Potpisan memorandum o saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava u Beogradu

Potpisan memorandum o saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava u Beogradu

Danas je potpisan memorandum o saradnji Beogradske otvorene škole i Evropskog udruženja studenata prava u Beogradu (ELSA). Ovaj sporazum je institucionalizovao do sada plodotvornu neformalnu saradnju naše dve organizacije, u sferama od zajedničkog interesa.

ELSA je i ranije učestovala u aktivnostima Beogradske otvorene škole, posebno u okviru Centra za razvoj obrazovanja. Predsednik ove organizacije je govorio na okruglom stolu koji je organizovan u okviru projekta “Za odgovornije univerzitete u Srbiji.

U ime BOŠ-a, memorandum je potpisala generalna direktorka Vesna Đukić, a u ime ELSA-e predsednik Goran Milojević. Kao partnerske organizacije, BOŠ i ELSA će i ubuduće pružati međusobnu podršku u realizaciji aktivnosti.

24. Jan 2014.