Ciljne grupe

  • Predstavnice i predstavnici javne uprave sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa;
  • Organizacije civilnog društva; Političke partije;
  • Akademska zajednica;
  • Poslovni sektor;
  • Mediji;
  • Građanke i građani.
Vesti