Politika EU u oblasti ruralnog razvoja

 

Politika ruralnog razvoja Evropske Unije, kao deo razvoja Zajedničke poljoprivredne politike, evoluirala je od politike koja se bavi strukturnim problemima poljoprivrednog sektora, ka politici koja se bavi višestrukom ulogom poljoprivrede u društvu. Prvobitno je fokus bio usmeren na podršku investicija u poljoprivredu i njene ogranke.

 Do sredine devedesetih godina prošlog veka Evropska unija je posedovala ceo niz instrumenata za ostvarivanje ciljeva prestrukturiranja poljoprivrede, teritorijalnog i lokalnog razvoja i integracije pitanja očuvanja životne sredine. Sa uvođenjem dogovora o reformi Agenda 2000, ove mere su regulisane jednim glavnim propisom za ruralni razvoj. Ovaj dogovor je podrazumevao set od ukupno 22 mere koje su bile ponuđene za izbor zemljama članicama. Izbor se vršio prema tome koje od mera najbolje odgovaraju potrebama ruralnih oblasti država članica. Kasnije su ove mere uključene u njihove nacionalne i regionalne programe. Udeo Evropske unije u finansiranju ovih mera zavisio je od toga kakve su mere predložene i o kom je regionu reč.

Agenda 2000 je uvela politiku ruralnog razvoja kao drugi stub Zajedničke poljoprivredne politike, kako bi pratila dalju reformu tržišne politike.

Obuka za prvu grupu polaznika realizovati će se 9 - 13. maja 2011. godine. Druga grupa polaznika će učestvovati na aktivnostima unutar projekta od 6 - 10. juna 011. godine. Treća grupa polaznika će aktivnosti na obrazovnom programu pohađati u martu 2012. godine.