Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja”. Program se izvodi u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije. 

Konkurs je otvoren do 10. februara 2012. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije koja su zadužena za ruralni razvoj. Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.

Program “Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” realizovaće se u tri navrata za po tri grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika realizovana je u periodu od 9. do 13. maja 2011. Obuka za drugu grupu polaznika realizovana je od 6. do 10. juna 2011. godine Treća grupa polaznika će aktivnosti na obrazovnom programu pohađati u periodu od 12. do 16. marta 2012. godini. Nakon realizovanog modula u Beogradu, za polaznike koji budu ispunili sve obaveze predviđene programom biće organizovana studijska poseta institucijama EU u Briselu.    

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i  ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Prijavni formular možete pronaći OVDE.
Sve dodatne informacije o obuci zainteresovani kandidati mogu preuzeti na sajtu www.bos.rs/sa4eu ili ih dobiti u Beogradskoj otvorenoj školi: 

tel: 011 30 61 372,     
faks: 011 36 13 112,
mail: sa4eu@bos.rs