25. Apr 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija

U četvrtak 21. aprila u prostorijama Beogradske otvorene škole dodelom sertifikata polaznicima završen je prvi segment „Institucije, pravo i procedure EU“ Programa obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija.


Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, Fondom za otvoreno društvo i Fridrih Ebert fondacijom će, do kraja jula meseca, u okviru ovog programa organizovati još četiri segmenta obuke. Pored oblasti koji se bavi institucionalnim okvirom i pravnim sistemom u okviru koga funkcioniše Evropska unija, biće još obrađeni i segementi Sektorskih politika EU i harmonizacije prava republike Srbije sa pravnim sistemom Evropske unije. Ovaj program će proći oko 150 zaposlenih u državnoj administraciji Republike Srbije u sektorima zaduženim za evropske integracije.

Vesti