Održana konferencija "Umreženi protiv korupcije"

Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je 13. februara 2013. konferenciju za javnost. Konferencija "Umreženi protiv korupcije" je organizovana u okviru projekta “Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno u okviru gore navedenog projekta u kom, osim Centra za razvoj obrazovanja BOŠ-a, učestvuju i studentske organizacije iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Moldavije. 

Reč je o istraživanju sa zajedničkom metodologijom na regionalnom nivou na temu korupcije u visokom obrazovanju sa naglaskom na: percepciju korupcije, iskustvo i toleranciju prema korupciji.

14. Feb 2013.