Potpisan memorandum o saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava u Beogradu, 24.01.2014. godine

Vesti