Formirana Mreža aktivista u obrazovanju

Formirana Mreža aktivista u obrazovanju

U periodu od 27. do 28. jula održan je prvi sastanak Mreže aktivista u obrazovanju, u Barseloni, kojem je prisustvovala predstavnica Beogradske otvorene škole, Sanja Nasevski.

Mreža je oformljena 15. jula 2015. godine, sa ciljem da se mapiraju postojeće mobilizacije u oblasti obrazovanja, ali i da se osmisli projekat čiji će rezultati pomoći rad aktivista u obrazovanju. Mrežu čine predstavnici organizacija iz Švedske, Italije, Nemačke, Mađarske, Holandije, SADa, Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat će trajati do marta 2016, a kao rezultat projekta biće osmišljena platforma za aktiviste, koju će činiti tri segmenta: studije slučaja, biblioteka i aktuelnosti u oblasti aktivizma. Projekat podržava Open Society Foundations, Education Support Program.

04. Aug 2015.