Istraživanja

Istraživanje o analizi potreba za obukama na temu EU integracija u okviru TEMPUS projekta „Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija", 2013

Vesti