09. Feb 2006.

Početak novog programa obuke državne administracije iz evropskih integracija

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole u saradnji sa Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i Fondom za otvoreno društvo započeo je program obuke državne administracije iz evropskih integracija kroz modul "Pravo i procedure EU.

 

Modul će se realizovati u periodu 07. februar. - 21. mart, u prostorijama Ministarstva za dijasporu, kroz pet predavanja nakon kojih će se proveriti znanje polaznika kroz izradu testa. Svi polaznici koji sa uspehom polože test dobiće odgovarajući sertifikat o pohađanju i pokazanom znanju iz oblasti procedura i prava EU.

 

Početak modula je obeležilo predavanje "EU - država ili međunarodna organizacija" koje je održao mr Vladimir Međak iz Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije.

Vesti