Postignuća

Postignuća Centra za razvoj obrazovanja

U okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" 12. decembra 2014. godine održana konferencija "Odgovornost obrazovanja".

U novembru 2014. održana diskusija o transparentnosti u visokom obrazovanju sa novinarima u Medija centru u Nišu. Aktivnost je organizovana u okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U periodu od marta do novembra 2014. godine održano je 30 sastanaka sa 30 fakulteta širom Srbije, na kojima je Centar zagovarao primenu preporuka razvijenih u okviru projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U novembru i decembru 2013. godine predstavljeni su rezultati istraživanja transparentnosti rada fakulteta u četiri univerzitetska grada - Novom Sadu, Nišu, Beogradu i Novom Pazaru. Istraživanje je deo projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji".

U okviru pojekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, izdata je publikacija "Transparentnost rada univerziteta".

Organizovana i sprovedena analiza transparentnosti rada fakulteta u okviru projekta “Za odgovornije univerzitete u Srbiji” (metodologijom skrininga vebsajtova fakulteta, mereći informativnost i dostupnost informacija i dokumenata na vebsajtovima), maj – avgust 2013. godine.

Centar za razvoj obrazovanja je u okviru projekta "Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi" izdao publikaciju "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo". Publikacija je plod jednogodišnjeg istraživanja korupcije na univerzitetima u Srbiji, Bugarskoj, Moldaviji, Makedoniji i Hrvatskoj.

Centar za razvoj obrazovanja  je 21. i 22. februara 2013. godine organizovao dva okrugla stola na temu korupcije i kvaliteta visokog obrazovanja.

Centar za razvoj obrazovanja je, u okviru projekta “Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi”, 13. februara 2013. godine održao konferenciju za javnost "Umreženi protiv korupcije" .

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: plagijarizmu (studentskih i naučnih radova), varanju, finansijskim tokovima , mitu i nepotizmu (korišćenje ličnih poznanstava za dobijanje viših ocena, polaganje ispita, upis nauniverzitet ili prijem u studentski dom), akademska 2011/12. godina.

U okviru projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, Centar za razvoj obrazovanja je 21.12.2012. godine održao konferenciju Smak univerziteta

Tim Centra za razvoj obrazovanja organizovao treći sastanak Antikorupcijske studentke mreže 15. i 16. decembra 2012. godine u Beogradu.

Učešće Centra za razvoj obrazovanja u Međunarodnoj anti-korupcijskoj konferenciji (IACC–International Anti-Corruption Conference) koja je od 7. do 10. novembra 2012. godine održana u Brazilu.

U julu 2012. godine predstavnici Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole prusustvovali su sastanku Antikorupcijske studentske mreže koji je održan u Plovdivu, Bugarska. 

31. maja i 1. juna 2012. godine Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je dvodnevni trening namenjen studentskim predstavnicima fakulteta Beogradskog univerziteta. 

Tokom aprila i maja 2012. godine Centar za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole održao je seriju treninga namenjenih studentskim predstavnicima univerzitetskih centara u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

U martu 2012. godine, u okviru projekta Za odgovornije univerzitete u Srbiji, održana dvodnevna panel diskusija "Antikorupcijski aktivizam i studentska participacija u visokom obrazovanju". 

Sastanak Antikorupcijske studentske mreže održan je u Skoplju od 10.2. do 12.2.2012. god. Sastanku su prisustvovali članovi tima iz Centra za razvoj obrazovanja.

Publikovan “Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju”, 2011. god.

Sprovedena panel diskusija „Korupcija u visokom obrazovanju Srbije i kako je sprečiti” i predstavljeni ključni rezultati četvorogodišnjeg monitoring istraživanja o korupciji u visokom obrazovanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku Univerziteta u Beogradu, Beograd, septembar 2011. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: finansijskim tokovima, varanju, mitu, udžbenicima i privatnoj nastavi na fakultetima, akademska 2010/11. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2010/11. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: udžbenicima, mitu, pripremnoj nastavi i upisu na fakultet, akademska 2009/10. god.

Kreiran veb-sajt Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi – www.see-corruption.net, 2009. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2009/10. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o: studentskim taksama, pripremnoj nastavi i upisu na fakultet, akademska 2008/09. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2008/09. god.

Objavljen osmi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 08", 2008. god.

Organizovana i sprovedena monitoring istraživanja putem upitnika, intervjua, fokus grupa i zahteva za pristup informacijama od javnog značaja o finansijskim tokovima i varanju na fakultetima, akademska 2007/08. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente programa Multidisciplinarnih dodiplomskih studija, akademska 2007/08. god.

Objavljen sedmi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 07", 2007. god.

Formirano sedam monitoring timova i obavljana istraživanja na sledeće teme: Disciplinska odgovornost studenata i profesora, Evropski sistem prenosa bodova, Poređenje državnih i privatnih fakulteta, Motivacija i aktivizam studenata, Finansiranje i finansije fakulteta, Ombudsman, i Distribucija, dostupnost i transparentnost informacija, akademska 2006/07. god.

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” putem javnog zagovaranja. Projekat se zalagao za osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje, 2006 – 2009. god.

Organizovan i sproveden izborni modul „Istraživačke radionice” za studente Glavnog i Programa EU i Balkan, akademska 2006/07. god.

Usvajanje predloženih odredbi o mogućnosti uvođenja Univerzitetskog ombudsmana, pored drugih dopuna, u Statutu Univerziteta u Beogradu – član 58, Beograd, 2006. god.

CDE je u periodu 2006 – 2010. godine pružao ekspertske usluge Evropskoj fondaciji za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF) za njene aktivnosti u Srbiji. U 2006. godini četiri projekta su uspešno izvedena u okviru ove saradnje: “Tranzicija od obrazovanja do rada”, “Pružanje ekspertize na polju statistike”, “Širenje informacija o politikama Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata” i "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji".

Objavljen šesti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 06", 2006. god.

Objavljen peti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 05", 2006. god.

Prvi nacionalni seminar studenata prodekana svih državnih fakulteta o realizaciji nacionalne antikorupcijske strategije, Banja Vrujci, decembar 2005. god.

Konferencija za novinare i okrugli sto "Univerzitetska strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za oblast prosvete u okviru Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije" u Medija centru sa rektorom Dejanom Popovićem, pomoćnicom ministra prosvete Emilijom Stanković, pomoćnicom ministra pravde Aleksandrom Popović i poverenikom Rodoljubom Šabićem, Beograd, decembar 2005. god.

Objavljen četvrti broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 04", novembar 2005. god.

Organizovana kampanja Pravo na pravilno o antikorupcijskim mehanizmima i serije treninga za preko 300 aktivista Studentske unije Srbije i drugih studentskih organizacija, jesen 2005. god.

Konferencija za novinare: "Predlog za dopunu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije" za oblast obrazovanja uz podršku Udruženog granskog sindikata "Nezavisnost“, Beograd,14. jul 2005. god.

"EXIT Corruption“ kampanja na EXIT festival, Novi Sad, 6 – 9. jul 2005. god.

Promocija kampanje TRULO JE na Ada Sport festu, Beograd, 20 – 22. jun 2005. god.

Promocija kampanje TRULO JE i sprovođenje ankete o prepoznatljivosti kampanje među mladima na Vybe festivalu u Beogradu, Beograd, 29. maj 2005. god.

Četiri okrugla stola i prezentacije istraživanja pod pokroviteljstvom rektora Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, maj-juna 2005. god.

Promotivna tribina o korupciji sa predsednikom Republike Srbije Borisom Tadićem na Filološkom fakultetu, Beograd, 27. maj 2005. god.

Objavljen treći broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 03", 2005. god.

Konferencija za novinare: prezentacija rezultata istraživanja sa ministrom prosvete i sporta Slobodanom Vuksanovićem i dekanom Ekonomskog fakulteta Branislavom Pelevićem, Beograd, 17. maj 2005. god.

Objavljen drugi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 02", 2005. god.

Objavljen prvi broj časopisa "Obrazovanje i razvoj 01", mart 2005. god.

Proširenje Mreže na organizacije iz Albanije i Makedonije, maj 2004. god.

Sprovođenje i analiza istraživanja o percepciji studenata o korupciji na univerzitetima u Srbiji i regionu, septembar 2003 – maj 2004. god.

Izrada regionalnog upitnika i istraživanja o percepciji studenata o korupciji na univerzitetima u Srbiji i region, februar – septembar 2003. god.

Formiranje Mreže sa organizacijama iz Bugarske, Moldavije, Hrvatske i Srbije, Plovdiv, Bugarska, februar 2003. god.

Istraživačke studije "Srednje stručno obrazovanje i obuka u Srbiji: preliminarna studija i pregled" i "Trenutno stanje i predlozi za reformu srednjeg stručnog obrazovanja", jul-avgust 2001. god.

Okrugli sto "Alternativno obrazovanje, nevladine organizacije i demokratizacija Srbije", jun 2001. god.

Vesti