Doktorski programi

Doktorski programi

Globalni program dopunske finansijske podrške (Global Supplementary Grant Program)  

Program je namenjen studentima iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, bivšeg Sovjetskog Saveza i Mongolije koji su upisani na doktorske studije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka na nekom od priznatih univerziteta u Zapadnoj Evropi, Aziji, Australiji, Severnoj Americi i na Bliskom istoku. Dopunske stipendije dodeljuju se za period od godinu dana, a na osnovu akademskih rezultata i potrebe za dopunskim finansiranjem. Po isteku stipendije moguće je konkurisati za dopunsko finansiranje još jedne godine studija.

Savetodavni obrazovni centar administrira i različite doktorske programe na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti.

Više o otvorenim konkursima, rokovima i mogućnostima stipendiranja pogledajte u delu NAJAVE.