Postignuća

2015

Radionica za predstavnike organizacije civilnog društva na temu „Progovori o pregovorima – Praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Ečka,17 - 19. mart 2015;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz južne i jugozapadne Srbije na temu „Javno zagovaranje praktičnih politika u oblasti životne sredine na lokalnom nivou“ u okviru projekta “Znam kako da delujem”, Vrnjačka Banja, 25 - 27. februar 2015;

Panel diskusija pod nazivom „Izgubljeni u pregovorima: Postoji li dijalog javnosti i institucija o pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji? u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Beograd,10. februar 2015;

Konferencija pod nazivom „Delotvorni uticaj projekata udruženja finansiranih iz budžeta jedinice lokalne samouprave“  u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Beograd, 28. januara 2015;

2014

Izrada analize dosadašnjih aktivnosti u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Beograd, decembar 2014;

Pružanje usluge besplatnog pravnog savetovanja  za građane i organizacije civilnog društva u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, učešća javnosti u procesima donošenja odluka i pristupu pravdi u oblasti zaštite životne sredine u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, avgust – decembar 2014;

Pružanje podrške u izvođenju projekata za 11 udruženja čiji su projekti odabrani za finansiranje u okviru Javnog poziva u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave" 20. oktobar – 31. decembar 2014;

Monitoring poseta finansiranim projektima udruženja iz južne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vranje, Trgovište, Bosilegrad, Surdulica, Vlasotince, Vladičin Han, Bela Palanka, 17 – 18. decembar 2014;

Internet predavanje o primeni Arhuske konvencije na temu „Arhuska konvencija – učešće javnosti i pristup informacijama” u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, Beograd, 16. decembar 2014;

Dan energetike Vrbas i predstavljanje pubilkacije „Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou” u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", Vrbas, 10. decembra 2014;

Internet predavanje o primeni Arhuske konvencije na temu „Arhuska konvencija – pristup pravosuđu” u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći”, Beograd, 9. decembar 2014;

Monitoring poseta finansiranim projektima udruženja iz jugozapadne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Raška, Nova Varoš, Čajetina i Užice, 25 – 26. novembar 2014;

Tweetup sesija #MojaEvropa u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd, Novi Sad, Niš, Raška i Zaječar, 25. novembar 2014;

Tweet chat sa državnim sekretarom, Nenadom Borovčaninom u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“ Beograd, 24. novembar 2014;

Istraživanje i izrada vodiča „Transparentnost energetskog odlučivanja na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", jun – oktobar 2014;

Predstavljanje Android aplikacije "Evropa za poneti" na Sajmu knjiga u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd, 29. oktobra 2014;

Studijska poseta Hrvatskoj za 9 predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća i regionalnih razvojnih agencija u okviru projekta „ReEnergija – izazovi primene evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju energetske politike i zaštite životne sredine u Republici Srbiji", Zagreb, Ivanić Grad, Koprivnica, Republika Hrvatska, 14 - 16. oktobar 2014;

Kreirana i pokrenuta Android aplikacija „Evropa za poneti" u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, Beograd 14. oktobar 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Zlatibor, 24 – 26. septembar 2014;

Proces evaluacije i selekcije 39 projekata udruženja iz južne i jugozapadne Srbije koja su konkurisala za grant u okviru Javnog poziva Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 16. septembar – 20. oktobar 2014;

Studijsko putovanje za treću grupu – 24 nagrađenih srednjoškolaca iz škola sa prostora Gradske Opštine Stari Grad, Brisel, Briž, Kraljevina Belgija, 16 - 21. septembar 2014;

Obuka i pripremni sastanak za 24 nagrađena srednjoškolca iz škola sa prostora Gradske Opštine Stari Grad, Beograd, 15. septembar 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vrnjačka Banja, 9 – 11. septembar 2014;

Kampanja javnog zagovaranja za uspostavljanje institucionalizovane saradnje sa gradovima i opštinama južne i jugozapadne Srbije u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 15. avgust – 16. septembar 2014;

Objavljen i sproveden Javni poziv za finansiranje udruženja u oblasti lokalnog održivog razvoja (Javni poziv) u okviru Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 27. avgust – 10. septembar 2014;

Konsultacije sa predstavnicima organizacija civilnog društva u okviru Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Užice, Raška, Vlasotince, 2 – 3. septembar 2014;

Analiza procesa donošenja odluka i upravljanja energijom na lokalnom nivou u okviru projekta „Energetska transparentnost – put ka održivom lokalnom razvoju i suzbijanju energetskog siromaštva kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava", jul – avgust 2014;

Onlajn istraživanje o interesovanju mladih u pogledu EU i načinu na koji žele da pristupe informacijama o EU u okviru projekta „Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija“, avgust 2014; 

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u južnoj Srbiji u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Vladičin Han, 14. avgust 2014;

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u jugozapadnoj Srbiji u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", Nova Varoš, 13. avgust 2014;

Unapređenje i nadogradnja web platforme „Aarhupedia” u okviru projekta u okviru projekta „Aarhupedia - Pristup pravosudnom sistemu u oblasti zaštite životne sredine kroz program besplatne pravne pomoći” www.aarhupedia.com, jun – jul 2014;

Konferencija pod nazivom „Mediji i civilno društvo kao garant transparentnog, odgovornog i inkluzivnog vođenja procesa pregovora“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, Beograd, 25. jul 2014;

Okrugli sto pod nazivom „Izgubljeni u prevodu: od transpozicije do sprovođenja pravnih tekovina Evropske unije“, u okviru projekta projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 14. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Užice, 10. jul 2014;

Regionalni diskusioni forum „Lokalne samouprave i civilno društvo u procesu pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU: Partnerstvo za odgovornu i delotvornu primenu EU standarda i vrednosti“  u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Vršac, 2. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Niš, 1. jul 2014;

Pokrenuta veb platforma „Paket pomoći organizacijama civilnog društva“ kao paket za podršku lokalnom razvoju, www.paketpomociocd.bos.rs u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave", 1. jul 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Zaječar, 30. jun 2014;

Sastanak članova Odbora za zaštitu životne sredine sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su deo institucionalnog mehanizma „Zelena stolica“, Beograd, 25. jun 2014;

Obuka predstavnika organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave iz jugoistočne Srbije na temu „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u kreiranju lokalnih razvojnih politika“ u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“, Niš, 18 – 20. jun 2014;

Trening trenera za univerzitetske profesore u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Niš, 16 - 20. jun 2014;

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Kraljevo 17. jun 2014;

Regionalni diskusioni forum „Lokalne samouprave i civilno društvo u procesu pristupnih pregovora za članstvo Srbije u EU: Partnerstvo za odgovornu i delotvornu primenu EU standarda i vrednosti“  u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Kraljevo, 17. jun 2014;

Obuka za predstavnike lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i predstavnike organizacija civilnog društva u okviru projekta „ReEnergija: Ka održivoj energetskoj politici lokalnih zajednica“, Beograd, 11 - 13. jun 2014;         

Regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Subotica 11. jun 2014;

Studijska poseta Briselu za 10 nagrađenih volontera Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Studijska putovanja u Brisel“, Belgija, Brisel, 3 – 8. jun 2014;

Konferencija „Progovori o pregovorima - aktivni i informisani građani ili pasivni posmatrači procesa pregovora o pristupanju Srbije EU“ u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Beograd, 9. jun 2014;

Predstavljanje projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), povodom obeležavanja Dana Evrope, Beograd, 8. maj 2014;

Diskusioni forum u okviru projekta „Progovori o pregovorima – učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU“, Ečka, 23 – 25. april 2014;

Radionica za izradu sadržaja i metodologije za trening kurseve u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Portugalija, Leiria, 7 – 11. april 2014;

Studijska poseta Briselu za 10 izabranih predstavnika regionalnih i lokalnih medija u Srbiji u okviru projekta „Studijska putovanja u Brisel“, Belgija, Brisel, 1 – 6. april 2014;

Konsultativna radionica na temu međusobne saradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave i uloge koju organizacije treba da imaju u razvoju lokalnih zajednica, u okviru projekta „ReForce: Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave“, Užice, 26. mart 2014;

Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Borsko jezero, 3 - 6. mart 2014;

Obuka za članove Zelenog saveta u Opštini Paraćin u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 28. februar 2014;

Zeleni forum i svečano predstavljanje knjige „Demokratija pred izazovom – kako javnost učestvuje u stvaranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 27. februar 2014;

Obuka za članove Zelenog saveta u Opštini Trstenik u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Trstenik, 26. februar 2014;

Obuka za članove Savetodavne radne grupe za zaštitu i unapređenje životne sredine u Opštini Batočina u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Batočina, 21. februar 2014;

Radionica za izradu vodiča za trenere u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“(DEPOCEI), Crna Gora, Podgorica, 18 – 21. februar 2014;

Objavljeni rezultati mapiranja zainteresovanih aktera za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u okviru projekta „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom“, februar 2014;

Dodeljeni sertifikati polaznicima obuke „Evropske integracije i upravljanje projektnim ciklusom“, Beograd, 14. februar 2014;

Konsultativna radionica i Zeleni forum u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Užice, 13. februar 2014;

Zeleni forum u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 11. februar 2014;

Osnovan Zeleni savet u Opštini Paraćin kao rezultat projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 10. februar 2014;

Osnovan Zeleni savet u Opštini Trstenik kao rezultat projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Trstenik, 7. februar 2014;

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Zrenjanin, 29. januar 2014;

Završna konferencija pod nazivom „Saradnja između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Beograd, 28. januar 2014;

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vranje, 14. januar 2014;

2013

Objavljen Treći broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, decembar 2013.        

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Bela Crkva, 26. decembar 2013.

Sednica Radne grupe - Životna sredina Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „Lokalno energetsko akciono planiranje u Srbiji: velika očekivanja i skromni rezultati“, Paraćin, 13. decembar 2013.

Konsultativna radionica na temu „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji: očekivanja i izazovi“ u okviru projekta „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Novi Sad, 10. decembra 2013.

Završna radionica za istraživače organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika “Think & Link” Evropskog fonda za Balkan u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Beograd, 7 – 8. decembar 2013.

Program jačanja kapaciteta za organizacija civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 18 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Zrenjanin, 2 -5. decembar 2013.

Konsultativni sastanak „Partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“ u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Zrenjanin, 4. decembar 2013.

Izrada praktično-političkih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, oktobar - novembar 2013.

Radni doručak i druženje sa predstavnicima medija na temu „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji: očekivanja i izazovi“ u okviru projekta „Politika životne sredine i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beograd, 27. novembra 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Novi Sad, 25. novembar 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Užice, 20. novembar 2013.

Konsultativna radionica „Kako do uspešne saradnje između regionalnih razvojnih agencija i njihovih zainteresovanih strana?“ u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Leskovac, 13. novembar 2013.

Konsultativna radionica za osnivanje lokalnog saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine u gradu Kraljevu u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Kraljevo, 7. novembar 2013.

Konsultativnu radionicu i Diskusioni forum „Budi u toku“, kao završne aktivnosti u okviru projekta “U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih standarda i vrednosti u Beogradu”, Beograd, 31. oktobar 2013.

Program jačanja kapaciteta za organizacije civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 20 predstavnika organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti žaštite životne sredine Beogradu, 21 - 24. oktobar 2013.

Konsultativna radionica i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Vranje u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vranje, 22. oktobar 2013.

Objavljen Drugi broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, septembar 2013.

Sastanak svih partnera na projektu i izrada trening programa o okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, Alikante (Španija), 30. septembar – 4. oktobar 2013.

Studijska poseta Hrvatskoj za 10 predstavnika udruženja, lokalne samouprave i medija u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, Zagreb, 29. septembar – 2. oktobar 2013.

Sednica radne grupe za životnu sredinu ”Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „(Ne) mogućnosti učešća OCD u procesu pregovaranja Republike Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine (pregovaračko poglavlje 27) - značaj učešća i prepreke“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd,  27. septembra 2013.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima mreža OCD i Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 13. avgust 2013.

Konsultativna radionica i pokrenuta inicijativa za osnivanje Zelenog saveta u opštini Paraćin u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin, 9. jul 2013.

Istraživanja na terenu kroz dubinske intervjue i slanje upitnika elektronskim putem u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“,  jun 2013.

Objavljen Prvi broj biltena projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, jun 2013.

Rad na obrazovnoj platformi, analiza i izrada praktično-političkih rešenja za energetsku politiku na lokalnom nivou u okviru projekta “ReEnergija – za održivo upravljanje lokalnim zajednicama”, maj – jun 2013.

Konsultativna radionica sa odborom za zaštitu životne sredine u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Nova Varoš, 21. jun 2013.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave opštine i lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine u okviru projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Vršac, 20. jun 2013.

Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ za 15 predstavnika civilnog društva sa teritorije grada Beograda u okviru projekta „U toku sa Evropom - doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“, Beograd,  19 - 20. jun 2013.

Prezentacija projekta „ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine“, Beograd, 4. jun 2013.

Prva konsultativna radionica na temu „Unapređenje saradnje i poboljšanje komunikacije između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave“ u okviru projekta „U toku sa Evropom", Beograd, 31. maj 2013.

Panel diskusiju „Progovori o pregovorima – aktivno učešće civilnog društva u procesu praćenja pregovora sa EU“ u okviru Programa Petog sajma organizacija civilnog društva, Kući ljudskih prava u Beogradu, 30. maj 2013.

Diskusioni forum za medije na temu energetskog planiranja i energetskog razvoja, u okviru projekta „ReEnergija – ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou“, za 16 predstavnika medija, Beograd, 28 - 29. maj 2013.

Seminar za izgradnju kapaciteta istraživača organizacija koje učestvuju u ovogodišnjem Programu regionalnih politika “Think & Link” Evropskog fonda za Balkan u okviru projekta „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“, Budva, 10 - 12. maj 2013.

Istraživanje o analizi potreba za obukama na temu EU integracija u okviru projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, april 2013.

Program jačanja kapaciteta za održivo energetsko planiranje na lokalnom nivou u okviru projekta „ReEnergija – ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou“, za 14 predstavnika lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, Beograd, 24 - 26. april 2013.

Okrugli sto posvećen unapređenju politike životne sredine u Republici Srbiji kroz jačanje saradnje između civilnog društva, lokalne samouprave i privrede u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 24. januar 2013.

Konsultativni sastanak „Ka odgovornom i otvorenom procesu programiranja i raspolaganja sredstvima iz opštinskih fondova za životnu sredinu“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Paraćin, 23. januar 2013.

Pretprojektni sastanak projektnog tima „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija“, Beograd, 18 – 22. januar 2013.

2012

Trening za javno zastupanje praktičnih politika namenjen organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 21 predstavnika organizacija civilnog društva iz Moravičkog, Pomoravskog, Rasinskog i Šumadijskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Ivanjica, 10 - 14. decembar 2012.

Program obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija kroz obrazovni modul Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji - od otvaranja pregovora do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, 35 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, Beograd, 5 - 6. decembar 2012.

Četvrti regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Beograd, 4. decembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Užice, 28. novembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, Beograd, 27. novembar 2012.

Javna rasprava povodom predstavljanja predloga za praktičnu politiku pod nazivom „Unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata za sprovođenje evropskih standarda u oblasti životne sredine“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, Beograd, 26. novembar 2012.

Sednica Radne grupe „Životna sredina” Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu „Budućnost energetske politike Srbije“ u okviru projekta „Znam kako da delujem“, lazarevac, 23. novembar 2012.

Treći regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Niš, 20. novembar 2012.

Drugi regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Subotica, 13. novembar 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Kragujevac, 8. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Čoka, 6. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Aranđelovac i Gornji Milanovac, 5. novembar 2012.

Konsultativna radionica u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Paraćin/Ćuprija/Niš, 2. novembar 2012.

Prvi regionalni forum „Energetski svesni i efikasni'' u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, Kragujevac, 30. oktobar 2012.

Konferenciju za štampu u cilju prezentacije rezultata projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji'', Beograd, 30. oktobra 2012.

Diskusioni forum u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“, Priboj, 23. oktobar 2012.

Svečana dodela sertifikata polaznicima obrazovnih programa u okviru projekta „Jačanje kapacita uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji“, Beograd, 11. oktobar 2012.

Regionalna konferencija „Prostor bez granica - sprovođenje EU politika za održivi razvoj lokalnih zajednica u Srbiji“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Gornji Milanovac, 4. oktobra 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 4 - 5. oktobar 2012.

Studijska poseta Gracu u okviru u okviru projekta „Re-Energija: za energetski održive lokalne zajednice“, 7 selektovanih polaznika, predstavnika lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i medija koji se bave pitanjima energetike, Grac, 3 – 5. oktobar 2012.

Trening za javno zastupanje praktičnih politika namenjen organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Znam kako da delujem“, 22 predstavnika organizacija civilnog društva iz Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, koje deluju u oblasti žaštite životne sredine, Prolom Banja, 24 - 28. septembar 2012.

Okrugli sto „Konkurencija i potrošači – izazovi za Republiku Srbiju u procesu evropskih integracija“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Niš, 20. septembar 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 8 – Zaštita konkurencije u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 12 - 13. septembar 2012.

Okrugli sto o procesu pregovaranja pravnih tekovina Evropske unije za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Beograd, 10 - 11. septembar 2012.

Okrugli sto „Izazovi i perspektive za ruralne zajednice u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji'' u okviru kampanje podizanja javne svesti o značaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Padej, 6. septembar 2012.

Četvrti modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”, u okviru nastavka projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 27 – 30. avgust 2012.

Okrugli sto „Usvajanje evropskih standarda u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji“ u okviru kampanje podizanja javne svesti o znacaju uvođenja evropskih standarda u Srbiji na projektu „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije EU", Kragujevac 22. avgust 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru nastavka projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 12. jul 2012.

Jednodenevni intezivni trening „Za energetski održive lokalne zajednice" u okviru projekta „ReEnergija - za energetski održive lokalne zajednice", 16 predstavnika lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i medija, Beograd, 4. jul 2012.

Diskusioni forum na temu „Usvajanje evropskih modela za unapređenje građanskog učešća u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u lokalnim zajednicama” u okviru projekta „Lokalne zajednice u procesu evropskih integracija – ka održivom modelu građanskog učešća u kreiranju politike životne sredine“ za 20 predstavnika organizacija civilnog društva, Beograd, 27 – 30. jun 2012.

Sednica radne grupe Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji posvećena finansiranju politike životne sredine u Srbiji na nacionalnom i lokalnom nivou u okviru projekta „Znam kako da delujem", Narodna skupština Republika Srbije, Beograd, 26. jun 2012.

Trening jačanja kapaciteta na temu „Evaluacija programa i politika" u okviru projekta „Znam kako da delujem" za predstavnike partnerskih organizacija na projektu, Beograd 13 - 15. jun 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnim programima „Politika EU u oblasti energetike i ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 21 – 28. maj 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, april - maj 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, mart - april 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 17 – 21. april 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 2 - 6. aprila 2012.

Okrugli sto „Saradnjom do energetske efikasnosti“ okviru CeSID-ovog projekta „Uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje energetskih i klimatskih politika na lokalnom nivou”, Beograd, 5. april 2012.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Uprvaljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 66 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, februar - mart 2012.

Konsultativnu radionicu „Upravljanje promenom“ u oviru projekta „Organizacije civilnog društva u procesu adaptacije na klimatske promene u lokalnim zajednicama u Srbiji“, Beograd, 21. mart 2012.

Treći modul na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 12 - 16. mart 2012.

Drugi modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 20 - 24. februar 2012.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 6 – 10. februar 2012.

Prvi modul na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 36 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 23 - 27. januar 2012.

2011

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 62 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, oktobar - decembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspective”, Kraljevo, 22. decembar 2011.

Završna konferencija „Energija promene – u susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji" u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Beograd, 15. decembar 2011.

Prva regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspektive”, Ub, 2. decembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Novi Sad, 29. novembar 2011.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije", 18 polaznika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 28. septembar - 28. novembar 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 21 – 25. novembar 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 56 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, septembar – novembar 2011.

Druga regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Niš 22. novembar 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 14 - 18. novembar 2011.

Okrugli sto na temu „Nova politika zapošljavanja u Srbiji” u okviru projekta “Nova politika zapošljavanja – prepreke i perspective”, 17. novembar 2011.

Prva regionalna konsultativna radionica u okviru projekta „Energija promene – izazovi energetkoj efikasnosti u Srbiji”, Kragujevac 1. novembar 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zapošljavanja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 32 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 17 - 21. oktobar 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 27 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 19 - 23. septembar 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika EU u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 12 – 16. septembar 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti energetike” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 5 - 9. septembar 2011.

Konsultativna radionica na temu „Unapređenje politike upravljanja otpadom od elektronske i električke opreme na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Valjevo 29. jun 2011.

Konsultativna radionica na temu „Unapređenje politike upravljanja otpadom od elektronske i električke opreme na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Gornji Milanovac, 23. jun 2011.

Specijalno predavanje Adama Balcera iz Centra za evropsku strategiju na temu Centralna Evropa i Zapadni Balkan, Beograd 23. juna 2011.

Specijalno predavanje profesora Dezmona Dinana na temu „Na pragu Evropske unije: izazovi i promene na Zapadnom Balkanu“, Beograd, 21. jun 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa „Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 54 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, maj - jun 2011.

Završna konferencija na projektu „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ i predstavljanje zbornika radova praktičnih politika predstavnika OCD angažovanih na projektu „Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, Beograd, 15. jun 2011.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika EU u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 6 – 10. jun 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 6 - 10. jun 2011.

Panel diskusija na temu „Organizacije civilnog društva i lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“ u okviru sajma organizacija civilnog društva „Umrežavanje energije“, Beograd, 3. jun 2011.

Konsultativna radionica
Upravljanje otpadom od EE opreme” u okviru projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“, Kragujevac, 31. maj 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 13. maj 2011.

Rasprava na temu „Evropeizacija, identitet i nasleđe nacionalizma“ u okviru programa Suočavanje s budućnošću Beogradske otvorene škole, Beograd, 5. maj 2011.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije", 31 polaznik iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 17. mart - 5. maj 2011.

Studijska poseta Briselu u cilju prezentacije predloga za praktičnu politiku
Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj“ na projektu „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“, Brisel, 26 - 29. april 2011.

Konstruktivni dijalog u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga" (Net2Dialogue), 29 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva predstavnici javnih vlasti (Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Odbora za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije), Ečka 13 - 15. april 2011.

Predstavljanje sažetog predloga za praktičnu politiku na temu „Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj“ u okviru projekta „Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji“, Beograd, 15. mart 2011.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika obrazovnog programa
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine, u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 56 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, mart - maj 2011.

Drugi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 26 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 4 - 8. aprila 2011.

Prvi modul na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 7 - 11. mart 2011.

Trening o javnom zagovaranju u oblasti životne sredine u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, 33 predstavnika OCD, Zlatibor, 19 - 24. februara 2011.

Konsultativni sastanak organizacija civilnog društva o mogućnostima aktivnog delovanja OCD u oblasti upravljanja opasnim kućnim otpadom, u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji”, Beograd, 14. februar 2011. 

Studijski boravak i istraživanje u okviru projekta
Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji”, Bratislava (Slovačka), 26 - 28. januar 2011.

2010

Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta „Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine“, Beograd, 23. decembar 2010.

Konferencija o primeni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, Obrenovac, 22. decembar 2010.

Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta „Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine“, Niš, 17. decembra 2010.

Trening o pisanju predloga za praktičnu politiku u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", 30 predstavnika organizacija civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, Kopaonik, 6 - 10. decembar 2010.

Konsultativna radionica u okviru projekta
Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga", 30 predstavnika organizacija civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, Kovačica, 31. oktobar - 2. novembar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Inđija, 28. oktobar 2010. 

Seminar na obrazovnom modulu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 26. oktobar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Beograd, 26. oktobar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 18 - 22. oktobar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Kučevo, 15. oktobar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Bor, 12. oktobar 2010.

Seminar na obrazovnom modulu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 12. oktobar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beogrda, Beograd, 4 - 8. oktobar 2010.

Diskusioni forum na temu
Proces izdavanja dozvola za upravljanje otpadom" u okviru projekta Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Gornji Milanovac, 6. oktobar 2010.

Seminar na obrazovnom modulu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 28. septembar 2010.

Rad na edukativnom forumu obrazovnog modula „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 20 - 24. septembar 2010.

Konferencija za štampu „Održivi dijalog za bržu integraciju Srbije u Evropsku uniju” u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, Beograd, 21. septembar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Inđija, 17. septembar 2010.

Trening posvećen integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u okviru projekta
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji", Niš, 15. septembar 2010.

Forum na temu
Evropska perspektiva Srbije“, Beograd, 14. septembra 2010. godine.

Seminar na obrazovnom modulu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Beograda, Beograd, 14. septembar 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Oblikovanje lokalnih politika razvoja grada Beograda u procesu evropskih integracija“ u okviru projekta „Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 7. septembar 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kragujevac, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Gornji Milanovac, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kučevo, jul – avgust 2010.

Kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Šabac, jul – avgust 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: upravljanje kontaminiranim medicinskim otpadom”, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Šabac, 5. avgust 2010.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Regionalna saradnja za EU integracije 2007-2013 – akteri i instrument“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, jun - jul 2010.

Okrugli sto
Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: Regionalno povezivanje i upravljanje čvrstim otpadom", kampanja Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kučevo, 28. jul 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: kako finansirati tokove otpada“, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Gornji Milanovac 22. jul 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 27 polaznika, Beograd. 15 - 16. jul 2010.

Okrugli sto „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka uspešnoj primarnoj selekciji otpada“, kampanja
Imam plan za svoj grad" u okviru projekta „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“, Kragujevac, 8. jul 2010. 

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, maj - jun 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 11 polaznika, Beograd, 24 – 25. jun 2010.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Osnovi prava i politika Evropske unije", 24 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 11. maj - 22. jun 2010.

Okrugli sto na temu „Partnerstvo za evropske integracije – modeli uspešne saradnje organizacija građanskog društva i državne uprave u procesu kreiranja i upravljanja razvojnim politikama na lokalnom nivou“ u okviru Sajma organizacija civilnog društva 2010, Beograd, 11. jun 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije“, 24 polaznika, Beograd, 10 – 11. jun 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 7 – 11. jun 2010. 

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 17 - 21. maj 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 10 – 14. maj 2010.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 31 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 4 - 8. maj 2010.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, mart - april 2010. 

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, februar - april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 25 polaznika, Beograd, 28. april 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 26 - 27. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 28 polaznika, Beograd, 21. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 31 polaznik, Beograd, 20. april 2010.

Obrazovni program za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije", 31 polaznik, Beograd, 19. april 2010.

Konferencija „Prekogranična saradnja u procesu evropskih integracija“, Beograd, 14. april 2010.

Program obuke za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije
Osnovi političkog sistema i prava EU”, 20 polaznika, Beograd, 29. mart – 14. april 2010.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 15 – 19. mart 2010.

Obrazovni program
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 27 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 1 - 5. mart 2010.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 18 - 19. februar 2010.

Obrazovni program
Regionalna politika Evropske unije” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 36 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 8 - 12. februar 2010.

2009

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, novembar - januar 2009. 

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 31 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 11 – 15. januar 2010.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Pravo i procedure Evropske unije“ za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Beograda, Beograd, 3 – 24. decembar 2009.

Okrugli sto „Održiva politika zaštite životne sredine u Srbiji u procesu evropskih integracija: prepreke i mogućnosti“, Beograd, 18. decembar 2009. 

Obrazovni program “Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 37 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 14 - 18. decembar 2009.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu „Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 32 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 16 – 20. novembar 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 6. oktobar - 17. novembar 2009.

Pilot projekat „Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru“, 20 narodnih poslanika i predstavnika skupštinskih odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, Kaštel Ečka, 12 - 14. novembar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 9 - 13. novembar 2009.

Završni susret na projektu „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Kladovo, 6 – 8. novembar 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, oktobar – novembar 2009. 

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Regionalna saradnja za EU integracije 2007-2013 – akteri i instrument“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, septembar - oktobar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 12 - 16. oktobar 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti zdravstva” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 28. septembar - 2. oktobar 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, jul – septembar 2009.

Tutorski rad na obrazovnim programima „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ i „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 60 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, jul - avgust 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 3 - 7. avgust 2009.

Obrazovni program
Politika Evropske unije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 29 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 6 - 9. jul 2009.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, maj - jun 2009.

Studijsko putovanje na obrazovnom programu
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Brisel, 22 – 27. jun 2009.

Rad na obrazovnoj platformi, pisanje eseja i testiranje polaznica i polaznika programa
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 60 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, april - jun 2009.

Virtuelna škola na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, april - maj 2009.

Obrazovni program
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 30 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 19 – 22. maj 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 26 učesnika, zaposlenih u Poreskoj upravi Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, Beograd, 7. april – 19. maj 2009.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 28 - 29. april 2009.

Obrazovni program
Institucije Evropske unije i proces donošenja odluka” u okviru projekta Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju”, 28 polaznika, zaposlenih u organima državne uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i agencija na lokalnom i centralnom nivou, Beograd, 21 – 25. april 2009.

Uvodni seminar na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, 34 predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije, Beograd, 19 - 20. mart 2009.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 29. januar – 12. mart 2009.

2008

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracijaPravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 14. oktobar – 25. novembar 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 32 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, 2. oktobar – 18. novembar 2008.

Seminar
Evropske perspektive Srbije: Proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji" za 25 predstavnika UN Country team-a u Srbiji zaposlene u 15 agencija UN u Srbiji, oktobar 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Ministarstava, Vladinih agencija i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, april - maj 2008.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, januar - mart 2008.

2007

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracijaPravo i procedure Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - decembar 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 28 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 32 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 28 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, maj - jun 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 34 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, april - maj 2007.

Podizanje kapaciteta mlade političke elite Srbije
Obuka za evropske integracije – Procedure i pravo Evropske unije", 27 učesnika, podmladaka političkih partija demokratskih orijentacija, Beograd, mart - april 2007.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 33 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, januar - mart 2007.

2006

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija Sektorske politike Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - novembar 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 39 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, oktobar - novembar 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 36 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj - jul 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 39 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj - jun 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Sektorske politike Evropske unije", 29 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, april - maj 2006.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Pravo i procedure Evropske unije", 35 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, februar – mart 2006.

2005

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija Pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, oktobar - novembar 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim sistemom EU“, 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, jun – jul 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Institucije, pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Sektorske politike Evropske unije“, 60 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim sistemom EU“, 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, maj – jun 2005.

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija
Institucije, pravo i procedure Evropske unije", 30 učesnika iz Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Narodne banke, Beograd, mart – april 2005.

2003

Tribina Evropa: juče, danas, sutra", Narodna biblioteka Srbije, Beograd 2003.

2001

Proslava Dana Nobela, organizovana u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Švedske, Beograd, 2001.

Proslava Dana Evrope, niz predavanja, prezentacija i svečana akademija, Budva, Crna Gora, 2001.

Follow-up vikend seminar
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 20 polaznika, Beograd 2001. 

2000

Okrugli sto EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Beograd 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Novi Sad 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Niš 2000.

Okrugli sto
EU - Srbija: od isključenja do integracije", 30 učesnika, Kragujevac 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
A gde smo mi?", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropski standardi", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropska unija", 2000.

Snimanje, prikazivanje na ANEM-u i državnim televizijama Srbije i Crne Gore i distribucija TV emisije
Evropska ideja", 2000.

Projekat
Budućnost i Evropa", Beograd 2000.

1998

Intenzivni kurs Šta je Evropa, a šta Evropska unija", 25 polaznika, 5 dana, Beograd, mart - maj 1998.

Intenzivni kurs Zaštita ljudskih prava i prava manjina u Evropi", 25 polaznika, 5 dana, Beograd 1998. godina

Intenzivni kurs
Zajednička spoljna politika Evropske unije", 25 polaznika, 5 dana, Beograd 1998. godina

Vesti