Otpočeta druga godina inicijative za jačanje uticaja alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo

15. Dec 2016.
Otpočeta druga godina inicijative za jačanje uticaja alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo

Regionalni projekat “Mind the Gap: Unapređenje uticaja Alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo na javne politike u regionu Zapadnog Balkana“ otpočeo je sastankom akademskih savetnika iz savetodavnih obrazovnih centara iz regiona Zapadnog Balkana, koji je održan u okviru regionalne konferencije „Move.Link.Engage: New models of governance in Western Balkans“.

Beogradska otvorena škola prepoznala je veliki potencijal alumnista programa Fondacije za otvoreno društvo (Scholarship program, Open Society Foundation - OSF) i alumni mrežu kao značajan izvor znanja i ekspertiza i bitan faktor u obezbeđivanju kvalitativnog doprinosa izazovima javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj da podrži razvoj regiona Zapadnog Balkana kroz politike zasnovane na podacima i regionalnu saradnju oslonjenu na tekući Berlinski proces.

Na kick-off sastanku koji je održan u petak 9. decembra 2016. godine učestvovali su predstavnici savetodavnih obrazovnih centara iz Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Glavna tema sastanka bila je regionalna saradnja u okviru OSF Alumni projekta kao i mogućnost osnaživanja saradnje između centara u pomenutim državama.

Sastanak je održan na marginama dvodnevne konferencije Move.Link.Engage koja je ove godine bila posvećena temi novih modela upravljanja u regionu Zapadnog Balkana. Ova regionalna konferencija, koja je održana po drugi put, okupila je predstavnike civilnog društva iz zemalja u regionu koji su poslali jasnu poruku da žele da preuzmu odgovornost i aktivno rade na stvaranju preduslova za uspostavljanje novih modela upravljanja u regionu.  

Projekat “Mind the Gap: Unapređenje uticaja Alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo na javne politike u regionu Zapadnog Balkana“  će trajati od 1. novembra 2016. do kraja avgusta 2017. godine. Tokom realizacije projekta održaće se regionalna konferencija alumnista programa Fondacije za otvoreno društvo u maju 2017. godine. Ovaj projekat predstavlja nastavak inicijative za jačanje uticaja OSF alumni mreže u kreiranju politika Zapadnog Balkana započete u 2015. godini. Izveštaj i utiske alumnista sa regionalne konferencije iz 2015. godine možete pogledati ovde

Najave
Vesti