Jačanje OSF Alumni mreže u Srbiji i na Zapadnom Balkanu

 

Regionalna alumni konferencija Fondacije za otvoreno društvo "Mind the Gap: Bridging Research and Policy Development and European Integration of the Balkans" održana je 19. i 20. novembra 2015. godine u hotelu "Palas" u Beogradu. Cilj ovog regionalnog događaja bio je da poveća regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu kao i da ojača ulogu alumnista Fondacije za otvoreno društvo u socijalnom, političkom i obrazovnom dijalogu.

Više o "Mind the Gap: Bridging Research and Policy Development and European Integration of the Balkans" konferenciji možete pronaći ovde.

Po završetku konferencije, svi učesnici su zamoljeni da ocene kvalitet rada i organizacije kako pre, tako i tokom konferencije. U nastavku teksta nalazi se šematski prikaz evaluacija koje su učesnici popunili, njihovi utisci sa konferencije kao i njihovo mišljenje o veštinama koje su stekli tokom same konferencije.

 

Kakav je vaš opšti utisak o konferenciji "MIND the GAP:Bridging Research and Policy Development in European Integrations of the Balkans?"

Ovo je jedna od najboljih regionalinh rasprava o istraživačkim politikama na kojem sam prisustvovao/la. Vrlo akademski/naučni i velika prisutnost stručnjaka.

Vrlo interesantni razgovori i inspirativna predavanja. Vrlo mi je drago što sam upoznao/la druge alumniste koji rade na sličnim temama.

Smatram da je konferencija bila odlična prilika da se čuju vrlo interesantne teme za razgovor. 

• Odlična prilika za umrežavanje uz interesantne teme. Iako je došlo do promene agende to je proizvelo 6000 diskusija. .

 

Uzimajući u obzir iskustvo koje ste imali u istraživanju i zagovaranju politika, da li vam je ova konferencija pomogla da proširite vaša znanja i veštine u ovoj oblasti? 

 

 

Kako ocenjujete efikasnost pojedinih segmenata konferencije u pogledu sticanja novih i razvijanja postojećih znanja i veština neophodnih za premošćavanje istraživanja i razvijanja politika u vezi sa evropskim integracijama Balkana?

 


Molimo vas da napišete u nekoliko rečenica kakva ste znanja i/ili veštine stekli na konferenciji.

• Ideju o načinima konstruisanja istraživanja i prezentacije politika, s obzirom da nisam imao/la slično iskustvo ranije. 

• Odlično znanje o potencijalnim načinima da pronađeš svoj put u areni praktičnih politika.

• Znanje o odličnim ljudima (stručnjacima) koji su još uvek ovde i ukazuju na probleme u ovom regionu. 

• Razmena iskustava sa drugim učesnicima.

 

Molimo vas da prokomentarišete šta je moglo biti urađeno na efikasniji način.

• Umrežavanje i diskusije o istraživačkim sažecima praktičnih politika. 

• Više učesnika i alumni studenata/profesionalaca. 

• Više vremena za diskusiju. Ova grupa je veoma raznolika. 

• Moglo je trajati još bar dva dana. 

 

Koliko je efektivna bila metodologija korišćena na konferenciji?

 

Kako biste ocenili organizaciju konferencije?