Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU

 

Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management - PCM) je jedinstvena metodologija planiranja i sprovođenja projekata koji se finansiraju iz različitih fondova Evropske unije, pri čemu se sledi logika celog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa). PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za efikasno sprovođenje projekata iz svih društveno-ekonomskih oblasti.

Pri upravljanju projektnim ciklusom upotrebljava se standardna PCM terminologija, čime je olakšano razumevanje uticaja projekta na one društvene grupe koje su njegovi direktnii ili indirektni korisnici (beneficiary).

Projektni ciklus sastoji se od nekoliko faza: programiranja, identifikacije, formulacije i ocenjivanja projektnih predloga, izrade projekta, a u završnoj fazi evaluaciji ili ocenjivanja završenog projekta. Nakon što su projekti iz završenog projektnog ciklusa evaluirani, stečena iskustva se primenjuju u novom ciklusu programiranja.

Obrazovni program „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU“ izvodiće se u dva navrata, za ukupno 60 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u januaru 2012. godine. Druga grupa polaznika će učestvovati na aktivnostima unutar projekta u februaru 2012. godine.