Održana konferencija "Umreženi protiv korupcije"

Održana konferencija "Umreženi protiv korupcije"

Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je 13. februara 2013. konferenciju za javnost. Konferencija "Umreženi protiv korupcije" je organizovana u okviru projekta “Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja koje je sprovedeno u okviru gore navedenog projekta u kom, osim Centra za razvoj obrazovanja BOŠ-a, učestvuju i studentske organizacije iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Moldavije. 

Reč je o istraživanju sa zajedničkom metodologijom na regionalnom nivou na temu korupcije u visokom obrazovanju sa naglaskom na: percepciju korupcije, iskustvo i toleranciju prema korupciji.

14. Feb 2013.