Kontakt

Adresa:
Centar za evropske integracije
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd

Telefon:
+381 11 3061 372

Faks:
+381 11 36 13 112 

E-mail:
sa4eu@bos.rs


Veb adresa:
www.bos.rs/sa4eu2