06. Apr 2006.

Održano prvo predavanje na modulu “Sektorske politike EU” unutar Programa obuke državne administracije iz Evropskih integracija

Predavanjem mr Jovana Protića na temu “Trgovinska i antidamping politika Evropske unije” 4. aprila u prostorijama Ministarstva za dijasporu započet je modul “Sektorske politike” unutar Programa obuke državne administracije iz oblasti evropskih integracija.

 

Ovaj obrazovni segment Programa realizuju Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i Konrad Adenauer Fondacija.

 

Kroz seriju interaktivnih predavanja, radionica i simulacija biće obrađeno pet ključnih politika EU, nakon čega će polaznici, mahom službenici u ministarstvima Vlade Republike Srbije, biti testirani radi provere stečenih znanja iz obrađenih oblasti. Na kraju, polaznicima koji sa uspehom polože test biće dodeljenji sertifikati za pokazano znanje na ovom modulu.

Vesti