Transparentnost univerziteta u Srbiji

U okviru druge faze projekta "Za odgovornije univerzitete u Srbiji" objavljena je publikacija "Transparentnost univerziteta u Srbiji", 2013. god.

Vesti