Misija i ciljevi

Misija

Centar za evropske integracije unapređuje javne politike u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz jačanje dijaloga, izgradnju partnerstava i obrazovanje nosilaca društvenih promena radi usvajanja evropskih standarda i vrednosti.

Ciljevi
  • Jačanje kapaciteta javne uprave za sveobuhvatne reforme, efikasno obavljanje poslova i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji;
  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno i odgovorno delovanje u lokalnim zajednicama;
  • Promovisanje i podsticanje međusektorskih partnerstava u kreiranju i primeni javnih politika;
  • Informisanje i podizanje svesti o neophodnosti odgovornog pristupa procesu evropskih integracija.
Vesti