Unapređenje uticaja Alumni mreže Fondacija za otvoreno društvo na javne politike u Zapadnom Balkanu

 

Unapređenje uticaja Alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo na javne politike u regionu Zapadnog Balkana drugi je projekat koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundations  – OSF) sa idejom da uključi i ojača uticaj alumnista Programa stipendija (Scholarship Programs) OSF-a na  proces kreiranja politika i donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana.

Cilj projekta je pružanje podrške razvoju regiona Zapadnog Balkana (ZB) kroz politike zasnovane na podacima i regionalnu saradnju oslonjenu na tekući Berlinski proces, koji ima za cilj da podrži integraciju zemalja ZB u Evropsku uniju, kroz partnerstvo i razmenu dobrih praksi.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Ojačati uticaj OSF alumni mreže u pružanju odgovora na izazove prilikom kreiranja i sprovođenja javnih politika u okviru  integracije zemalja ZB Evropskoj uniji i 
  2. Promovisati ulogu savetodavnih obrazovnih centara u zemljama ZB, kao facilitatora i zagovaralaca potencijala OSF alumnista za uticaj na kreiranje politika i donošenje odluka u regionu Zapadnog Balkana.

Projekat će biti realizovan u periodu od 1. novembra 2016. godine do 31.avgusta 2017. godine. Tokom trajanja projekta šest regionalnih istraživačkih timova sastavljenih od alumnista OSF-a iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, će kroz mentorstvo i vršnjačko učenje razviti šest predloga praktičnih politika u oblastima koje donosi agenda Berlinskog procesa. Tri oblasti koje su u fokusu ovog projekta, i u okviru kojih  će se razviti predlozi praktičnih politika, odnose se na omladinsku saradnju u zemljama ZB, klimatske promene i agendu zelenog rasta kao i na migrantsku krizu i borbu protiv terorizma. Očekivani rezultat ovog projekta je da se regionalni timovi sastavljeni od alumnista OSF-a priključe diskusiji civilnog društva pokrenutoj u okviru Berlinskog procesa i da, kroz domen svoje ekspertize, pruže doprinos razvoju politika zasnovanih na podacima i dijalogu. Berlinski proces je prepoznat kao adekvatna platforma za jačanje regionalne saradnje i uključivanje aktera civilnog društva u reformske procese predviđene procesom evropskih integracija ZB.

Tokom realizacije projekta biće organizovana i regionalna konferencija, koja će se održati u maju 2017. godine, u Beogradu, na kojoj će članovi istraživačkih timova predstaviti nalaze svojih istraživanja kao i kreirane predloge praktičnih politika. Konferencija će okupiti i druge članove OSF Alumni mreže, ali i donosioce odluka iz regiona ZB, predstavnike think tank organizacija i organizacija civilnog društva koji su relevantni u oblastima sa agende Berlinskog procesa. Specijalan poziv za učešće na konferenciji biće prosleđen i ambasadama Nemačke, Austrije, Francuske, Italije i Velike Britanije u Srbiji, kao državama koje su inicirale Berlinski proces.

Na marginama konferencije biće održan i regionalni sastanak akademskih savetnika i lokalnih predstavnika OSF programa stipendija u zemljama ZB. Ovaj sastanak ima za cilj unapređenje postojećih i stvaranje prostora za nove vidove saradnje savetodavnih obrazovnih centara Fondacije za otvoreno društvo u ZB. Na ovaj način, resursi znanja i veština koji postoje u OSF alumni mreži, biće korišćeni u svrhu razvoja zemalja ZB.

Projekat Unapređenje uticaja Alumni mreže Fondacije za otvoreno društvo na javne politike u regionu Zapadnog Balkana predstavlja nastavak inicijative za jačanje uticaja OSF alumni mreže u kreiranju politika ZB koja je započeta 2015. godine. Više o samom projektu iz 2015. godine možete pogledati ovde, a izveštaj i utiske alumnista sa regionalne konferencije iz 2015. godine možete pročitati ovde.

Beogradska otvorena škola već petnaest godina predstavlja lokalnu tačku Programa stipendija Fondacije za otvoreno društvo. Od 2002. godine više od 300 studenata dobilo je mogućnost da nastavi studije na nekom od prestižnih univerziteta u Evropi i SAD-u.  BOŠ je prepoznao OSF alumni mrežu kao veliki izvor znanja i relevantnog iskustva, a njene članove kao neposredne činioce u stvaranju kritičke misli i podsticanju regionalnog dijaloga koji doprinosi stvaranju plodnog tla za dalji demokratski razvoj.  

Najave
Vesti