“Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje”

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” putem javnog zagovaranja zalagao se za osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje.

Projekat se pozivao se na Strategiju razvoja stručnog obrazovanja, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u decembru 2006. godine, u kojoj je eksplicitno navedeno:
“Da bi stručno obrazovanje i obuka odgovorilo na potrebe privrede, tržišta rada i lokalnih samouprava potreban je, između ostalog: ...dalji institucionalni razvoj stručnog obrazovanja i obuka na nacionalnom nivou (osnivanje nacionalnog tela/Saveta za stručno obrazovanje).”

U skladu sa ovom Strategijom, projekat Beogradske otvorene škole imao je za cilj da:

 1. Upozna javnost Srbije sa uzročno-posledičnim odnosom između trenutnog stanja obrazovnog sistema i rasta nezaposlenosti u Srbiji, kao jednom od najproblematičnijih oblasti srpskog društva, tj. da prepozna trenutnu situaciju na tržištu rada u Srbiji, raskorak između sveta obrazovanja i sveta rada, kao i posledice ove neravnosteže;
 2. okupi, međusobno upozna i informiše sve relevantne socijalne partnere u sferi stručnog obrazovanja o značaju i njihovim individualnim ulogama u procesu reforme obrazovanja;
 3. predstavi ulogu relevantnih elemenata građanskog društva – socijalnih partnera u procesu reforme obrazovanja;
 4. javno predstavi kreiranje specifičnih elemenata reforme obrazovanja (nastavni plan, metodologija, kompetencije, rezultati, celoživotno obrazovanje, itd.) koji treba da se analiziraju od strane različitih struktura građanskog društva – interesnih grupa sistema stručnog obrazovanja.

Projekat “Reforma obrazovanja u Srbiji: osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje” okupio je predstavnike relevantnih institucija koji su činili Grupu za zagovaranje. Koordinatori Grupe za zagovaranje bili su prof. dr Refik Šećibović i dr Iskra Maksimović, eksperti Beogradske otvorene škole, a članovi Grupe bili su:

 • Radmila Katić Bukumirić 
  Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Pomoćnik ministra za zapošljavanje
 • Vesna Čekić 
  Nacionalna služba za zapošljavanje – Načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju
 • Jasmina Tanasić 
  Stalna konferencija gradova i opština – predstavnik Odbora za socijalnu politiku
 • Jugoslav Bogdanović 
  Srednja škola «Uroš Predić», Zrenjanin
 • Biljana Dimitrijević 
  Privredna komora Srbije – Rukovodilac Službe za stručno obrazovanje
 • Branislav Čanak
  UGS Nezavisnost – Predsednik UGS "Nezavisnost", predsednik Socio-ekonomskog saveta
 • Zoran Stojiljković 
  UGS Nezavisnost – Član UO UGS "Nezavisnost", Republički savet za zapošljavanje
 • Marijan Zović 
  Unija poslodavaca Srbije – Generalni sekretar
 • Bojan Ristić 
  Ministarstvo prosvete – Šef odseka za stručno obrazovanje

Projekat je realizovan kroz niz javnih nastupa širom Srbije (okrugli stolovi, nastupi na lokalnim televizijama, sastanci sa predstavnicima Ministarstva prosvete, konferencije za štampu, kao i putem razvijanja i promovisanja veb sajta www.strucnoobrazovanje.bos.rs)

Cilj ovog projekta bio je osnivanje Nacionalnog saveta za stručno obrazovanje – permanentne i aktivne institucije socijalnog dijaloga relevantnih socijalnih partnera u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja i zapošljavanja.

BOŠ je od 2007. godine javno zagovarao osnivanje Saveta za stručno obrazovanje i ti napori su urodili plodom uvođenjem takve institucije u Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2009. godine. Uloga Saveta za stručno obrazovanje je da projektuje, prati i usaglašava razvoj stručnog obrazovanja i obuke i da prati i usaglašava interese, potrebe i mogućnosti svih socijalnih partnera i zainteresovanih strana.

Vesti