantan pristup problemu ''dobra i zla'' upotrebe tehnologije, i formulišu polaznu instancu za razumevanje implikacija tehno-ere na razvoj savremenog društva.

 

Computer Dictionary - Technology, Network & Internet Terms and Definitions

Na ovoj stranici nalazi se jedna od najvećih kolekcija kompjuterskih i tehnoloških termina na Internetu. Svaki pojam je kratko i precizno definisan, a pretraga je moguća preko search opcije, kao i putem abecednog kataloga. Uz usko tehničke termine kao što su gopher, XML ili open source, mogu se pronaći i određeni pojmovi sajber kulture - netikecija (netiquette), sajber pank ili blogovanje (blogging).

 

 

 

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830