12. Sep 2005.

Početak modula "Pravo i procedure EU" u okviru obuke državne administracije iz evropskih integracija

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, Fondom za otvoreno društvo i Hans Zajdel fondacijom organizuje obuku državne administracije iz evropskih integracija kroz Modul "Pravo i procedure EU). Modul će se realizovati u periodu 10. oktobar - 21. novembar, kroz pet predavanja nakon kojih će se proveriti znanje polaznika kroz izradu testa. Svi polaznici koji sa uspehom polože test dobiće odgovarajući sertifikat o pohađanju i pokazanom znanju iz oblasti procedura i prava EU.

 

Početak modula je obeležilo predavanje "EU - država ili međunarodna organizacija" koje je održao mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije.

Vesti