Projekti u saradnji sa Evropskom fondacijom za osposobljavanje

CDE je u periodu 2006 – 2010. godine pružao ekspertske usluge Evropskoj fondaciji za osposobljavanje (European Training Foundation – ETF) za njene aktivnosti u Srbiji. U ovom periodu uspešno je izvedeno osam projekata u okviru ove saradnje:

1. "Tranzicija od obrazovanja do rada", u kome je BOŠ pripremio i preveo izveštaj koji sadrži analize prelaska iz obrazovnog procesa u oblast rada i zapošljavanja u Srbiji;

2. "Pružanje ekspertize na polju statistike", u kome BOŠ pružio ekspertska znanja na polju statistike, a posebno statističke podatke o obrazovanju, tržištu rada i demografiji u Srbiji;

3. "Širenje informacija o politikama Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata";

4. "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji";

5. "Potrebe za izgradnjom kapaciteta u oblasti zapošljavanja/razvoja ljudskih resursa u zemljama u predpristupnoj fazi prijema u Evropsku uniju: kapacitet za upravljanje i administriranje i potrebe za izgradnjom kapaciteta u Srbiji";

6. "Izgradnja kapaciteta Sektora za zapošljavanje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (priprema predloga projekata i IPA fondovi EU)";

7. "Izveštaj o ulozi i kapacitetima socijalnih partnera u stvaranju efikasnije strategije u obrazovanju/osposobljavanju i zapošljavanju u Srbiji";

8. "Uloga socijalnih partnera u sektorskom dijalogu u obrazovanju i osposobljavanju" (peer learining aktivnosti u Srbiji u okviru šireg, regionalnog projekta).

U projektu "Ključne kompetencije za doživotno učenje u Srbiji" BOŠ je bio zadužen za kompleksne projektne aktivnosti na razvoju ključnih kompetencija u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Sprovedeno je istraživanje radi analize kako su dve kompetencije “učiti da se uči” i “preduzetništvo” uključene u zvanični obrazovni sistem. Istraživanje je bilo polazna osnova za praktičnopolitičke zaključke i preporuke koje bi mogle da se uključe u dalje razvojne aktivnosti. Rad na ovim dvema kompetencijama može se smatrati i platformom za uvođenje koncepta ključnih kompetencija za doživotno učenje u srpski obrazovni sistem u celini.

  • BOŠ je izvodio istraživanja, kreirao preporuke za reforme sistema i radio na izgradnji kapaciteta za uspešno uključivanje Srbije u evropske tokove u oblastima stručnog obrazovanja, rada i zapošljavanja. 

U projektu "Širenje informacija o Evropske unije u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i dobroj praksi Zapadnog Balkana i zemalja kandidata”. Opšti cilj projekta je bio da pomogne procese modernizacije srednjeg stručnog obrazovanja kroz omogućavanje ključnim akterima da razumeju i uključe u debatu o reformama u svojim zemljama. Analizirale su se politike EU koja proističu iz Kopenhagenskog i Mastrihtskog ugovora i iz Radnog programa za obrazovanje i obuku 2010. godine. Zaduženje BOŠ-a na projektu bila su: 

  • trening za članove Kopenhagenskog komiteta i promotere kopenhagenskog procesa (tri jednodnevna treninga);
  • priprema studije “Komparativna analiza iskustava EU na polju kvalifikacija (institucije, procedure, legislativa)“.
Vesti