POLITIKA EU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Politika Evropske unije u oblasti životne sredine predstavlja jednu od najiscrpnije kreiranih i primenjivanih politika kako na nivou EU tako i na nivou zemalja članica. Obrazovni program „Politika Evropske unije u oblasti životne sredine“ pokriva širok spektar oblasti od klimatskih promena, upravljanja otpadom, zaštite ugorženih vrsta do novih uputstava o hemijskim proizvodima.

 
 

POLITIKA EU U OBLASTI RURALNOG RAZVOJA

Politika ruralnog razvoja Evropske Unije, kao deo razvoja Zajedničke poljoprivredne politike, evoluirala je od politike koja se bavi strukturnim problemima poljoprivrednog sektora, ka politici koja se bavi višestrukom ulogom poljoprivrede u društvu i sa izazovima sa kojima se susrećemo u širem ruralnom kontekstu.

 
 

POLITIKA EU U OBLASTI ENERGETIKE

U poslednjih nekoliko godina energija je postala jedna od prioritetnih tema Evropske unije. Iako je energetska politika još uvek prvenstveno u nadležnosti država članica EU sve intenzivnije radi na formiranju zajedničke evropske energetske politike. Energetska politika neraskidivo je povezana sa klimatskim promenama i održivim razvojem te su uvođenje čistije proizvodnje i energetska efikasnost ključne razvojne oblasti.


 
 

POLITIKA EU U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Socijalna politika Evropske unije, u najširem smislu, obuhvata sledeće oblasti: slobodno kretanje radnika i socijalnu sigurnost radnika migranata; jednak tretman muškaraca i žena; obezbeđenje najboljih uslova rada, zdravstvene zaštite i zaštite na radu; zaštitu javnog zdravlja; brigu o starim ljudima; borbu protiv siromaštva, uključujući i integraciju manjinskih grupa; zapošljavanje, profesionalnu obuku mladih i politiku zapošljavanja. Važan segment socijalne politike Evropske unije je i razvoj službi socijalne zaštite i obrazovanja. 


 
 

UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM U PROJEKTIMA FINANSIRANIM OD STRANE EU

Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i sprovode projekti koji se finansiraju iz različitih fondova EU, pri čemu se sledi logika celog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa). PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za efikasno sprovođenje projekata iz svih društveno-ekonomskih područja.