Održana konferencija "Odgovornost akademske zajednice"

Održana konferencija "Odgovornost akademske zajednice"

Konferencija "Odgovornost akademske zajednice" održana je u petak 11. decembra u Domu omladine. Nakon 4 godine inicijative "Za odgovornije univerzitete u Srbiji", na konferenciji su predstavljeni pomaci na polju transparentnosti visokog obrazovanja koje je napravio tim Beogradske otvorene škole, ali je takođe upućen poziv profesorima za preuzimanje veće uloge u odbrani sistema visokog obrazovanja od korupcije i neodgovornog rada.

Konferencija je otvorena sumiranjem četvorogodišnje inicijative od strane člana tima projekta, Sanje Nasevski. Na konferenciji su govorili Tijana Maksimović na temu transparentnosti i kvaliteta, kao i partneri u organizaciji konferencije - predstavnici Kluba 500 dr Irena Fiket i dr Aleksandar Pavlović na temu institucionalnog rešavanja problema plagijarizma. Na centralnom panelu su govorili dr Srbijanka Turajlić, prof. dr Jasminka Hasanbegović i dr Jovo Bakić. Oni su govorili o akademskoj čestitosti i odgovornosti akademske zajednice

Konferencija je okupila studentske predstavnike univerziteta u Srbiji, profesore, istraživače u oblasti visokog obrazovanja kao i organizacije civilnog društva koje pokrivaju ovu temu. Konferencija je organizovala Beogradska otvorena škola u saradnji sa Klubom 500 i Domom omladine Beograda, uz podršku međunarodnog centra Olof Palme.

15. Dec 2015.