Diskusije o korupciji u visokom obrazovanju

Centar za razvoj obrazovanja  je 21. i 22. februara 2013. godine organizovao dva okrugla stola na temu korupcije i kvaliteta visokog obrazovanja.

Prvi, pod nazivom „Korupcija u visokom obrazovanju: problemi i rešenja“, održan je 21.2.2013. godine. Govornici ovog okruglog stola su bili Biljana Nenadić, iz Povereništva za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Miodrag Škundrić, iz Agencije za borbu protiv korupcije, Zorana Gajić, članica Upravnog odbora istraživačke stanice Petnica i predsednica Kluba alumnista Centralno Evropskog Univerziteta, Danilo Jeremić, predsednik SKONUS-a i Mihailo Gajić, iz Beogradske otvorene škole.

Skupu su prisustvovali i studentski predstavnici sa Pravnog, Geografskog i Elektrotehničkog fakulteta, kao i članovi pojedinih nevladinih organizacija.

Govorilo se o rezultatima istraživanja koje je sproveo Centar za razvoj obrazovanja u okviru Antikorupcijske studentske mreže, zatim o ulozi Poverenika u borbi protiv korupcije, o počecima reforme visokog obrazovanja u Srbiji, o planu integriteta koji treba da imaju sve javne institucije, pa samim tim i fakulteti, kao i o glavnim problemima visokog obrazovanja.

Drugi okrugli sto, pod nazivom „Korupcija i kvalitet visokog obrazovanja“, održan je 22.2.2013. godine. Govornici na ovom okruglom stolu su bili Tatjana Tagirov, novinarka nedeljnika „Vreme“, Goran Milojević, predsednik studentske organizacije ELSA, Petar Debelnogić iz SKONUS-a, i Ivana Mitrović iz studentske organizacije AIESEC.

Učesnici su istakli neke od glavnih problema u visokom obrazovanju. Tatjana Tagirov je govorila o aferi Indeks o kojoj piše za nedeljnik „Vreme“. Od predstavnika studentskih organizacija ELSA i AIESEC smo imali prilike da čujemo kako svojim projektima pomažu studentima i podizanju kvaliteta studiranja. Petar Debelnogić iz SKONUS-a je istakao da zaista postoji neodgovoran stav studenata prema studiranju, ali da to nije samo njihova krivica.

Okrugli stolovi su završeni diskusijama na teme koje su pokrenute tokom izlaganja govornika.

25. Feb 2013.