19. Oct 2005.

Održano je drugo predavanje na modulu "Institucije i pravo EU"

Utorak 18. oktobra u prostorijama Beogradske otvorene škole održano je drugo predavanje na Modulu "Procedure i pravo EU" u okviru programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija. Predavanje na temu "Instrumenti i procesi odlučivanja unutar prvog stuba EU" je održala Prof. dr Vesna Knežević - Predić sa Fakulteta političkih nauka. U interaktivnom delu Vladimir Pavićević i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole su, analizirajući slučajeve pred Evropskim sudom pravde, predstavili polaznicima fundamentalna opšta načela na kojima počiva pravni sistem Evropske unije.

Vesti