Ciljne grupe

  • Relevantna ministarstva i institucije;

  • Socijalni partneri i zainteresovane grupe u obrazovanju i osposobljavanju;

  • Rektorati, univerzitetska tela i fakulteti;

  • Profesori i asistenti;

  • Univerzitetsko administrativno osoblje;

  • Stručnjaci i profesionalci u obrazovanju i osposobljavanju;

  • Studenti;

  • Studentski parlamenti;

  • Studentske organizacije.

Vesti