C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
Broj 8, 2005.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Uvodnik - Okrugli sto "Inicijativa za informacionu Srbiju", Iva Nenić i Nenad Golčevski

Razvoj zakonskih regulativa i neophodne mere u oblasti
IKT-a
, Slobodan Marković

Prikaz Nacrta strategije za razvoj telekomunikacija u Srbiji do 2007, Dragana Ćurčić, Ilija Stojanović, Dragomir Vasiljević, Slobodan Milosavljević, Panto Urošević, Vojislav Rodić

Usvojen Zakon o elektronskom potpisu, Slaviša Mijušković

IKT kao diminantna privredna grana u Srbiji, Radmila Medaković

Jačanje konkurentnosti preduzeća iz Srbije, Siniša Rogić

Izvodi iz diskusije

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

UVODNIK - OKRUGLI STO "INICIJATIVA ZA INFORMACIONU SRBIJU"
Iva Nenić i Nenad Golčevski

 

Uključivanje u globalne tehnološke trendove i uspostavljanje javnih diskusija u okviru različitih društvenih sektora, čine nezaobilazne stavke u procesu formiranja informacionog društva. Premda deluje kako je u Srbiji pitanje tokova informatičkog razvoja u velikoj meri izvan fokusa javnosti, postoje inicijative i projekti u okviru kojih se definišu mogući i neophodni elementi budućeg informacionog društva Srbije. Rad na ovoj budućnosti podrazumeva, pre svega, upoznavanje javnosti sa osnovnim pojmovima i vidovima upotrebe informacionih tehnologija, zatim diskusiju mogućih modela razvoja informacionog društva Srbije, potom i konkretne predloge i strategije (političke, finansijske, naučne i druge). Rečju, javlja se mnoštvo pitanja i nedoumica, za čije je rešavanje i dalju elaboraciju neophodno pokrenuti inicijative u više sektora društva, počev od pojedinaca do samih institucija.

Najuticajnije svetske države i međunarodne organizacije čine izuzetne napore da kroz svoje programe promovišu, izgrade i usmeravaju procese razvoja informacionog društva, tako da u njegovim dobrobitima podjednako uživaju sve društvene grupe. Nastoji se da ono bude izgrađeno po meri građana koji će u njemu živeti, umesto da nastaje spontano, bez jasne ideje o tome kuda takvo društvo vodi, kakva je naša uloga u tom procesu i kako će izgledati naš život u takvom društvu budućnosti. Ono što se čini još opasnijim jeste mogućnost da usled velikih otpora, inertnosti, nezainteresovanosti, apatije i preokupiranosti drugim, istorijskim dilemama, do formiranja informacionog društva kod nas uopšte i ne dođe, i da tako ostanemo negde na margini globalnog umreženog društva, bez mogućnosti da se ravnopravno uključimo u svetsko tržište razmene znanja i informacija.

Iako broj korisnika Interneta u Srbiji vidljivo i sve osetnije raste u poslednjih nekoliko godina, i uprkos tome što se broj dostupnih usluga i sadržaja iz sfere informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) povećava, mi danas bez mnogo ograda možemo reći da informaciono društvo u Srbiji još uvek nije ni na vidiku.

Naprotiv, čini se da je svaki napredak koji Srbija čini u pravcu povećanja svoje uključenosti u globalnu razmenu informacija i znanja mnogo više plod individualnih napora, entuzijastičkih projekata ili, prosto, spontanog delovanja tržišta, nego što je u pitanju planski i strateški vođen proces uključenja svih elemenata našeg društva u globalno društvo informacija i znanja.

U putu ka strategiji (ili: strategijama) razvoja svesti o informacionom društvu, a potom, i ka konkretnim implementacijama ideja, projekata i rezultata, potrebno je formirati početne instance za širenje znanja i informacija o IKT sferi: javne debate su jedan od najboljih načina da se javnost uputi u postojeće planove i nedoumice u vezi sa razvojem informacionog društva Srbije. Okrugli sto Inicijativa za informacionu Srbiju, koji su organizovali CePIT i Britanski savet uz podršku švedske fondacije "Olaf Palme", a koji je okupio predstavnike institucija koje se bave strategijama razvoja IKT-a, otvorio je informatičke scene Srbije, nudeći zanimljive podatke i pristupe iz različitih uglova, te diskutujući aktuelna pitanja i probleme. Pred vama su transkripti prezentacija sa ovog okruglog stola, održanog 21. decembra 2004. godine, na kome su učestvovali predstavnici Centra za razvoj Interneta, Ministarstva za kapitalne investicije, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Privredne komore Srbije i USAID-a (SEDP - Serbian Enterprise Development Project).

 

 
 
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830