Aktivnosti

  • Informisanje kandidata/kinja o mogućnostima profesionalnog usavršavanja i studiranja u inostranstvu;

  • Individualna i grupna savetovanja prilikom izrade aplikacija za studije u inostranstvu;

  • Predstavljanje programa za studiranje u inostranstvu na visokoškolskim institucijama i sajmovima obrazovanja;

  • Sastanci Alumni mreže stipendista/kinja Fondacije za otvoreno društvo i Centralno-evropskog univerziteta;

  • Administriranje programa stipendija za:

    • master i doktorske programe Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti;

    • program dodatne finansijske pomoći za doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Najave
Vesti