Okrugli sto na temu transparentnosti fakulteta u Nišu

O transparentnosti rada fakulteta u Nišu, ali i o ostalim problemima visokog školstva u Srbiji, razgovarali su predstavnici Centra za razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole i novinari u Nišu. Okrugli sto je održan u petak 7.11. a prisustvovali su novinari svih većih medija u Nišu i regionu.

Prema rezultatima istraživanja, čak 8 od 13 fakulteta Univerziteta u Nišu ocenjeno je ocenom 1, odnosno najnižom ocenom transparentnosti. Najviša moguća ocena je 5, međutim, nijedan fakultet ovog Univerziteta nema tu ocenu, ali ni četvorku. Ocene 3 dobili su Mašinski fakultet, Prirodno – matematički fakultet i Tehnološki fakultet u Leskovcu.

Na okruglom stolu se pričalo i o drugim problemima sa kojima se fakulteti suočavaju svakodnevno, kao i o važnoj ulozi studenata u procesu donošenja odluka na fakultetima.

Više o istraživanju transparentnosti pročitajte ovde.

12. Nov 2014.