Jačanje OSF Alumni mreže u Srbiji i na Zapadnom Balkanu 

Projekat “Jačanje OSF Alumni mreže u Srbiji i na Zapadnom Balkanu“ Beogradska otvorena škola realizuje u periodu jun-decembar 2015. godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Ovaj projekat je deo inicijative koji ima za cilj da unapredi saradnju među alumnistima programa stipendija Fondacije za otvoreno društvo.

Cilj projekta je da doprinese regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu i da unapredi ulogu alumnista Programa stipendija Fondacije za otvoreno društvo u vođenju regionalnog dijaloga koji se odnosi na socijalna, politička i obrazovna pitanja.

 

Specifični ciljevi projekta:

1 Ojačati Alumni mrežu Fondacije za otvoreno društvo na području Zapadnog Balkana fokusirajući se na alumniste iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova[i];

2 Podići kapacitete (nivo znanja i veština) odabranih alumnista za učešće u kreiranju i zagovaranju javnih politika;

3 Ojačati saradnju među lokalnim koordinatorima Fondacije za otvoreno društvo

 

Ključne aktivnosti na projektu:

* Stvaranje platforme za regionalnu saradnju alumnista Fondacije za otvoreno društvo

* Formiranje regionalnih alumni timova

* Mentorski rad na kreiranju sažetaka praktičnih politika

* Regionalna alumni konferencija

* Radionica za javno zagovaranje

 

Kroz aktivnosti na ovom projektu Beogradska otvorena škola ukazuje na vrednosti koje deli sa Fondacijom za otvoreno društvo: kritičko mišljenje, slobodna i otvorena intelektualna razmena, međukulturna tolerancija i poštovanje kroz lokalne perspektive.

Beogradska otvorena škola je od 2002. godine lokalna koordinaciona jedinica Programa stipendija Fondacije za otvoreno društvo. U tom periodu je više od 300 studenata i stručnjaka podržano nekom od stipendija Fondacije. Mreža ovih ljudi čini intelektualno jezgro Srbije i neposredne činionce u stvaranju kritičke misli i regionalnog dijaloga. Biti stipendista Fondacije za otvoreno društvo je mnogo više od prilike da se unaprede lične kompetencije i karijera. Beogradska otvorena škola nastoji da stvori okruženje za jačanje ove mreže.

 


[i] U skladu sa odredbama UN i EU dokumenata