Master programi

Master programi

Savetodavni obrazovni centar Beogradske otvorene škole administrira programe jednogodišnjih poslediplomskih studija na Univerzitetima u Velikoj Britaniji - Oxfordu, Cambridgu i Univerzitetskom koledžu u Londonu - u okviru različitih odeljenja u okviru programa društvenih i humanističkih nauka - Social Sciences and Humanities, izuzev studija menadžmenta.

Različiti master programi su takođe dostupni u okviru odeljenja Centralno evropskog Univerziteta u Budimpešti.

Više o aktuelnim konkursima, dostupnim programima stipendija i rokovima pogledajte u delu NAJAVE.