Publikacije

Priručnik je kreiran u okviru inicijative "Za odgovornije univerzitete u Srbiji", 2015. godine.

U okviru druge faze projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" objavljena je publikacija "Transparentnost univerziteta u Srbiji", 2013. god.

Centar za razvoj obrazovanja je u okviru projekta "Antikorupcijska studentska mreža u Jugoistočnoj Evropi" izdao publikaciju "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo". Publikacija je plod jednogodišnjeg istraživanja korupcije na univerzitetima u Srbiji, Bugarskoj, Moldaviji, Makedoniji i Hrvatskoj.

Izdavanje časopisa podržao je HESP (International Higher Education Support Program). Časopis je bio posvećen reformi obrazovanja svih nivoa: pratio je sprovođenje Bolonjskog i Kopenhagenškog  procesa i osposobljavanje kadrova za evropsko i globalno tržište rada. Časopis je podržavao implementaciju savremenih pedagoških metoda i tehnologija – metod interaktivne nastave, model otvorene škole i promoviše koncept doživotnog učenja. Sve aktivnosti su bile u skladu sa evropskim programom razvoja kvaliteta u obrazovnoj praksi Jugoistočne Evrope, a posebna je pažnja usmeravana na tok reformi u zemljama bivše Jugoslavije.

Cilj ovakvog regionalnog projekta koji je uključivao Beograd, Banju Luku i Travnik, bio je da poveže eksperte i subjekte reforme obrazovanja koji će uspostaviti saradnju, pružiti podršku i stručnu pomoć za razvoj obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana. Časopis "Obrazovanje i razvoj" izlazio je kvartalno, na srpskom i engleskom jeziku. U periodu 2005 – 2008. godine objavljeno je ukupno osam brojeva časopisa „Obrazovanje i razvoj”. ("Obrazovanje i razvoj 01", "Obrazovanje i razvoj 02", "Obrazovanje i razvoj 03", "Obrazovanje i razvoj 04", "Obrazovanje i razvoj 05", "Obrazovanje i razvoj 06" , "Obrazovanje i razvoj 07", "Obrazovanje i razvoj 08")

Vesti