28. Feb 2006.

Održano četvrto predavanje u okviru modula „Pravo i procedure EU"

U utorak 28. februara u prostorijama Minstarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije održano je četvrto po redu predavanje na modlu "Pravo i procedure Evropske unije" u okviru Programa obuke državne administracije iz evropskih integracija koji Centar za evropske integracije Beogradska otvorena škole organizuje u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo i Kancelarijom za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije.

 

Tema je bila sudska kontrola komunitarnog sistema Evropske unije a predavači su bili mr Vladimir Pavićević i Vladimir Pavlović iz Beogradske otvorene škole. Modul se završava petim, poslednjim danom obuke kada će više reči biti o pravnim osnovima poslednjeg proširenja, aktuelnom pravnom poretku i budućnosti EU kroz prizmu nedavno odbijenog Nacrta ugovora za Ustav EU.

Vesti