Antikorupcijska studentska mreža u jugoistočnoj Evropi

Od 2006. godine, Beogradska otvorena škola je članica Antikorupcijske studentske mreže u Jugoistočnoj Evropi, međunarodnog projekta koji, pored Centra za razvoj obrazovanja BOŠ-a, čine i studentske organizacije iz Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Moldavije. Projekat je obuhvatao istraživanje fenomena korupcije u visokom obrazovanju, razmenu metodologija, instrumenata za monitoring i suzbijanje korupcije i rezultata istraživanja među partnerima, kao i radionice i treninge za studente.

Članice mreže informišu i podižu svest o nivou korupcije u visokom obrazovanju i zagovaraju institucionalne mehanizme za prevenciju korupcije organizujući okrugle stolove, konferencije za novinare i treninge za osnaživanje studenata na polju aktivnog učešća u procesu reforme, odlučivanja u visokoškolskim institucijama, zaštite i ostvarivanja studentskih prava, javnog zastupanja i lobiranja.

Članice Antikorupcijske studentske mreže u jugoistočnoj Evropi:

  • Omladinsko udruženje za mir i razvoj Balkana – Bugarska 
  • Monitor Statistica – Hrvatska 
  • Omladinski obrazovni forum – Makedonija 
  • Nacionalni centar za transparentnost i ljudska prava – Moldavija 
  • Beogradska otvorena škola – Srbija

U okviru ovog projekta Centar za razvoj obrazovanja je realizovao treninge o korupciji i reformi visokog obrazovanja, osnaživao studente za aktivno učešće u procesu reforme, zaštite prava studenata, timskom radu, javnom zagovaranju i sl, istraživanja iz oblasti korupcije, transparentnosti, tribine, okrugle stolove.

Publikacije “Paket prve pomoći: Studentski priručnik za istraživanje korupcije u visokom obrazovanju” (2011. god.), i "U Jugoistočnoj Evropi ništa novo" (2013. god.) su najvažniji plod ovog projekta.

Vesti