C
 
e
 
P
 
I
 
T
 
 
 
Broj 8, 2005.
|
|
BOŠ 
|
|
 
 

 

SADRŽAJ

Uvodnik - Okrugli sto "Inicijativa za informacionu Srbiju", Iva Nenić i Nenad Golčevski

Razvoj zakonskih regulativa i neophodne mere u oblasti
IKT-a
, Slobodan Marković

Prikaz Nacrta strategije za razvoj telekomunikacija u Srbiji do 2007, Dragana Ćurčić, Ilija Stojanović, Dragomir Vasiljević, Slobodan Milosavljević, Panto Urošević, Vojislav Rodić

Usvojen Zakon o elektronskom potpisu, Slaviša Mijušković

IKT kao diminantna privredna grana u Srbiji, Radmila Medaković

Jačanje konkurentnosti preduzeća iz Srbije, Siniša Rogić

Izvodi iz diskusije

Katalog linkova

_______impresum________

e-volucija

Centar za proučavanje informacionih tehnologija
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/XII, Beograd

Glavna urednica
Iva Nenić

Odgovorni urednik
Nenad Golčevski

Uredništvo:
Tanja Milovanović
Nataša Radović
Milina Petrović

ISSN 1451-8112

Izdavanje ovog časopisa pomogla je fondacija
"Olaf Palme"

 

 

LINKOVI

 

Nacrt strategije za razvoj telekomunikacija u Srbiji do 2007

Nacrt strategije je 2. avgusta stavljen u zvaničnu proceduru za usvajanje od strane Vlade Srbije. Međutim, s tom procedurom se zastalo jer je u međuvremenu ovaj dokument izazvao pažnju široke javnosti. Na konferenciji Telfora 2004, na kojoj je jedan okrugli sto bio posvećen temi budućeg razvoja i problemima telekomunikacija, iskazane su određene primedbe, koje su ukazale na potrebu da se ovaj dokument u određenim segmentima izmeni i doradi. Zaključke okruglog stola sa Telfora objaviće Elektrotehnički fakultet.

Izmene i dopune zakona o telekomunikacijama

Zakon o telekomunikacijama je usvojen aprila 2003, a njegova primena uslovljena je formiranjem Agencije za telekomunikacije. Predlog članova Upravnog odbora Agencije iznosi Vlada pred Skupštinu, što je trenutno u skupštinskoj proceduri.

Evropski pravni okvir za elektronske komunikacije - osnov za izgradnju informacionog društva u Srbiji

Studija u izdanju Centra za razvoj Interneta daje prikaz stanja u kojem se nalazi naša zemlja u oblasti elektronskih komunikacija kao i usklađenost domaćih pravnih propisa sa propisima EU iz ove oblasti.

Inicijativa za elektronsku Jugoistočnu Evopu
[Agenda za ESEE]

Inicijativa za elektronsku Jugoistočnu Evropu je projekat Pakta za stabilnost, koji je deo većeg projekta e-Evropa. Cilj inicijative je razvoj informacionog društva u regionu, stvaranje društva zasnovanog na ekonomiji znanja kroz e-upravljanje (e-governance), e-obrazovanje (e-learning) i e-poslovanje (e-buisness). Time bi se izbegao ili sada već nadomestio digitalni jaz (digital divide) među siromašnim i bogatim informacionim društvima.
Kao članica "Inicijative za elektronsku jugoistočnu Evropu" (eSEE) Srbija je 2002. godine potpisala Agendu za razvoj informacionog društva, što je bio pokušaj da se odrede prioriteti i ustanovi strategija dostizanja zemalja EU. Potpisnice ove Agende su se obavezale da uspostave institucionalni i zakonski okvir za društvo bazirano na informacijama, tehnologiji i komunikacijama.

Telfor

Najveći telekomunikacioni forum u zemlji u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Beogradskog univerziteta.

 
 
     
e-volucija ISSN 1451-8112
Centar za proučavanje informacionih tehnologija
www.bos.rs/cepit, tel. 381 11 30 65 830