C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 8, 2005.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Uvodnik - Okrugli sto "Inicijativa za informacionu Srbiju", Iva Nenić i Nenad Golčevski

Razvoj zakonskih regulativa i neophodne mere u oblasti
IKT-a
, Slobodan Marković

Prikaz Nacrta strategije za razvoj telekomunikacija u Srbiji do 2007, Dragana Ćurčić, Ilija Stojanović, Dragomir Vasiljević, Slobodan Milosavljević, Panto Urošević, Vojislav Rodić

Usvojen Zakon o elektronskom potpisu, Slaviša Mijušković

IKT kao diminantna privredna grana u Srbiji, Radmila Medaković

Jačanje konkurentnosti preduzeća iz Srbije, Siniša Rogić

Izvodi iz diskusije

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112


Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

 

UVODNIK - OKRUGLI STO "INICIJATIVA ZA INFORMACIONU SRBIJU"...............................................................................................................
Iva Nenić i Nenad Golčevski

 

RAZVOJ ZAKONSKIH REGULATIVA I NEOPHODNE MERE U OBLASTI IKT-A...................................................................................................
Slobodan Marković

Na prvom mestu je, očigledno, nedostatak stalne i jasno izražene političke podrške razvoju informaciono komunikacionih tehnologija i informacionog društva. To se vidi svaki dan. U našoj zemlji prioritet definitivno nisu pitanja vezana za informaciono-komunikacione tehnologije. Jasno iskazana politička volja bilo je, recimo, isporučivanje Slobodana Miloševića u Hag ili sređivanje bankarskog sistema, pre dve godine. To su bili očigledne demonstracije političke volje. Mi danas ne posedujemo takvu političku podršku kada je, recimo, reč o formiranju regulatornog tela iz oblasti telekomunikacija, tako da odavno usvojeni Zakon o telekomunikacijama još ne može da stupi na snagu. Sledeći na redu je nedostatak kvalitetnog regulatornog okvira. Ovo za posledicu ima pravnu nesigurnost i taj problem postoji u svim oblastima, počev od recimo telekomunikacija, preko zaštite privatnosti, do elektronskog poslovanja.>>>

 

PRIKAZ NACRTA STRATEGIJE ZA RAZVOJ TELEKOMUNIKACIJA U SRBIJI DO 2007..................................................................................................
Dragana Ćurčić, zamenica ministra za telekomunikacije Ministarstva za kapitalne investicije, Akademik prof. dr Ilija Stojanović,
Dragomir Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije Ministarstva za kapitalne investicije,
Slobodan Milosavljević, direktor Direkcije za Internu reviziju u Telekomu Srbija, kao i javnoj i fiksnoj telekomunikacionoj mreži
Panto Urošević, izvršni direktor Strategije kompanije Mobtel,
Vojislav Rodić, predsednik Udruženja Internet provajdera,
Momčilo Simić, predsednik Administrativnog saveta IT-a Međunarodne federacije i unije za telekomunikacije

Aktivnosti Ministarstva za kapitalne investicije..........................................................................................
Problemi pri pisanju strategije za telekomunikcije..................................................................................
Kratki prikaz Nacrta strategije za razvoj telekomunikacija u Srbiji do 2007........................................
Restrukturiranje "Telekoma Srbija" - pripreme za liberalizovano tržište.............................................
O javnoj mobilnoj telekomunikacionoj mreži............................................................................................
Internet servisi.................................................................................................................................................
Radio-difuzni sistemi.....................................................................................................................................

Na izradi ovog dokumenta angažovano je više od 20 stručnjaka i to predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka Srbije i Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Nišu, različitih naučno-istraživačkih i razvojnih instituta, telekomunikacionih kompanija, proizvođači, operatori, internet provajderi, predstavnici ministarstava za kapitalne investicije, odbrane i unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije, RTS i javnih preduzeća. Kriterijumi za izbor ovih članova, po rešenju ministra, bili su CV, reference, kao i specijalistička znanja iz raznih oblasti IKT tehnologija. Koordinirani rad trajao je oko tri meseca - u periodu od maja do avgusta 2004. godine. Održano je više od 40 sastanaka i sesija radnih grupa kako za pojedine oblasti tako i celokupnog ekspertskog tima. Bilo je nekoliko modifikacija i revizija strategije, uzimajući u obzir sve prispele primedbe i kritike koje su u međuvremenu pristizale. Predlog kompletne strategije koja je revidirana finalna verzija nalazi se na veb sajtu Ministarstva za kapitalne investicije od 1. oktobra 2004. >>>

 

USVOJEN ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU....................................
Slaviša Mijušković, pomoćnik ministra za telekomunikacije Ministarstva nauke i zaštite životne sredine

Ako ste pratili skupštinsko zasedanje, primetili ste da je rečeno kako je taj Zakon sačinjen za elitu i da ova vlast pokazuje istu aroganciju kao i prethodna vlast, stavljajući to po hitnom postupku. Mi nismo reagovali u Skupštini. Pitanje je bilo upućeno direktno ministru, a ja sam gledao papir na kojem piše odgovor, koji je glasio: "Pet milijardi dolara se svakog dana razmeni u elektronskom poslovanju u svetu". Da li je to onda zakon za elitu, da li je morao hitno? Odgovor je upravo u tome! Mediji moraju da podrže zakon, jer su oni poluga koja tera vlast, koja bi trebalo da se postavlja u poziciju da sluša glas spolja. To što je u Skupštini izgovoreno jeste glas javnosti, odnosno opšte mišljenje glasača, odnosno globalnog stanja u društvu, i to predstavlja problem. I mi koji sedimo ovde smo, nažalost, jedna izuzetno probrana elita koja smatra da je vrlo važna u sklopu informacionog društva. >>>

 

IKT INDUSTRIJA KAO DOMINANTNA PRIVREDNA GRANA U SRBIJI
Radmila Medaković, IT sektor Privredne komore Srbije

Naziv današnjeg izlaganja "Industrija informaciono komunikacionih tehnologija kao dominantna privredna grana" možda zvuči previše provokativno, ali i stvarno oslikava našu želju da do toga dođe. Optimizam mi pružaju saznanja da su, u privredama i ekonomijama kao što je naša, ali i u ekonomijama razvijenog sveta, investicije u informaciono-komunikacione tehnologije koje se zasnivaju na znanju najisplativije, i to upravo zbog toga što su to uglvnom relativno mala ulaganja koja imaju vrlo brz obrt kapitala, gde dolazi do multiplikacije proizvoda tj. prodaje pameti. To su oblasti gde je tehnički lako ostvariva saradnja sa drugim tržištima, gde postoji mogućnost velike zarade, povećanja izvoza, smanjenja troškova i otvaranja novih radnih mesta, nastanka novih zanimanja i podsticaja zapošljavanja kao jednog od ključnih problema našeg društva. >>>

 

JAČANJE KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA IZ SRBIJE........................
Siniša Rogić, USAID (SEDP - Serbian Enterprise Development Project)

Jedna od najupečatljivih posledica postojanja medija je da oni, vrlo često ne "trpe" jedni druge, tj. da od trenutka kada je "video ubio radio", ili od kada je pisana reč prevladala usmeno izrečenu priču, postoji borba za primatom na medijskoj sceni. Naši podaci, pokazuju da upravo u ovoj oblasti savremenog života Internet beleži najveći uticaj. U početnom delu prezentovanog rada skicirane su trenutne dileme koje okupiraju pažnju istraživača ove oblasti. Zatim su prikazani rezultati nekih od značajnijih studija na ovu temu, da bi na kraju oni bili upoređeni sa nalazima naše studije i to po dva važna pitanja: uticaja Interneta na korišćenje ostalih oblika medija (u zavisnosti od nekih demografskih odlika i odlika upotrebe Interneta ) i stavova korisnika Interneta prema ostalim medijima (njihovo predviđanje budućih odnosa medija i poverenje u objektivnost prezentovanih informacija). >>>

 

IZVOD IZ DISKUSIJE..........................................................................................

 

KATALOG LINKOVA..........................................................................................

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830