17. May 2005.

Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim sistemom EU - obuka državne administracije

Predavanjem u Privrednoj komori Srbije na temu „Izvori komunitarnog prava“ Beogradska otvorena škola je u saradnji sa svojim partnerima Fondom za otvoreno društvo, Fridrih Ebert fondacijom i Kancelarijom za pridruživanje EU pri Vladi Republike Srbije otpočela sa realizacijom segmenta „Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim sistemom EU“ u okviru Programa obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija.

 

Ovaj segment će trajati od 12. maja do 16. juna, a paralelno sa njim je u prostorijama škole započeo još jedan, zbog velikog interesovanja, ponovljen blok predavanja u okviru segmenta „Institucije, pravo i procedure EU“ koji će trajati do 8.juna. U okviru ova dva segmenta polaznici, mahom službenici republičkih ministarstava, će imati priliku da kroz jedan intenzivan, interaktivan način rada unaprede postojeća i steknu nova znanja u ovim oblastima.

Vesti